246-1228


$25
זוג פמוטי מתכת, עבודת יד אומן מוטיבים ירושלמים, מגדל דוד , הכותל וכו', גובה 6.5 ס"מ
Pair of metal candlesticks, artisan craft, with Jerusalem motifs, Tower of David, Western Wall etc. height 6.5 cm

246-1229


$50 | Sold for: $70
ארגז עם פריטי נייר וחפצים שונים ארץ ישראל, מתחילת המאה ה20 עד שנות ה70, כולל מפות, צילומים, קטעי עיתונים ובולים
Box of paper articles and various items, Eretz Israel, from the early 20th C. till the 1970's, including, maps, photographs, newspaper articles and stamps

246-1230


$25
רפליקה של מגילת ים המלח בכד קרמיקה קטן, ישראל 1958
Dead Sea scroll replica, in a small ceramic jar, Israel 1958

246-1231


$70 | Sold for: $80
ארבע חותמות: שתים מהן שעוה, ירושלים המאה ה19, ושתים רגילות של גופים ירושלמים
Four signets: two of them wax, Jerusalem, 19th C., and two ordinary, of Jerusalem bodies

246-1232


$25 | Sold for: $25
משרוקית עם הטבעת "הג"א"
Civil Defense whistle

246-1233


$100
שבר אריח, מפירוק ושיפוץ החיפוי של מסגד כיפת הסלע, 1922
Tile segment from dismantlement and renovation of the Dome of the Rock tiling, 1922

246-1234


$25
שטנץ (מבלט) של תכשיט צורת מגן דוד, המאה ה19
Mold of a piece of jewelry, in the shape of a Magen David, 19th C.

246-1235


$120 | Sold for: $120
שמלת משכית, שנות ה60
Maskit dress, 1960's

246-1236


$25 | Sold for: $75
אולר עם חיפוי כסף עליו תבליטים: צד א': מפת ישראל בגבולות 67, מגדל דוד והכותל צד ב': סמלי 12 השבטים
Pocket knife, silver coating with embossments, side a. Israel map 67 borderline, Tower of David and the Western Wall, side b. symbols of the 12 tribes

246-1237


$220
עבודת גילוף צדף (בית לחם) הסעודה האחרונה, עם כיתוב: "Jerusalem", קוטר 23 ס"מ, גובה 20 ס"מ
Bethlehem mother of pearl carving of the last supper, inscribed "Jerusalem", diameter 23 cm., height 20 cm

246-1238


$35 | Sold for: $55
אריזת משחק חותמות "גן חיות", תוצ Alenol (במצב התפוררות, החותמות עצמן אינן)
Cardboard box of stamp game "Zoo", Alenol (falling apart, no stamps)

246-1240


$25 | Sold for: $45
סיכה כסף עם עבודת ניסור "איילות", חתום י. הדני, ישראל
Silver brooch with piercing work, deer, signed J. Hadani, Israel

246-1241


$25
ארבע סיכות, ישראל, שנות ה50 עשור לישראל עם תליון "דן-תחביב", הכותל לנו 67, תחרות הרמת משקולות, ועדלידע, תשט"ו 1955
Four pins, Israel, 1950's: Asor L'Israel with pendant "Dan-Tachbiv", Hakotel Lanu 67, weight lifting contest and Adloyada, 5715 1955