256-2075


$25
11 סיכות פלסטיק, אלופי צה"ל מלחמת ששת הימים
11 plastic pins, IDF major-generals, war of 1967

256-2076


$70
שבע סיכות של "השומר הצעיר" טיולים שונים, סמלי צופי השומר, ישראל, שנות ה60-70
Seven pins of the "Shomer Ha'tza'ir", various excursions, emblems of the Shomer boy scouts, Israel, 1960's-70's

256-2077


$40
עשר סיכות-סמלים, ישראל, שנות ה40-60: ויצו, צופי ים, הכותל, עליה לרגל, עלית הנוער, מאה שנה להרצל, מגן דוד אדום
Ten pins-emblems, Israel, the 1940's-1960's: Vizo, sea scouts, the Western Wall, Aliat Hanoar, 100 year Herzl, Magen David Adom, Alia l'Regel

256-2080


$25 | Sold for: $25
זוג פמוטי מסע, נחושת צורת קופסה, ישראל, שנות ה50
Pair of copper traveling candlesticks, box shaped, Israel, 1950's

256-2081


$35
ארנק תוצ' המשקם, ישראל דוגמת רקמה תימנית
Wallet, by Ha'meshakem, Israel, Yemeni embroidery design

256-2082


$25 | Sold for: $40
גביע כסף 84, ארץ ישראל שנות ה40, עם פלק "לבר מצווה", 40 גרם
Silver 84 goblet, Eretz-Israel, the 1940's, with plaque "L'Bar Mitzva", 40 gm

256-2083


$35
לפיד יד עשוי עץ (הידית) ונחושת (ללהבה), תקופת המנדט הבריטי
Hand torch, made of wood (handle) and copper (for the flame), British Mandate period

256-2084


$25
12 מחזיקי מפתחות, עם סמלי צה"ל, שנות ה-60
12 key chains, with IDF emblems, 1960's

256-2085


$50
צלחת קרמיקה מלבנית עם ציור יצור מיתולוגי, חתום מאחור תמרה-ירושלים, 22.5X17
Rectangle ceramic plate, with image of a mythological creature, signe on back Tamara-Jerusalem, 22.5X17

256-2086


$25 | Sold for: $35
טבעת חותם, ארץ ישראל, מאות 18-19, עם חריטה, כיתוב בלתי ניתנים לזיהוי
Signet ring, Eretz Israel, 18th-19th C., with an engraving, illegible inscriptions

256-2088


$25
קופסת עץ זית עם עבודת אינליי כיתוב Jerusalem, וחריטת מראה מגדל דוד, 15X10X5
Olivewood box with inlay work, inscribed "Jerusalem" and engraved with an image of the Tower of David, 15x10x5

256-2089


$60 | Sold for: $60
שלוש קופסאות עץ זית, עם תמונות: יד אבשלום וקבר זכריה, מגדל דוד והעיר העתיקה, 15X9.5X8
Three olivewood boxes, with images: Absalom's Tomb and the Tomb of Zachariah, the Tower of David and the Old City, 15x9.5x8

256-2090


$40
שני מחזיקי ציפורן ירושלמים עשויים עץ זית, פגמים
Two Jerusalem nib holders, made from olivewood, damages

256-2092


$120
מאפרה עשויה "אבן ים המלח" עם כיתוב: "Dead Sea Stone"
Ashtray made of "Death Sea stone", with etched writing: "Dead Sea Stone"

256-2093


$180 | Sold for: $220
כוס עשויה "אבן ים המלח" עם כיתוב חרוט "Pierre de la Mer Morte"
Cup made of "Death Sea stone", with etched writing: ""Pierre de la Mer Morte"