267-049


$25
שלושה פריטי עץ זית עם ציורי יד, ירושלים, שנות ה2000, כולל: בית מזוזה, קופסה קטנה ומחזיק עטים
Three olivewood artifacts, hand painted, Jerusalem, 2000's, comprises: a Mezuzah, a small box and a pen holder

267-050


$40
זוג לוחיות של עצי חיים עשויים מעץ זית מגולף וחרוט, עליהם מראות ירושלים (אחד מודבק)
Pair of Etz Chayim discs, carved and engraved olivewood, all with sceneries of Jerusalem (one glued)

267-051


$30
חמישה פריטי עץ זית, ירושלים תחילת המאה ה20, הכוללים: דיסקית עץ, שתי טבעות מפיות, פיון משחק, סולית נעלי אישה
Five olivewood artifacts, Jerusalem, early 20th century, comprises: small wooden disc, two napkin rings, chess pawn, and a sole of a woman's shoe

267-052


$60
אוסף של 8 פריטי עץ זית מדינת ישראל, שנות ה50, כולל: פיגורת אישה עם כד, מחזיק מקטרת, מלחיה, אגרטל קטן, סטופר, מייבש דיו, טבעת וקישוט צורת כד, עם שש כוסיות על מגש
Collection of 8 olivewood artifacts, Israel, 1950's, comprises: figure of a woman with jug, a pipe rack, saltshaker, small vase, stopper, ink blotter, ring and jug shaped ornament, with six small glasses

267-053


$35
אוסף של 7 פריטי עץ זית ירושלמים שנות ה60-70, כולל: יהודי מתפלל, איש על חמור, פמוט, פעמון, אגרטל, סכין מכתבים, וגמל עם מלחיה ופלפליה
Collection of 7 Jerusalemite olivewood artifacts, 1960's-70's, comprises: a praying Jew, a man on a donkey, a candlestick, a bell, a vase, a letter opener, and a camel with salt and pepper shakers

267-055


$25
כד קרמיקה קטן, תוצ קרמוס צבעים שונים, גובה 11 ס"מ
Small ceramic jar, by Keramos, various colors, height 11 cm

267-056


$30
קערת סדר (צלחת פסח )מיניאטורית קרמיקה, נעשתה על ידי ערן גרבלר, קוטר 12.5 ס"מ, עם צלוחית נוספת למצה
Miniature ceramic Passover plate, created by Eran Grebler, 12.5 cm in diameter, with an additional dish for Matzah

267-057


$30 | Sold for: $35
אגרטל קרמיקה תוצ קרמוס מופשט, גובה 14 ס"מ
Ceramic vase, by Keramos, abstract, height, 14 cm

267-059


$25 | Sold for: $25
מתקן עם כרטיסי תאריכים של לוח שנה תוצ נורדיה, ישראל, שנות ה50, חתום, חלק מהכרטיסים חסר,
Calendar card holder, Nordia, Israel, 1950's, marked, some of the cards are missing

267-060


$25 | Sold for: $25
צלחת קישוט תוצ פל-בל, ישראל שנות ה50, עם פלק במרכז "רות", קוטר 23.5 ס"מ
Decorative plate by Pal-Bell, Israel, 1950's, with a plaque in the center "Ruth", 23.5 cm in diameter

267-072


$25
משקולת נייר, רפליקה של חותם שמה שר המלך ירובעם II מלך ישראל, 793-75 לפני הספירה, משרד התיירות תשל"ג 1973
Paperweight, replica of the seal of Jeroboam II king of Israel 782-753 BCE, Ministry of Tourism 5733 1973

267-073


$35
תבליט ברונזה תולה, מראה ירושלים העתיקה והר הבית מהר הזיתים, ישראל, שנות ה50, 9.5X26 ס"מ
Bronze wall relief, showing the old city of Jerusalem and the Temple mount viewed from Mount of Olives, Israel, 1950's, 9.5x26 cm

267-074


$25
כלי קטן, עבודת אבן ים המלח עם מראה הכותל המערבי וקבר רחל, גובה 7 ס"מ (פגם מתוקן)
Small vessel, Dead Sea stone, with an image of the Western Wall and Rachel's Tomb, height 7 cm (repaired damage)

267-075


$60 | Sold for: $60
חמישה פלקי צלולויד חום ארץ ישראל, שנות ה20-30, עם מראות קבר רחל, מגדל דוד, משה רבנו, הרצל וחלוץ (לפי צילום של בנאור קלטר), 8X5. ס"מ
Five brown celluloid plaques, Eretz Israel, 1920's-30's, with images of Rachel's tomb, Tower of David, Moses, Herzl and a pioneer (after a photograph by Benor Kalter), 8x5 cm

267-076


$25
סכו"ם תוצ כסיף, ישראל, שנות ה40, כולל 6 סכינים, 6 כפות, ו-4 מזלגות, וכן כף ומזלג קטנים, ידיות מצופות כסף
Cutlery, by Kasif, Israel, 1940's, comprises: 6 knives, 6 spoons and 4 forks, also a small spoon and fork, silver plated handles

267-077


$25
לוט 11 מחזיקי מפתחות, מזכרות לירושלים
Lot of 11 key chains, souvenirs of Jerusalem

267-078


$50
קופסת נחושת עם פלק המראה את מגדל דוד וכוללת 17 מחזיקי מפתחות עם מראה מגדל ודד
Copper box with an image of the Tower of David, inside a collection of 17 key chains with images of the Tower of David

267-079


$25 | Sold for: $25
קופת חסכון מעץ עם תשעה תליונים מעץ זית, כ"א עם תבליט מתכת - מגדל דוד, קבר רחל, מגן דוד ועוד
Wooden coin bank with nine olivewood pendants, each with a metal embossment , Tower of David, Rachel's Tomb, Magen David and more

267-080


$60 | Sold for: $95
אוסף 8 פריטים, קבר רחל: עבודת גילוף אבן, עבודת פליז, שתי עבודות עץ זית, מגן מעץ זית מגולף, שני פלקים ומאפרה צורת מעויין
Collection of 8 artifacts: Rachel's Tomb, stone carving, brass work, two olivewood works, carved olivewood shield, two plaques and a diamond shaped ashtray

267-081


$30
לוט 13 מחזיקי מפתחות, כ"א עם מגן דוד, חלק עם תפילת הדרך
Lot of 13 key chains, each with a Magen David, some with the Tfilat Haderech

267-082


$70
קופסת עץ קטנה (קופת חסכון) עם 10 תליוני מגן דוד עשויים כסף
Small wooden box (coin bank), with ten silver Magen David pendants

267-083


$35 | Sold for: $35
קופסת כסף 925 קטנה עם חריטה: "אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני", עם 7 פריטים עליהם תבליט מגדל דוד
Small 925 silver box, inscribed "Im Eshkachech Yerushalaim Eshkach Yemini", with 7 articles embossed with the Tower of David

267-084


$120
קופסת עץ קטנה עם כיתוב Jerusalem ומראה מגדל דוד על המכסה, ובתוכה תשעה תליוני כסף "ירושלים"
Small wooden box with the inscription Jerusalem and an image of the Tower of David on the lid, inside nine silver "Jerusalem" pendants

267-085


$50 | Sold for: $50
אוסף של 30 פריטים עם סמל מנורת שבעת הקנים, בקופסת זכוכית עבודת טיפאני
Collection of 30 artifacts with the seven armed Menorah symbol, in a glass case