255-1341


$25
מפת החזיתות מס' 4, ביום ההפוגה 11.6.48
Map of the battlefronts no. 4, on the day of the truce 11.June.1948

255-1342


$80 | Sold for: $80
ארבע מפות 1:20000, עם ציון אבני הגבול, דצמבר, 1950 (עם ציון קוי שביתת הנשק): Et Taiyiba, Tulkarm, Maanit, Ein Kerem, וכן 5 צילומים "סמון הגבול בקטע שבין קטנה וירושלים"
Four maps 1:20000, with indicated border stones, 1950, (with indications of the Armistice lines), Et Taiyiba, Tulkarm, Maanit, Ein Kerem, and 5 photographs the border marking at the section between Qatanna and Jerusalem

255-1343


$50 | Sold for: $50
שתי מפות בעניין ירושלים הר הצופים עם ציון ההפוגות 15.6.48, 21.7.48, 8.7.48, וכן תשקיף הר הצופים עם מסלולי הפטרולים, דצמבר 1960
Two maps regarding Jerusalem Mount Scopus, with indications of the temporary truces, 15.6.48, 8.7.48, 21.7.48, also an outline of the Mt. Scopus patrol routs, Dec. 1960

255-1344


$100 | Sold for: $100
מפת ירושלים המחולקת Nov. 1960 United Nations עם ציון קוי שביתת הנשק וביניהם שטחי ההפקר, 1:10000, עם שיקופית לגבי שטחים מעובדים ומוכשרים לנטיעות באזור ארמון הנציב וסביבת תלפיות, וכן מפת Jerusalem 1:10000 , 1955, עם ציון קוי שביתת הנשק
Map of divided Jerusalem, Nov. 1960 United Nations with indications to the Armistice lines including the No Man's Land's, Jerusalem 1:10000

255-1345


$75
מפת מדינת ישראל, שנה טובה שנה שתים למדינת ישראל, המפה עם ציון א. ארץ ישראל המערבית והגבולות הבינלאומיים ב. גבולות החלוקה , 1947 ג. קוי שביתת הנשק (לימים קוי 1967), סביב המפה תמונות חלוצים, צייר קארה
Map of the State of Israel, Shana Tova, second year to the State of Israel: a. western Eretz Israel and the international borders, b. partition boundaries 1947, c. Armistice Line (later the Green Line),

255-1346


$120
שמונה מפות 1:20000, עם ציון אבני הגבול, תחילת 1967: אמציה בית גוברין, לוד, ראש העין, כפר סבא, בית לחם, עין כרם, אום אל פחם
Eight maps 1:20000, with indicated border stones, early 1967: Amatsya Beit Guvrin, Lod, Rosh Ha'ayn, Kfar Saba, Bethlehem, Eyn Karem, Um el Fahem

255-1348


$80 | Sold for: $80
צילום, "דוח חקירת תקרית מעלה העקרבים" 32 דפי צילום, נעשה ע"י ממלכת ירדן, מדינת ישראל והממונים על שמירת השלום (שבדיה, צרפת, בלגיה, דנמרג ונציג האו"ם)
Four maps 1:20000, with indicated border stones, 1950, (with indications of the Armistice lines), Et Taiyiba, Tulkarm, Maanit, Ein Kerem, and 5 photographs the border marking at the section between Qatanna and Jerusalem

255-1349


$100
תמונות אישים: א. מסיבת יום האו"ם בבית נשיא המדינה, יצחק בן צבי, 6 צילומים ב. אנשי או"ם, 9 צילומים ג. קציני לגיון, 6 צילומים
Photographs of personalities: a. UN Day Party at the State President's house, Yitzchak Ben Tzvi, 5 photos, b. UN people, 9 photos, c. Legion Officers, 6 photos

255-1350


$80 | Sold for: $260
מפגש קציני כוחות ק"מ 78 ועדי ערבה 1950, עשרה צילומים, קצינים ירדנים, ישראלים, בריטים, צרפתים וכו'
Meeting of the 78 km forces officers Wadi Arava, 1950, ten photographs of Jordanian, Israeli, British, French officers etc.

255-1351


$120 | Sold for: $200
שמונה צילומים, מפקדי הכוחות הבינלאומיים ירושלים, 1949 : נספח צבאי של האו"ם Colonel Bonot, עבדאללה אל טל, מפקד כוחות הלגיון במחוז ירושלים, קולונל בורנזון, או"ם, Capt. Corfid, מפקד הלגיון בצפון ירושלים, וקצינים נוספים של המדינות המעורבות
Eight photographs, International commanders of the Jerusalem forces. 1949: UN military attaché Colonel Bonot, Abdullah el-Tell, military commander of the legion in the Jerusalem district, Colonel Borenson, UN, Capt. Corfid,