251-1334


$30
חלום יגאל, ספרית פז, ת"א
שלמה סקולסקי
Chalom Yigal, Sifriat Paz, Tel AvivShlomo Sekulsky

251-1335


$30 | Sold for: $30
לוט 19 חוברות ילדים, הוצ' ספרית עופר (11), יהודה זליקוביץ (7) שנות ה60-70 ונוסף
Lot of 19 children's booklets, Sifriat Ofer (11), Yehuda Zelikovitch (7) and another, 60's-70's

251-1337


$25 | Sold for: $25
ספר השירים, קבץ שירים עבריים לגני ילדים, לבתי ספר עממיים ותיכונים, ברלין וירושלים, תרע"ב 1912
אברהם צבי אידלזון
Song book, collection of Hebrew songs for nurseries, elementary and high schools, Berlin and Jerusalem, 5672 1912Avtaham Zvi Idelson

251-1338


$50
מנגד, הוצ' דבר, תל אביב תר"צ 1930 (חלודה)
רחל (בלובשטיין)
Mineged, publ. Davar, Tel Aviv, 5690 1930 (foxing),Rachel (Blubstein)

251-1340


$60
פולדר, שש תמונות נוף, הוצ' מקרא סטודיו ת"א, כולל הדפסים של ינקו, גוטמן, יוחנן סימון ועוד
Folder, six landscape images, publ. by Mikra Studio, Tel Aviv, including prints by Janko, Gutman, Yohanan Simon and others

251-1341


$40 | Sold for: $40
שלושה ספרים: א. כך כותבים אצלנו תרצ"ב 1932 ב. בחזית ובעורף, עם עובד, ת"א תש"ה 1945 ג. עד כאן, דבר ת"א תש"ח 1948
אריה נבון
3 books: a. Kach Kotvim Etzleinu, 5692 1932, b. BaChazit V'BaOref, Am Oved, Tel Aviv, 5705 1945, c. Ad Kan, Davar Tel Aviv, 5708 1948Arie Navon