248-1448


$25
שתי שנות טובות, צורת המחאות ישראל, תש"ח, תשי"ג
Two new year cards shaped like checks, Istrael, 1948, 1953

248-1449


$40
שני קטעי עיתון בעניין חיים ויצמן: הארץ, 17.2.49, "דר חיים וייצמן נבחר נשיא מדינת ישראל", מעריב, 9.11.57, "הנשיא איננו, פרופ' חיים ויצמן נפטר עם שחר"
Two newspaper items regarding Chaim Weitzman: Haaretz 17.2.1949, "Dr. Chaim Weitzman elected for President to the State of Israel", Maariv, 9.11.1957, "The President is gone, Prof. Chaim Weitzman passed away at dawn"

248-1450


$40
תכנון בית הצייר והפסל בתל-אביב צילומי שמש
אבא אלחנני-עמנואל קנר
Plan of Beit Hatzayar V'Hapassal in Tel Aviv, heliogravuresAbba Elchanani-Emanuel

248-1451


$50 | Sold for: $50
לוט גדול של מכתבים וגלויות מ-ואל החייל ליפשיץ Pal/38838, ששירת במלחמת העולם השניה ביחידות הארצישראליות בצבא הוד מלכותה
Large lot of letters and postcards, to and from the soldier Liphshitz Pal/38838, who served during WWII in the Jewish Brigade of Her Majesty's army

248-1452


$40
אלבום עם הזמנות לבר מצוות חתונות וכו', ישראל, שנות ה60-70
Album of invitations to Bar Mitzvas, wedding etc., Israel, 1960's-70's

248-1453


$100
לוט של תעודות ומסמכים ארץ ישראל, מתחילת המאה ה20 עד שנות ה60
Lot of documents, Eretz Israel, from the early 20th C. until the 60's

248-1455


$80 | Sold for: $80
ארבע כרזות של הופעות: א. נשף חנוכה, בית העם, ת"א, 9.12.31 ב. יהודית והולפרנש, אהל שם, ת"א, 5.2.47 ג. קונצרט לזמרה עברית,א. מינדלין-שלי שרונה, אולם ישה חפץ, 21.2.39 ד. קונצרט.. לזכר ח.נ. ביאליק, בית העם , ת"א 27.7.38
Four posters of performances: a. Chanukah Ball at Beit Ha'am, Tel Aviv, 9.12.31, b. Judith and Holofernes, Ohel Shem, Tel Aviv, 5.2.47, c. Concert of Hebrew singing, A. Mindlin-Shelly Sharona, Jascha Heifetz Hall, 21.2.39, d. Concert, in memory of H.N. Bialik, Beit Ha'am Tel Aviv, 27.7.38

248-1456


$90
כרזה בענין איסוף כספים לבנית בית כנסת אור חיים, ירושלים, "פניה חשובה לכבוד התורה הקדושה, א. אב תשל"ב 1972, בין החתומים האדמור בבא סלי בי ישראל אבוחצירה
Poster regarding the collection of funds for the construction of the Or Chayim synagogue, Jerusalem, 1 Av 5732 1972, signed amongst others by Baba Sali Rabbi Israel Abuhatzera