256-2167


$40
סיכת קונגרס ציוני, אמייל על מתכת, מגן דוד כחול עם כיתוב "ציון" על רקע לבן
Zionist Congress pin, enamel on metal, blue Magen David, inscribed "Zion" on white ground

256-2168


$40
סיכת קונגרס ציוני, אמייל על מתכת, מגן דוד כחול עם כיתוב "ציון" על רקע לבן
Zionist Congress pin, enamel on metal, blue Magen David, inscribed "Zion" on white ground

256-2169


$40
סכין מכתבים מפליז, ידית עם אריה נושא מוט עם מגן דוד (סמל של התנועה הציונית)
Brass pen knife, handle with lion carrying a stick with Star of David (emblem of the Zionist movement)

256-2170


$100
קישוט צורת סיכת קונגרס ציוני גדולה במיוחד, אורך 40 ס"מ
Ornament shaped like an especially large Zionist Kongress pin, length 40 cm

256-2173


$60 | Sold for: $60
קופת קק"ל, ירושלים 3000 עם מפה ממטולה עד אילת Jerusalem 3000, תוצ' ישראל, גובה 12.4 ס"מ, רוחב 4.9 ס"מ
JNF box, Jerusalem 3000, with a map from Metula down to Elat, made in Israe, height 12.4 cm, width 4.9 cml

256-2174


$50 | Sold for: $50
קופת קק"ל עם מפה מצפת עד אילת נגב של צמיחה, גובה 14 ס"מ, רוחב 4.9 ס"מ
JNF box, with a map from Safed down to Elat, Negev Shel Tzmicha, height 14 cm, width 4.9 cm

256-2175


$60
קופת קק"ל מפלסטיק, עם מפת ישראל 12X4.2X9.5
Plastic JNF box, with a map of Israel, 12X4.2X9.5

256-2176


$50 | Sold for: $50
קופת קק"ל 100 שנה לקק"ל עם מפה כולל גבולות מצרים וירדן, תוצ' סין, 14.3X7.5
JNF box, 100th anniversary to the JNF, with a map including the borders with Egypt and Jordan, made in China, 14.3X7.5

256-2177


$80 | Sold for: $90
קופת קק"ל עם עטיפת נייר על הקופה "קופת בית כנסת קק"ל" 12.5X5X10
JNF donation box wrapped with attached paper: "Kupat Beir Knesset JNF, 12.5X5X10

256-2178


$60 | Sold for: $60
קופת קק"ל תוצ' ארה"ב קרן קיימת לישראל, Jewish National Fund, 11.5X4.1X8.9
JNF box, made in the USA, Jewish National Fund, 11.5X4.1X8.9

256-2179


$800 | Sold for: $800
קופת "יום הסרט" של הקק"ל שנות ה-20 17.5X5.5X13.2
JNF donation box for "Ribbon day", the 1920's
17.5X5.5X13.2

256-2180


$60 | Sold for: $60
קופת קק"ל תוצ' זלצמן בע"מ ירושלם, ישראל, עם מפה, כולל עקבה, 12.2X9.9X5
KKL JNF box, Salzmann Ltd. Jerusalem, Israel, with a map including Aqaba, 12.2X9.9X5