251-1283


$25
עט ועפרון, זכרון להרצל, ניתן ע"י ההסתדרות הציונית, הועד הפועל הציוני, 2004
Pen and pencil, in commemoration of Herzl, given by the Zionist Organization, the Zionist executive committee, 2004

251-1284


$40
לוט 6 פריטים, הקונגרס הציוני ה28 1972, ופריטי זכרון להרצל
Lot of six articles, 28th Zionist Congress, 1972, and commemorative articles for Herzl

251-1285


$40
תו זכרון לציון Bibliotheca Sionistica עורך William Zeitlin, פרנקפורט א.מ. 1903, ביבליוגרפיה של הכתבים הציוניים של התקופה, אינדקס עברית וגרמנית
Tav Zikaron L'tzion Bibliotheca Sionistica, compiled by William Zeitlin, Frankfurt am Main, 1903, bibliography of the Zionist writings of that period, Hebrew and German index

251-1287


$40 | Sold for: $40
פנקס טלגרמות קק"ל, שוויץ עם ששה טפסים
Telegram booklet, JNF, Switzerland, with six forms

251-1289


$40
סדרת בולים ישראלים אודות קק"ל תשי"א (52,53,54), עם שובל, ע"ס 15,25,80 פרוטה, 24.6.51
Series of Israeli stamps about JNF (52, 53, 54), 5711 1951, with tab, IAO 15, 25, 80 pruta, 24.6.51

251-1290


$25
קופת קק"ל מפלסטיק כחול עם מפת הארץ מצפת עד אילת
Blue plastic JNF box, with a map of the land, from Safed to Elat

251-1291


$50 | Sold for: $300
קופת קק"ל Eretz Israel -Palestine עם מפת הארץ מעמק החולה עד ירושלים, תוצ' קלינגהופר, ת"א
JNF box, Eretz Israel Palestine, with a map of the land, from the Hula Valley to Jerusalem, Klinghofer, Tel Aviv

251-1292


$25 | Sold for: $45
קופת קק"ל (בנילון), עם מפת הארץ מצפת עד אילת וכיתוב: Jewish National Fund-Keren Kayemet Leisrael
JNF box (plastic wrapped), with a map of the land, from Safed to Elat and the inscription: Jewish National Fund-Keren Kayemet Leisrael

251-1293


$60 | Sold for: $140
קופת קק"ל תוצ' זלצמן בע"מ ירושלם, ישראל, עם מפה, כולל עקבה, 12.4X5X10
KKL JNF box, Salzmann Ltd. Jerusalem, Israel, with a map including Aqaba

251-1294


$25 | Sold for: $80
קופת קק"ל עם איורים והדפסה באנגלית The Story of the Blue Box
JNF box with drawings and print in English: The Story of the Blue Box

251-1295


$70 | Sold for: $190
קופת קק"ל עם מפה (ללא עקבה-אילת) תוצ' זלצמן בע"מ, ירושלים, שנות ה-20-30
KKL JNF box, with a map without Aqaba-Elat,, Salzmann Ltd. Jerusalem, the 1920's-1930's

251-1296


$30 | Sold for: $75
קופת קק"ל Jewish National Fund New York - Make the wilderness bloom
JNF box, Jewish National Fund New York – Make the Wilderness Bloom

251-1297


$70 | Sold for: $500
קופת קק"ל "עקבה", תוצ ארגנטינה, Industria Argentina
JNF "Aqaba" box, made in Industria Argentina

251-1298


$40 | Sold for: $55
קופת קק"ל תוצ חיים מורו ירושלים, עם מפת הארץ מצפת עד אילת
JNF box by Chaim Moro Jerusalem, with a map of the land, from Safed to Elat

251-1299


$80 | Sold for: $900
קופת קק"ל ללא מפה, שנות ה-20, 18.5X4.9X10
JNF box, without a map, 1920's, 18.5X4.9X10

251-1300


$40 | Sold for: $110
קופת קק"ל עם מפה מצפת עד אילת תוצ' ישראל, בסיס זהב, 14X4.9X10
JNF box, with a map from Safed down to Elat, made in Israel, gold base

251-1301


$300 | Sold for: $850
קופת יום הסרט (גדולה), , תוצ' ארץ ישראל עם מפת הארץ ללא עקבה -אילת Made in Erez Israel, 17.4X7.5
KKL JNF box "Yom HaSeret" (large), Made in Eretz Israel, with a map of Israel without Aqaba-Elat

251-1302


$40 | Sold for: $85
קופת קק"ל Collectors Edition New York 2003 עם מפת הארץ מחיפה עד אילת וכיתוב באנגלית
JNF box Collectors' Edition New York 2003, with a map of the land, from Haifa to Elat, inscribed in English

251-1303


$400 | Sold for: $1800
קופת "יום הסרט" (גדולה), של הקק"ל ארץ ישראל, שנות ה-30, תוצרת אלפרד זלצמן בע"מ, ירושלים Made in Palestine
KKL JNF box "Yom HaSeret", (large) Eretz Israel, 1930's, by Alfred Salzmann Ltd. Jerusalem, Made in Palestine

251-1304


$50 | Sold for: $50
תושבת לקופת קק"ל עם כיתוב בשבע שפות "מאה שנה.."
Stand for JNF box , with "One hundred Years…" in seven languages

251-1306


$40 | Sold for: $60
עיתון רשמי, ליטוגרפיה מצוירת וערוכה ע"י ארתור שיק לציון הקמת מדינת ישראל
ארתור שיק
Iton Rishmi, lithograph illustrated and edited by Arthur Szyk to commemorate founding of the State of IsraelArthur Szyk

251-1307


$40
שני תקליטים אודות מדינת ישראל א. תחיתה של אומה, הכרזת המדינה, עם מסר של גולדה מאיר מ-1972 ועוד ב. אבא אבן, נאומו לפני האומות המאוחדות Israel's finest hour, address before the security council of the UN, June 6, 1967
Two record about Israel: a. the beginning of a nation, declaration of the state, with a message from Golda Meir from 1972 and more, b. Israel's finest hour, address before the security council of the UN, June 6, 1967

251-1308


$50
מגילת העצמאות, תיק פורטפוליו לכבוד יום העצמאות ה-40 של מדינת ישראל Declaration of Independence
Declaration of Independence, portfolio, on the occasion of the 40th Independence Day of the State of Israel,