268-247


$25
חמישה צילומים-הדפסים, מראות ארץ הקודש תחילת המאה ה20: ירושלים, הר הזיתים, שער יפו, קברי המלכים ומגדל דוד, ומראה טבריה והכנרת, 15X9
Five photographs-prints, sceneries of the Holy Land, early 20th C.: Jerusalem, Mt. of Olives, Jaffa Gate, Tombs of the Kings, Tower of David, and a view of Tiberias and the Sea of Galilee, 15x9