223-1254


$25
אגרטל קרמיקה תוצ פל קרמיק צבוע ביד, ישראל, שנות ה50
Ceramic vase, Pal Keramik, handpainted, Israel 1950's

223-1255


$50 | Sold for: $65
צלוחית קרמיקה עם ידית קש, תוצ Keramos ישראל, שנות ה50, עם תבליט רקדנית עם תוף מרים, חתום
Ceramic saucer with straw handle, by Keramos, Israel, 1950's, embossed with a dancer and a tambourine, marked

223-1256


$30 | Sold for: $45
קערית קרמיקה משולשת, תוצ Keramos ישראל, שנות ה50, זוג רוקד, חתום
Small triangular serving bowl, by Keramos, Israel, 1950's, couple dancing, marked

223-1257


$60 | Sold for: $60
אגרטל קרמיקה תוצ Keramos ישראל, שנות ה50, עם תבליט נוף כפרי ארץ ישראלי, חתום
Ceramic vase, by Keramos, Israel 1950's, embossed with a rural Eretz Israel landscape, marked

223-1258


$30
קערת קרמיקה תוצ פל קרמיק עם ידיות ועבודת תבליט
Ceramic bowl, by Pal-Ceramic, with handles and embossment work

223-1259


$60 | Sold for: $85
צלחת קרמיקה מרובעת, תוצ Keramos ישראל, שנות ה50, רקדני הורה
Square shaped serving saucer, by Keramos, Israel, 1950's, with Horra dancers

223-1260


$35 | Sold for: $75
צלוחית קרמיקה משולשת, תוצ Keramos ישראל, שנות ה50, רקדני הורה, חתום
Triangular saucer, by Keramos, Israel, 1950's, with Horra dancers, marked

223-1261


$70
קנקן קרמיקה עם תבליט "כרמל מזרחי - יקבי ראשון לציון וזכרון יעקב" (פגם קל)
Ceramic pitcher, embossed with "Carmel Mizrachi – Vinyards of Rishon L'zion and Zichron Yaakov", (minor damage)

223-1262


$35
פמוט קרמיקה בסגנון קרמוס ישראל, שנות ה50
Ceramic candlestick, Keramos style, Israel 1950's

223-1263


$80 | Sold for: $95
כד קרמיקה תוצ טכ קרמיק ישראל, עם תמונת תבליט אישה בתלבושת מסורתית, חתום
Ceramic jar by Tech Keramik, Israel, embossed image of a woman in traditional dress, marked

223-1264


$40
כד קרמיקה עם גלזורה לבנה חומה סמל כרמל מזרחי (פגם "צ'יפ" )
Ceramic jug with white brown glazing, logo of Carmel Mizrachi, ( chipped)

223-1265


$90
אגרטל-פיגורה, פורצלן תוצ נעמן צורת אישה עם כד מים, חתום
Porcelain vase-figurine, by Ne'eman, woman with a water pitcher, marked

223-1266


$45 | Sold for: $85
צלוחית קרמיקה משולשת, תוצ Keramos ישראל, שנות ה50, נגן גיטרה, חתום
Triangular saucer, by Keramos, Israel, 1950's, with a guitar player, marked

223-1267


$90
אגרטל קרמיקה תוצ פל קרמיק עם תבליט "חלוצים"
Ceramic vase, by Pal-Ceramic, embossed with "Chalutzim"

223-1268


$50 | Sold for: $300
צלוחית הגשה משולשת, תוצ Keramos ישראל, שנות ה50, עם תבליט, מראה טבריה, חתום
Triangular serving saucer, by Keramos, Israel, 1950's, embossed with a scenery of Tiberias, marked

223-1269


$120 | Sold for: $150
פלטת קרמיקה תוצ TecCeramic ישראל, שנות ה50, עם תבליט דגים וירקות
Ceramic platter, by Tec Ceramic, Israel, 1950's, embossed with fish and vegetables

223-1270


$50 | Sold for: $140
צלוחית הגשה משולשת, תוצ Keramos ישראל, שנות ה50, עם תבליט, מראה שוק הכרמל, חתום
Triangular serving saucer, by Keramos, Israel, 1950's, embossed with a scenery of the Carmel market, marked

223-1271


$140
כד קרמיקה תוצ Keramos ישראל, שנות ה50, עם תבליט רקדניות תימניות (פגום), חתום
Ceramic jug, by Keramos, Israel, 1950's, embossed with Yemeni dancers, marked (damaged)

223-1272


$50 | Sold for: $50
אגרטל קרמיקה תוצ פל קרמיק ישראל, שנות ה50 חתום "צילה"
Ceramic vase, by Ceramic, Israel, 1950's, marked "Tzila"

223-1273


$160 | Sold for: $300
קערת ליל סדר מקרמיקה, תוצ קדר ישראל, שנות ה60 עם כיתוב:" מה נשתנה הלילה הזה?" וחמישה תבליטים לפי תמונות מההגדה של פסח
Ceramic Leil Seder bowl, by Keder, Israel, 1960's, inscribed "Ma Nishtanah Halaila Ha'zeh?" and 5 embossments of images from the Passover Haggadah

223-1274


$50 | Sold for: $50
קופסת קרמיקה עם מכסה, תוצ Keramos ישראל, שנות ה50, עם עבודת תבליט, חתום
Ceramic box wit lid, by Keramos, Israel, 1950's, with embossment, marked

223-1275


$160 | Sold for: $160
אגרטל קרמיקה תוצ Keramos ישראל, שנות ה50, עם תבליט פני אישה וילד עם פאות, חתום (עבר הסבה למנורה, פגם בציפוי)
Ceramic vase, by Keramos, Israel 1950's, embossed with the faces of a woman and a boy with Payot, (has been converted into a lamp, damage to the coating)

223-1276


$50 | Sold for: $260
צלוחית הגשה משולשת, תוצ Keramos ישראל, שנות ה50, עם תבליט, מראה צפת, חתום
Triangular serving saucer, by Keramos, Israel, 1950's, embossed with a scenery of Safed, marked

223-1277


$220
אגרטל קרמיקה תוצ Tec Keramic ישראל, שנות ה50, עם תבליט רקדנית, חתום
Ceramic vase, by Tec Keramic, Israel, 1950's, embossed with an image of a dancer, marked

224-2015


$25
סלסלת קרמיקה עם דוגמת צבאים ופרחים, ישראל, שנות ה50
Ceramic basket with deer and floral pattern, Israel 1950’s

224-2025


$25
אגרטל קרמיקה תוצ' חרסה חתום Asraf.M, ישראל
Ceramic vase by Harsa, marked Asraf M, Israel

224-2052


$25
אגרטל קרמיקה, חיקוי לקרמוס ישראל, שנות ה60
Ceramic vase, Keramos imitation, Israel, 1960’s

224-2090


$25
תמונה מורכבת מתשעה אריחי קרמיקה, ירושלים העתיקה
Image composed of nine ceramic tiles, old city of Jerusalem,

224-2103


$25
אגרטל קרמיקה, תוצ פל-קרמיק סדרת חלוצים, דוגמת קוטפי התפוזים
Ceramic vase, by Pal Keramic, Chalutzim series, orange pickers pattern

224-2314


$40
אריח קישוט מפורצלן תוצ לפיד ישראל, עם ציור יד, אווזה ושלושה אפרוחים
Decorative porcelain tile, by Lapid, Israel, hand painted, goose and three goslings

224-2315


$70
אגרטל קרמיקה צורת כד, תוצ' ישראל שנות ה50, עם תבליט לוחמים עם חץ וקשת
Jar shaped ceramic vase, made in Israel, 1950’s, embossed with warriors wielding bow and arrow

224-2316


$40
פלק קרמיקה, דמות, חתום
עליזה ברכת
Ceramic plaque, figure, signed
Aliza Barchat

224-2317


$80
אגרטל קרמיקה תוצ' קרמוס עם תבליט שלושה רקדני הורה
Ceramic vase by Keramos, with an embossment of three Hora dancers

224-2318


$50
מע' כלי הגשה מעץ וקרמיקה תוצ' פל-קרמיק, דמוי Lazy Susan
Wooden and ceramic server device, Pal Keramic, Lazy Susan style

224-2319


$90
אגרטל קרמיקה תוצ' קרמוס עם תבליט, זוג רקדנים תימניים
Ceramic vase by Keramos, with an embossment of two Yemeni dancers

224-2320


$60
צלחת קרמיקה תוצ Keramit עם תבליט המרגלים ואשכול הענבים
Ceramic plate by Keramit, embossed with the spies with the bunch of grapes

224-2321


$90
צלחת קרמיקה תוצ' טכ קרמיק ישראל, עם תבליט אנשים יושבים בבית הכנסת של האר"י בצפת
Ceramic plate by Tec Keramic, Israel, embossed with people sitting in the Ha’ARI synagogue in Safed

224-2322


$70
אריח קישוט מפורצלן תוצ' לפיד ישראל, עם ציור יד
Decorative porcelain tile, by Lapid, Israel, hand painted

224-2323


$120
צלחת קרמיקה תוצ קרמוס עם תבליט, רקדני הורה
Ceramic plate by Keramos,with embossment, Hora dancers

224-2324


$70
אריח קישוט מצוייר ביד, ציפורים ודגים, תוצ' לפיד
Hand painted decorative tile, birds and fish, by Lapid

224-2325


$120
זוג מגשי קרמיקה תוצ Keramit כ"א עם תבליט, רקדן ורקדנית
Pair of ceramic trays by Keramit, each embossed, male dancer and female dancer

224-2326


$70
אריח קישוט מצוייר ביד, רחובות העיר העתיקה, תוצ' לפיד
Hand painted decorative tile, streets of the old city, by Lapid

224-2327


$120
צלחת קרמיקה תוצ קרמוס עם תבליט נגן גיטרה
Ceramic plate by Keramos, embossed with a guitar player

224-2328


$70
אריח קישוט מצוייר ביד, ציפורים, תוצ' לפיד
Hand painted decorative tile, birds, by Lapid

224-2329


$120
צלחת קרמיקה תוצ קרמוס עם תבליט, שלוש נשים ליד הבאר
Ceramic plate by Keramos, embossed, three women at the well

226-1226


$25
צלחת פורצלן עם מראה הכותל המערבי וכיתוב: כותל מערבי ירושלים, כח באייר תשכ"ז 1967 תוצ נאמן ישראל Wailing Wall Jerusalem June 1967
Porcelain plate with an image of the Western Wall, inscribed: "Kotel Maaravi Yerushalaim", 28 Iar 5727 1967, by Ne'eman, Israel, Wailing Wall Jerusalem June 1967

226-1227


$40
אגרטל קרמיקה קטן, תוצ Keramit ישראל, שנות ה60
Small ceramic vase, by Keramit, Israel, 1960’s

226-1228


$25 | Sold for: $25
"הקיבוץ", הדפסה ליטוגרפית ע"ג צלחת פורצלן עיצוב יוסף גלברט, מס 5287 ממהדורה מוגבלת, תוצ נאמן, 1980
“The Kibbutz”, lithograph print on porcelain plate, design by Joseph Gelbart, no’ 5287, limited edition, by Naaman

226-1229


$60 | Sold for: $60
ארבעה אריחי פורצלן עם הדפסות צבעוניות תוצ שוהר, בית חרות, ישראל, שנות ה50: המרגלים, אישה תימניה עם שני ילדים, הנחת תפילין, איש רוכב על חמור (סדוק)
Four porcelain tiles with colored prints, by Shohar, Beit Cherut, Israel, 1950’s: The Spies, Yemeni woman with two children, the laying of phylacteries, man riding donkey (cracked)

230-1454


$40 | Sold for: $40
שתי פיגורות קרמיקה, ראש של משה דיין וראש של ילד חדר
Two ceramic figurines, head of Moshe Dayan and the head of a "Heder boy"

230-1455


$70
קערת קרמיקה תוצ' Keramit, ישראל, שנות ה50, עם עבודת תבליט, קשתות של מבנה מול נוף
Ceramic bowl by Keramit, Israel, 1950’s, embossed with archways of a building in front of a landscape

230-1456


$40
קערת קרמיקה תוצ Keramos ישראל, שנות ה60
Ceramic bowl by Karamus, Israel, 1960’s

230-1458


$50
קערת קרמיקה תוצ Keramit, ישראל גווני חום עם תמונת נערה נושאת סל פירות, חתום
Ceramic bowl by Keramit, Israel, brown shades with an image of a young girl carrying a fruit basket, marked

233-1337


$30 | Sold for: $30
קערת קרמיקה, חתומה "אברט צפת"
Ceramic bowl, signed “ebert, Safed”

233-1338


$50
קנקן וששה ספלי קרמיקה תוצ' לפיד, ישראל, שנות ה-60
Jug and six ceramic cups, by Lapid, Israel, the 1960's

233-1339


$40 | Sold for: $40
קערת קרמיקה חתומ Lidia משכית, חיפה
Ceramic bowl, signed Lidia, Maskit, Haifa

233-1340


$90
אגרטל קרמיקה תוצ Teceramik ישראל, שנות ה50 (דגם 303), צורת נשר (נדיר)
Ceramic vase, by Teceramik, Israel, 1950’s, (model 303), eagle shaped (rare)

233-1341


$40
כד קרמיקה חתום "כפר סמיר"
Ceramic jar marked “Kfar Samir”

233-1343


$150 | Sold for: $150
אריח קרמיקה עם ציור בדוים וסוסים חתום בהטבעה מאחור Eva Samuel
חוה סמואל
Ceramic tile with a painted image of Bedouins and horses, with the signature Eva Samuel impressed on the backEva Samuel

233-1344


$150 | Sold for: $150
אריח קרמיקה עם ציור שתי נשים ערביות נושאות כדי מים, חתום בהטבעה מאחור Eva Samuel
חוה סמואל
Ceramic tile with a painted image of two Arab women carrying jugs of water, with the signature Eva Samuel impressed on the backEva Samuel

233-1345


$150 | Sold for: $280
אריח קרמיקה עם עבודת תבליט "קניית בדים בשוק", חתום בהטבעה מאחור Eva Samuel
חוה סמואל
Ceramic tile with embossment work, “purchase of cloth at the market place”, with the signature Eva Samuel impressed on the backEva Samuel

234-1172


$35 | Sold for: $35
אגרטל קרמיקה, עם תבליט רוקדים ישראל, שנות ה50
Ceramic vase, embossed with dancers, Israel, 1950’s

234-1173


$75
שלושה פלקי קרמיקה צורת מטבעות יהודיים של בית שני
Three ceramic plaques, in the shape of Jewish coins from the second Temple period

234-1174


$50
אגרטל קרמיקה, ישראל, שנות ה50-60
Ceramic vase, Israel, 1950’s-60’s

234-1175


$90
כלי (סנטר פיס), קרמיקה שחורה חתום "תוצרת הארץ- Made in Palestine"
Black ceramic centerpiece, marked “Made in Palestine”

234-1176


$50
שני פלקי קרמיקה, צורת מטבעות יהודיים של בית שני
Two ceramic plaques, in the shape of Jewish coins from the second Temple period

234-1177


$300
צלחת קרמיקה עבודת גופר עם עבודת תבליט מופשט, חתום (65)
Ceramic plate, crafted by Gofer with embossment work, abstract, signed (65)

235-1148


$40 | Sold for: $40
צלחת קרמיקה מלבנית, עם ציור יד כיתוב מאחור.. ירושלים
Rectangular ceramic plate, hand painted, inscribed on the back, Jerusalem

235-1149


$40
אגרטל אבנית תוצ לפיד, ישראל שנות ה50, חתום Esther
Stoneware vase, by Lapid, Israel, 1950's, marked Esther

235-1150


$40 | Sold for: $45
אגרטל קרמיקה תוצ Keramos ישראל, שנות ה50
Ceramic vase, by Keramos, Israel, 1950's

235-1151


$60
מע' צלחות קרמיקה, תוצ דן חרסה, באר שבע, שנות ה50
Set of ceramic plates, by Dan, Harsa, Beer Sheva, 1950's

243-1134


$25 | Sold for: $25
בקבוק קרמיקה, של "יין פורת עתיק" (ריק)
Ceramic "Porath Atic wine" bottle (empty)

243-1135


$40
צלחת פסח, קרמיקה, מוריה ישראל קוטר 30 ס"מ
Ceramic Passover plate, by Moriya Israel

243-1136


$25 | Sold for: $25
צלחת פסח עשויה קרמיקה תוצ' לפיד, ישראל, שנות ה60
Ceramic Passover plate, Lapid, Israel, 1960's

243-1137


$60 | Sold for: $60
אגרטל קרמיקה צורת כד שנות ה60
Jar shaped ceramic vase, 1960's

243-1138


$40
צלחת פסח, קרמיקה, תוצ מוריה ישראל, קוטר 29 ס"מ
Ceramic Passover plate, by Moriya Israel

243-1139


$90
אגרטל קרמיקה תוצ' קרמוס ישראל, חתום, גובה 38 ס"מ
Ceramic vase, by Keramos, Israel, marked, height 38 cm

244-1085


$25 | Sold for: $25
כד קרמיקה חתום "כפר סמיר"

244-1086


$35
קנקן וששה ספלי קרמיקה תוצ' לפיד, ישראל, שנות ה-60

244-1087


$25 | Sold for: $75
צלחת קרמיקה עם עבודת תבליט איילות ופרחים, צבועה ביד, ישראל, שנות ה50, קוטר 28.5 ס"מ
of deer and flowers, handpainted, Israel, the 1950's, diameter 28.5 cm

252-1190


$25
אגרטל תולה, עשוי קרמיקה תוצ' בית היוצר, ירושלים
Ceramic hanging vase, Beit Hayotzer, Jerusalem

252-1191


$75 | Sold for: $75
עבודת קרמיקה, אוקרינה צורת חזיר, חתום
ג'יין מאייר
Ceramic work, pig shaped ocarina, signedJane Meier

252-1192


$25 | Sold for: $130
פיגורת קרמיקה קטנה צורת תרנגול תוצ' גופר , חתום, 10.5X8.5 ס"מ
Small ceramic rooster figurine, by Gofer Ceramics, marked, 10.5X8.5 cm

252-1193


$80
קופת חסכון עשויה קרמיקה תוצ' בית היוצר, עיצוב ויסהוף, צורת ארנבת (נדיר)
Rabbit shaped ceramic coin box, Beit Hayotzer, Weishoff design (rare)

252-1194


$50
עבודת קרמיקה, קערית, חתום
ג'יין מאייר
Ceramic work, small bowl, signedJane Meier