226-1206


$40
סיכה מצופה כסף עם כיתוב "אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני", המילה ירושלים בעיצוב קליגרפי בסגנון בצלאל
Silver plated pin inscribed “Im Eshkachech Yerushalayim Tishakach Yemini”, the word Jerusalem designed in the calligraphic style of Bezalel

226-1207


$160
ענק כסף, עבודה תימנית
Yemeni silver necklace

243-1125


$25
סיכת כסף פיליגרן, חתום made in Palestine
Silver filigree brooch, marked made in Palestine

243-1126


$50
סיכת כסף פיליגרן עם הזהבה ישראל, שנות ה50
Silver filigree brooch with gilding, Israel, 1950's

243-1127


$25
שני זוגות חפתים, כ"א עם מחזיק עניבה כסף, ישראל, שנות ה50
Two pairs of cufflinks, each with a silver tie clip, Israel 1950's

243-1128


$50
סיכת כסף פיליגרן, חתם ירושלם, תקופת המנדט, קוטר 5 ס"מ
Silver filigree brooch, marked Jerusalem, British Mandate period, diameter 5 cm

243-1129


$50
זוג עגילי כסף פיליגרן, ארץ ישראל, אורך 6.5 ס"מ
Pair of silver filigree earrings, Eretz Israel, length 6.5 cm

243-1130


$90
צמיד כסף, פלשתינה ארץ ישראל
Silver bracelet, Palestine, Eretz Israel

243-1131


$50
סיכת כסף פיליגרן עם הזהבה עבודת בצלאל, חתום
Silver filigree brooch with gilding, Bezalel work, marked

243-1132


$120 | Sold for: $120
לוט של תכשיטי כסף ישראליים משובצים אבני חן, שנות ה50-60, ס"ה 91 גרם
Lot of Israeli silver jewelry set with gemstones, 1950's-60's, total 91 gm

251-1182


$25
סיכת כסף פיליגרן, ארץ ישראל תקופת המנדט עם כיתוב: Sweetheart
Silver filigree pin, Eretz Israel, B. Mandate, inscribed: Sweetheart

251-1183


$25 | Sold for: $45
ענק-מחרוזת, כסף 925, תוצ טפיך Teppich, ירושלים, 37 גרם
Bead string necklace, silver 925, Teppich, Jerusalem, 37 gm

251-1184


$25 | Sold for: $25
סיכת כסף פיליגרן, ארץ ישראל תקופת המנדט עם כיתוב: Dear Wife
Silver filigree pin, Eretz Israel, B. Mandate, inscribed: Dear wife

251-1185


$25
סיכת כסף פיליגרן, ארץ ישראל תקופת המנדט עם כיתוב: Bethlehem
Silver filigree pin, Eretz Israel, B. Mandate, inscribed: Bethlehem

251-1186


$25
סיכת כסף עם לוחית עליה ציור טווס Made in Palestine
Silver brooch with a disc with a drawing of a peacock, made in Palestine

251-1187


$25 | Sold for: $25
סיכת כסף פיליגרן, ארץ ישראל תקופת המנדט עם כיתוב: Jerusalem
Silver filigree pin, Eretz Israel, B. Mandate, inscribed: Jerusalem

251-1188


$25 | Sold for: $25
סיכת כסף פיליגרן, ארץ ישראל תקופת המנדט עם כיתוב: Tel-Aviv
Silver filigree pin, Eretz Israel, B. Mandate, inscribed: Tel Aviv

251-1189


$25
סיכת כסף פיליגרן, ארץ ישראל תקופת המנדט עם כיתוב: Mother
Silver filigree pin, Eretz Israel, B. Mandate, inscribed: Mother

251-1190


$25 | Sold for: $25
סיכת כסף פיליגרן, ארץ ישראל תקופת המנדט עם כיתוב: Jerusalem
Silver filigree pin, Eretz Israel, B. Mandate, inscribed: Jerusalem

251-1191


$30 | Sold for: $30
שלושה תכשיטי כסף, ישראל שנות ה50: תליון משובץ אבן אילת חתום "קרויצברגר", סיכה מרובעת עם תבליט פרחים, וענק
Three pieces of silver jewelry, Israel, 1950's: pendant set with a malachite marked "Kreuzberger", square brooch with a floral relief and another

253-1046


$25
סיכת כסף עם פיליגרן ושיבוץ אבני חן, ישראל, שנות ה50
Silver pin with filigree and set with gemstones, Israel, 1950's

253-1047


$40
ארבע סיכות כסף פיליגרן ישראל, שנות ה50
Four silver filigree brooches, Israel, 1950's

253-1048


$25
סיכת כסף עם פיליגרן ושיבוץ אבני חן, ישראל, שנות ה50
Silver pin with filigree and set with gemstones, Israel, 1950's

253-1049


$40
ארבע סיכות כסף פיליגרן ישראל, שנות ה50
Four silver filigree brooches, Israel, 1950's

253-1050


$25 | Sold for: $35
סיכת כסף פיליגרן צורת רובה א"י פלשתינה
Rifle shaped silver filigree brooch, Eretz Israel-Palestine

253-1051


$50 | Sold for: $55
שלוש סיכות-תליונים אמנים: שנים חתומים Agam, Frank Meisler ונוסף
Three brooch-pendants, various artists' signatures: Agam, Frank Meisler and another

253-1052


$35 | Sold for: $55
שני תליוני כסף, כ"א עם תבליט קבר רחל, ס"ה 29 גרם
Two silver pendants, each with a relief of Rachel's Tomb, total 29 gm

253-1053


$50 | Sold for: $50
חמש סיכות כסף פיליגרן ישראל, שנות ה40-50, ס"ה 46 גרם
Five silver filigree brooches, Israel, 1940's-50's, total 46 gm

256-2107


$25 | Sold for: $25
שלוש סיכות כסף, כ"א עם עבודת ניסור: המרגלים, ורד (2)
Three silver pins, each with pierced image: one showing the two spies, and two roses

256-2108


$40 | Sold for: $40
שלוש סיכות כסף, כ"א עם עובדת ניסור: רבקה ואליעזר, כד, תימניה, סה"כ 36 גרם
Three silver pins, each with pierced image: Rivka with Eliezer, pitcher, Yemenite woman, total 36 gm

256-2109


$25 | Sold for: $25
שתי סיכות כסף, כ"א עם חריטה ואמייל: נגן נבל, רקדנים, 33.5 גרם
Two silver pins, each with etching and enamel: harpist, dancers, total 33.5 gm

256-2110


$40 | Sold for: $50
שלוש סיכות כסף, כ"א עם תבליט ע"פ זאב רבן, ס"ה 24 גרם
Three silver pins, each with etching after Zeev Raban, total 24 gm

256-2111


$30 | Sold for: $30
ארבע סיכות, כ"א עם תבליט ארצישראלי: המרגלים (2), נשים עם כד (2), סה"כ 18.6 גרם
Four pins, each with Eretz-Israeli relief: the spies (2), women holding pitchers (2), total 18.6 gm

256-2112


$50
צמיד כסף בעיצובו של זאב רבן שנים עשר השבטים, על 11 לוחיות
Silver bracelet, design by Ze'ev Raban, the 12 tribes on 11 discs

256-2113


$30 | Sold for: $30
שלוש סיכות כסף, כ"א עם תבליט: המרגלים, מגדל דוד, מגן דוד
Three silver pins, each with relief: the spies, David's tower, Star of David

256-2114


$50
חמישה זוגות עגילים, ישראל שנות ה50 כסף עם שיבוץ: קורל אדום (1), אבן אילת (3), וצדף (1)
Five pairs of earrings, Israel, 1950's, silver set with red coral (1), malachite (3), and mother of pearl (1)

256-2115


$40 | Sold for: $40
ארבע סיכות כסף פיליגרן ישראל, שנות ה50-60, 37 גרם
Four silver filigree pins, Israel, the 1950's-1960's, 37 gm

256-2116


$50 | Sold for: $55
שש סיכות כסף, כ"א עם עבודת ניסור: המרגלים (2), רקדנים (3), גמל, ס"ה 25 גרם
Six silver pins, each with pierced image: the spies (2), dancers (3), camel, total 25 gm