251-1182


$25
סיכת כסף פיליגרן, ארץ ישראל תקופת המנדט עם כיתוב: Sweetheart
Silver filigree pin, Eretz Israel, B. Mandate, inscribed: Sweetheart

251-1183


$25 | Sold for: $45
ענק-מחרוזת, כסף 925, תוצ טפיך Teppich, ירושלים, 37 גרם
Bead string necklace, silver 925, Teppich, Jerusalem, 37 gm

251-1184


$25 | Sold for: $25
סיכת כסף פיליגרן, ארץ ישראל תקופת המנדט עם כיתוב: Dear Wife
Silver filigree pin, Eretz Israel, B. Mandate, inscribed: Dear wife

251-1185


$25
סיכת כסף פיליגרן, ארץ ישראל תקופת המנדט עם כיתוב: Bethlehem
Silver filigree pin, Eretz Israel, B. Mandate, inscribed: Bethlehem

251-1186


$25
סיכת כסף עם לוחית עליה ציור טווס Made in Palestine
Silver brooch with a disc with a drawing of a peacock, made in Palestine

251-1187


$25 | Sold for: $25
סיכת כסף פיליגרן, ארץ ישראל תקופת המנדט עם כיתוב: Jerusalem
Silver filigree pin, Eretz Israel, B. Mandate, inscribed: Jerusalem

251-1188


$25 | Sold for: $25
סיכת כסף פיליגרן, ארץ ישראל תקופת המנדט עם כיתוב: Tel-Aviv
Silver filigree pin, Eretz Israel, B. Mandate, inscribed: Tel Aviv

251-1189


$25
סיכת כסף פיליגרן, ארץ ישראל תקופת המנדט עם כיתוב: Mother
Silver filigree pin, Eretz Israel, B. Mandate, inscribed: Mother

251-1190


$25 | Sold for: $25
סיכת כסף פיליגרן, ארץ ישראל תקופת המנדט עם כיתוב: Jerusalem
Silver filigree pin, Eretz Israel, B. Mandate, inscribed: Jerusalem

251-1191


$30 | Sold for: $30
שלושה תכשיטי כסף, ישראל שנות ה50: תליון משובץ אבן אילת חתום "קרויצברגר", סיכה מרובעת עם תבליט פרחים, וענק
Three pieces of silver jewelry, Israel, 1950's: pendant set with a malachite marked "Kreuzberger", square brooch with a floral relief and another