255-1439


$80
עקידת יצחק, רפליקה של מיניאטור עתיקה
Sacrifice of Isaac, replica of an antique miniature.

255-1440


$1800
שמן על בד, נוף עיר מהים,
Jehudo Epstein
Oil on canvas, cityscape from the seaJehudo Epstein

255-1441


$25 | Sold for: $30
הדפס "הקפות", חתום 18X15
Kolnik Arthur
Print "Hakafot", signed, 18x15Kolnik Arthur

255-1442


$50
הדפס עץ, "אחשבו", 1933 חתום
Kurt Levy
Wood print "Akhshevo", 1933, signedKurt Levy

255-1443


$200
רישום פסטל, דיוקן עצמי חתום
Arthur Markowitz
Pastel drawing, self-portrait, signedArthur Markowitz

255-1444


$25
הדפס, יהודי מוכר פחמים
Struck Hermann
Print, Jewish coal merchantStruck Hermann

255-1445


$25
תצריב מיניאטורי, איכר זקן Alter Bauer חתום, 70X60 מ"מ
Struck Hermann
Miniature etching, Alter Bauer (old farmer), signed, 70x60 mmStruck Hermann