250-1268


$200
עבודה משולבת, "כוכב התקוה" כולל אגמוגרף, 4 טלכרטים וכו', במתקן פרספקס
אגם יעקב Agam Yaacov b. 1928
Mixed media, "Star of Hope", AgamographAgam Yaakov b. 1928

250-1269


$475
שמן על נייר מוצמד לבד, מופשט, חתום, 65X50
ארגוב מיכאל 1920-1982
Oil on paper attached to canvas, abstract, signed, 65x50Argov Michael 1920-1982

250-1270


$1400
Le Signe et L'Acte (sign and action) אלבום פורטפוליו עם שבע סריוגרפיות חתומות ע"י מרדכי ארדון, מס 96 מסדרה של 120, הוצא ע"י מכון ויצמן, רחובות, אוק. 1982 7X76X57
ארדון מרדכי 1892-1992
Le Signe et Lacte (sign and action), portfolio with seven lithographs signed by Mordechai Ardon, no' 96 of a series of 120, publ. by the Weitzman Institute, Rechovot, Oct. 1982Mordecai Ardon1896-1992

250-1271


$400
שמן על קרטון,עיר, חתום 50X67
בינדר אברהם 1906-2001
Oil on cardboard, city, signedBinder Avraham 1906-2001

250-1272


$475
פסטל וגואש, בקבוקים וכלי מטבח חתום 43X52
ברגנר יוסל 1920-2017
Pastel and gouache, bottles and kitchen utensils, signed, 43x52Bergner Yosl 1920-2017

250-1273


$25
גואש, דמות רב, חתום 37X30
גולדברג אברהם 1906-1980
Gouache, figure of a Rabbi, signed, 37x30Goldberg Avraham 1906-1980

250-1274


$100
שמן על בד, אגרטל פרחים, חתום, 24X42
ון דן ברג שלמה 1920-1982
Oil on canvas, flower vase, signed, 24x42Van den berg Shlomo 1920-1982

250-1275


$325
גואש, בבית הכנסת, חתום 52X75
זינגר קורט
Gouache, in the synagogue, signed, 52x75Singer Kurt

250-1276


$80
גואש, נשים בשוק, חתום 35X50
טפלר שמואל 1918-1998
Gouache, women at the market, signed, 35x50Tepler Shmuel 1918-1998

250-1277


$150 | Sold for: $220
אקוורל, מסגד כיפת הסלע עם הכותל (פרופורציות פרי דמיונו של האמן), חתום, חלודה, 30X21
יחזקאל שטרייכמן 1906-1993
Aquarelle, the Dome of the Rock Mosque including the Western Wall (proportions according to the artist's imagination), signed, foxing, 30x21Streichman Yehezkel 1906-1993

250-1278


$1600
שמן על קרטון, נוף, חתום 40X55
ינקו מרסל 1895-1984
Oil on cardboard, landscape, signed, 40x55Janko Marcel 1895-1984

250-1279


$40
אקוורל, נוף, חתום 1961
לוטן יונה נ. 1926
Aquarelle, landscape, signed 1961Lotan Yona b. 1926

250-1280


$1200
שמן על בד, יצורים סוריאליסטים חתום, 37X46
מסג אהרון נ. 1942
Oil on canvas, surrealistic creatures, signed, 37x46Messeg Aharon b. 1942

250-1281


$90
אקוורל, נוף דמיוני, חתום
מסינגר מנחם 1898-1987
Aquarelle, imaginary landscape, signedMassinger Menachem 1898-1987

250-1282


$65 | Sold for: $65
פלק קרמיקה, מופשט, חתום
מרגלית (ממבוש) אביבה 1919-2004
Ceramic plaque, abstract, signedMargalit (Mambush) Aviva 1919-2004

250-1283


$80
פלק קרמיקה, מופשט
מרגלית (ממבוש) אביבה 1919-2004
Ceramic plaque, abstractMargalit (Mambush) Aviva 1919-2004

250-1284


$220
רישום עפרון, אישה יושבת בשוק, חתום
סטימצקי אביגדור 1908-1989
pencil drawing, a woman seated in the marketplace, signedStematsky Avigdor 1908-1989

250-1285


$120
אקוורל, נוף, חתום 32X25
עובדיהו אובדובסקי 1892-1963
Aquarelle, landscape, signed, 32x25Ovadovsky 1892-1963

250-1286


$150
רישום פסטל, עירום אישה חתום
פרנל יצחק 1899-1981
Pastel, female nude, signedFrenkel-Frenel Yitzhak 1899-1981

250-1287


$100
גואש, סצינת קרב, חתום 70X70
פרץ-ארד אסתר 1921-2005
Gouache, battle scene, signed, 70x70Perez-Arad Esther 1921-2005

250-1288


$240
גירים שחורים/ פחם, ליצנים חתום, 31X24
קולניק ארתור 1890-1972
Charcoal, clowns, signed, 31x24Kolnik Arthur 1890-1972

250-1289


$300
ליטוגרפיה, כליזמר, חתום 58X47
קולניק ארתור 1890-1972
Lithograph, Klezmer, signed, 56x47Kolnik Arthur 1890-1972

250-1290


$550
שמן על בד, שני אנשים וסוס, חתום 70X60
רוט ליאור 1914-2002
Oil on canvas, two people and a horse, signed, 70x60Roth Leo 1914-2002

250-1291


$240
אקוורל, עם ציפוי לכה, נוף חתום, 50X70
שטרייכמן יחזקאל 1906-1993
Aquarelle, lacquer coated, landscape, signed, 50x70Streichman Yechezkiel 1906-1993