267-001


$25
ליטוגרפיה צבעונית, מראה צפת חתום AP, מידות 50X70
איזנשר יעקב 1896-1980
Colored lithograph, showing Safed, signed AP, 50x70Eisenscher Yaacov 1896-1980

267-002


$25 | Sold for: $25
חיתוך עץ, מראה טבריה חתום, 1/30
איזנשר יעקב 1896-1980
Woodcut, showing Tiberias, signed, 1/30Eisenscher Yaacov 1896-1980

267-003


$60 | Sold for: $60
שני חיתוכי עץ ממוסגרים יחד הדפסים נסיוניים: א. שער הספר של היינריך היינה הרבי מבכרך Heinrich Heine, Der Rabbi von Bachrach ב. דיוקן הרבי, שתי העבודות חתומות, 2X12.5X9
בודקו יוסף
Two woodcuts framed together, trial prints, a: the book cover of Heinrich Heine's Der Rabbi von Bacharach, b: a portrait of the Rabbi, both works are signed, 2x12.5x9Bukdo Yosef

267-004


$30 | Sold for: $30
תצריב, זמן חירותנו, עצוב להגדה, חתום, קוטר 5.5 ס"מ
בודקו יוסף
Etching, Zman Cherutenu, design for a Hagada, signed, 5.5 cm in diameterBukdo Yosef

267-005


$40
חיתוך עץ, שדה קטל, חתום חלודה, 17X13
בודקו יוסף
Woodcut, killing field, signed, foxing, 17x12Bukdo Yosef

267-006


$30
חיתוך עץ, הדפס נסיון מתוך הרבי מבכרך, חתום, חלודה, 14X9
בודקו יוסף
Woodcut, trial print, from Der Rabbi von Bacharach, signed, foxing, 14x9Bukdo Yosef

267-007


$30 | Sold for: $30
תצריב, גגות בתי העיר העתיקה חתום (פגמים), 12X17 ס"מ
בודקו יוסף
Etching, roofs of the old city, signed (damages), 12x17 cmBukdo Yosef

267-008


$35 | Sold for: $35
חיתוך עץ הדפס נסיון מתוך ספרו של היינריך היינה הרבי מבכרך חתום, 17X11
בודקו יוסף
Trial print, from Heinrich Heine's Der Rabbi von Bacharach, signed, 17x11Bukdo Yosef

267-009


$50
שני תצריבים ממוסגרים יחד איורים לספרים, שתי העבודות חתומות, 8X7, 7X9
בודקו יוסף
Two etchings framed together, drawings for books, both works are signed, 8x7, 7x9Bukdo Yosef

267-010


$40
תצריב, "הגביר", חתום
שרייבמן נעמי
Etching, "Ha'gvir", signedShreibman Naomi

267-011


$40
אקוורל, רחוב בנווה צדק, חתום, 34X49
הנדלר דוד 1904-1984
Aquarelle, street in Neveh Tzedek, signed, 34x49Hendler David 1904-1984

267-012


$25 | Sold for: $110
ליטוגרפיה, פרחים, חתום 59/100 47X35
טיכו אנה 1894-1980
Lithograph, flowers, signed 59/100, 47x35Ticho Anna 1894-1980

267-013


$50
פלק קרמיקה, אנשי קורצ'ק קוטר 24.5 ס"מ
יהלום אורי
Ceramic plaque, the Korczak People, 24.5 cm in diameterYahalom Uri

267-014


$40
ציור ע"ג זכוכית, דמויות חתום, 40X30
yona יונה
Glass painting, figures, signed, 40x30Yona

267-015


$25
הדפס, זקן וילד בעיר העתיקה חתום, 22X12
לנדר מוניה
Print, an old man and a child in the old city, signed, 22x12Lender Monia

267-016


$30 | Sold for: $30
חיתוך עץ, דיוקן אישה, חתום 17.5X13.5
מרכוס קיתה אפרים Kaethe Ephraim Markus
Woodcut, portrait of a woman, signed, 17.5x13.5Marcus Ephraim Kaethe

267-017


$40 | Sold for: $220
הדפס עץ עם גואש, תרנגול חתום 1965, 19X14
פינס יעקב 1917-2005
Wood print with gouache, rooster, signed 1965, 19x14Pins Yaakov 1917-2005

267-018


$600
Gesang an Palestina mit zwoelf Radierungen v. Hermann Struck, H.H. Tillgner Vlg, Berlin 1922, no 143/320, signiert v. Hermann Struck א. הולטשר, שיר הלל לארץ ישראל, עם 12 תצריבים מאת הרמן שטרוק, ברלין, 1922 שדרה פגומה
Arthur Holitscher
Gesang an Palestina mit zwoelf Radierungen v. Hermann Struck, H.H. Tillgner Vlg, Berlin 1922, no 143/320, signiert v. Hermann Struck, damaged spineArthur Holitscher

267-019


$150 | Sold for: $150
ליטוגרפיה, דיוקן זיגמונד פרויד, 1914 גרסה III2, חתום (ראה עמ' 51 בספר), 31X23
שטרוק הרמן 1876-1944
Lithograph, portrait of Sigmond Freud version III2, signed (see p. 51 in T. book), 31X23Struck Hermann 1876-1944

267-020


$40
ליטוגרפיה, דיוקן ערבי, חתום 15/30 ראה עמ' 294 בספר, קרעים רבים, 26X19.5
שטרוק הרמן 1876-1944
Lithograph, portrait of an Arab, signed, (see p. 294 in T. book), many tears, 26X19.5Struck Hermann 1876-1944

267-021


$75
ליטוגרפיה, חיפה VIII, חתום 1923-1925, קרעים, 20X26
שטרוק הרמן 1876-1944
Lithograph, Haifa VIII, signed 1923-1925, tears, 20X26Struck Hermann 1876-1944

267-023


$1500
אלבום סקיצות עם 26 רישומים מהמסע לארץ ישראל 1903, פירנצה, רומא, פומפיי, דמויות יהודים, קהיר, פורט סעיד, יפו, הירדן, ירושלים, נצרת, זכרון
שטרוק הרמן 1876-1944
Skech album with 26 drawings , the journey to Eretz-Israel 1903, Florence, Rome, Pompeii, jewish characters, Cairo, Port Said, Jaffa, the Jordan river, JerusalemStruck Hermann 1876-1944

267-024


$60
ליטוגרפיה, חיפה II, חתום פגמים, 25X33
שטרוק הרמן 1876-1944
Lithograph, Haifa II, signed damages, 25X33Struck Hermann 1876-1944

267-025


$50 | Sold for: $50
תצריב, מבצר צלבני בארץ ישראל 1908 חתום, קרעים, 19X24
שטרוק הרמן 1876-1944
Etching, crusade fort in Eretz-Israel, signed, tears, 19X24Struck Hermann 1876-1944

267-026


$40 | Sold for: $45
רישום טוש, עיצוב ואקסליבריס של קרן היסוד, לא חתום
שטרוק הרמן 1876-1944
Ink drawing, design and ex-libris for Keren Hayesod, not signedStruck Hermann 1876-1944

267-027


$30
תצריב, נוף עם עצים, ע"ג הזמנה ותפריט של ארוחה, 23.6.1907
שטרוק הרמן 1876-1944
Etching, view with trees, on invitation and meal menue, 23.6.1907Struck Hermann 1876-1944

267-028


$90
תצריב, קברי האבות, חברון חתום, 1905,עמ' 111 בספר, 17X13
שטרוק הרמן 1876-1944
Etching, tombs of the fathers, Hebron, signed 1905, 17X13Struck Hermann 1876-1944

267-029


$80
תצריב, קבר רבי מאיר בעל הנס טבריה, 1905, חתום, (עמ' 90 בספר), 15X23
שטרוק הרמן 1876-1944
Etching, Rabbi Meir Baal Hanes's tomb in Tiberias, 1905, signed (p. 90 in T.book), 15X23Struck Hermann 1876-1944

267-031


$600
רישום עפרון מאד פגום דיוקן אלברט איינשטיין, הטיוטא לליטוגרפיה משנת 1921, לא חתום, עמ' 42 בספר, 41X27
שטרוק הרמן 1876-1944
Severely damaged pencil drawing, portrait of Albert Einstein, draft for the lithograph from 1921, not signed,p. 42 in T. book 41X27Struck Hermann 1876-1944

267-032


$30 | Sold for: $30
תחריט, מראה מבוא לוילה עם דקלים, חתום, 13X9.5
שטרוק הרמן 1876-1944
Engraving, view of the entrance to a Villa with pam trees, signed, 13x9.5Struck Hermann 1876-1944

267-033


$60
תצריב, חיפה XII יער דקלים חתום 25/60, 16X20.5
שטרוק הרמן 1876-1944
Etching, Haifa XII, palm forest, signed 25/60, 16X20.5Struck Hermann 1876-1944

267-034


$75
ליטוגרפיה, דיוקן זלמן שניאור חתום ע"י ז. שניאור וה. שטרוק, 88/150, 1922, (ראה עמ' 262 בספר), 32.5X21
שטרוק הרמן 1876-1944
Lithograph, portrait of Zalman Shneor, signed by Z. Shneor and H. Struck,1922, 88/150 (see p. 262 in T. book), 32.5X21Struck Hermann 1876-1944

267-035


$60 | Sold for: $60
תצריב, הסביל ליד יפו, חתום 5/50, 15.5X11
שטרוק הרמן 1876-1944
Etching, the Sebil (fountain) near Jaffa, signed 5/50, 15.5X11Struck Hermann 1876-1944