249-2046


$25
תעודת מלווה של חב אשראי הקרקעות ההולנדית 1904, נרכשה ב 1931,ההגרלה נמשכת 50 שנים עד שנת 1980 Credit Foncier Hollandais
Obligation certificate -Premium bond by Credit Foncier Hollandais 1904 bought in 1931, premium draws last 50 years until 1980

249-2047


$25
שני פנקסי צ'קים: בנק דיסקונט לישראל בע"מ, רמת גן, 1967, בנק הפועלים, רמת גן, 1972
Two check books: Discount bank of Israel, Ramat Gan, Bank Hapoalim, Ramat Gan 1972

249-2048


$25 | Sold for: $2400
שלושה תלושים, אמצעי תשלום, מחנות ריכוז Ernst Heinkel, Oranienurg RM 0.50 RM 2.00, SS Standort Kantine Buchenwald RM 0.50
Three coupons, payment means, concentration camps: Ernst Heinkel, Oranienurg RM 0.50 RM 2.00, SS Standort Kantine Buchenwald RM 0.50

249-2049


$25 | Sold for: $25
100 אסימונים, דואר ישראל תשכ"ו 1966
100 telephone tokens, Israel post, 1966

249-2051


$25
תעודת רישום בעלות מניה, של בית ספר הריאלי העברי בחיפה בע"מ
Certificate, registration of share holder of the Hebrew Reali school in Haifa Ltd

249-2052


$25
תעודת מניה של מצרים 1911 (פגמים)
Share certificate, Egypt, 1911 (damage)

252-1001


$25 | Sold for: $25
לוט תוי מזון, אזור לודג' והסביבה כיבוש גרמני 1918
Lot of ration stamps, Lodz and its surrounding area, German occupation 1918

252-1002


$25
לוט תוי מזון, אזור לודג' והסביבה כיבוש גרמני 1918
Lot of ration stamps, Lodz and its surrounding area, German occupation 1918

252-1003


$25
אסימון של שדה תעופה Trio-Volo לוב, שנות ה30
Token from Trio-Volo airport, Lybia, the 1930's

252-1004


$25 | Sold for: $25
תעודת מניה של מע' החשמליות של העיר סלוניקי, יוון
Stock bond of the Saloniki

252-1044


$25 | Sold for: $40
10 כרטיסי נסיעה באוטובוס א"י, שנות ה40: המעביר, אחוד-רגב, המקשר, דן, אשד וכן שני כרטיסים ללחם של אג' צרכנות שיתופית של חברי המעביר בע"מ
10 bus tickets, Eretz Israel, 1940's: Hamaavir, Ikhud-Regev, Hamekasher, Dan, Eshed

252-1045


$35
שני שטרות-המחאות, ארץ ישראל העותמאנית, 1911, 1913
Two bills of exchange, Ottoman Palestine, 1911-1913

252-1046


$25 | Sold for: $50
4 פנקסי חסכון - פקדונות סטנדרט, בנק לארץ ישראל ת"א , הלואה וחסכון ירושלים 1939-1945, בנק אשראי ת"א, בנק יהודי בע"מ
4 standard savings-trusts booklets, Bank L'Eretz Israel Tel Aviv, loan and savings Jerusalem 1939-1945, Bank Ashrai Tel Aviv, Bank Yehudi ltd.

252-1047


$40
שטר חתום בעניין ערבות על חוב של נחת ז'בוטינסקי, מושב עובדים של בית"ר, עם חתימות רבות של חברי התנועה הרוויזיוניסטית, 1.4.1953
Signed bill regarding a debt guarantee of Nachlat Jabotinsky, Moshav Ovdim of Betar, with many signatures by members of the revisionist movement, 1.4.1953

252-1048


$30 | Sold for: $30
לוט תוי חלוקה תקופת קום המדינה סוף שנות ה40 תחילת שנות ה50,: כרטיס נפט, ועדי שכונת מאה שערים י-ם, כרטיס לחלוקת מים, ירושלים, פנקס תלושים מדינת ישראל, פנקס מזון משרד המסחר ותעשיה,
Collection of distribution tickets, end of the 1940's beginning of the 1950's

252-1049


$40
לוט 8 שטרות סילוק חוב לחברת פיק"א, נרשמו בשנות ה30, וסולקו בשנות ה50-70
Lot of 8 clearing of debt bills to the PICA company, registered in the 1930's and cleared in the 1950's-70's

252-1051


$25 | Sold for: $160
תעודת מניה של חב' אנגלו-פלשתינה בע"מ ע"ס לירה אחת the Anglo-Palestine Company Ltd., each share "One Pound", 29.5.1911
Bearer bond, the Anglo-Palestine Company Ltd., each share "One Pound", 29.5.1911

252-1052


$30
שתי תעודות מניה, בנק קופת עם בערבון מוגבל, 1953, 1954
Two bearer bonds, Kupat Am Bank Limited., 1953, 1954

252-1053


$25 | Sold for: $50
תעודת מניה של ישיבת תורת חיים הכללית, ע"ס 20 פרנקים זהב, תחילת המאה ה20 (תקופה עותמאנית) (מצב פגום מאד)
Stock bond of the General Torat Chayim Yeshiva, early 20th century (Ottman period, severly damaged)

252-1054


$30 | Sold for: $30
12 תעודות מלווה עממי: 1950 (3), 1952 (1), 1954 (8)
מדינת ישראל
12 loan certificates: 1950 (3), 1952 (1), 1954 (8)The State of Israel

252-1055


$30 | Sold for: $65
תעודת מניה שנפדתה של אוצר התישבות היהודים, Jewish Colonial Trust, 24.7.1901
Bearer bond of the Jewish Colonial Trust, redeemed, 24.7.1931

252-1056


$40 | Sold for: $100
תעודת מניה: "קליה" שפת ים ומבראה בערבון מוגבל, שנות ה30
Share certificate: "Kallia" Seaside and Health resort Limited, the 1930's