250-2538


$25
ששה אקסליבריס, הרלדיקה מאות 18-20
Six Ex-Libris, Heraldic symbols, 18-20th cemturies

250-2539


$50
אקסליבריס של Wilhelm u Selma Feige חתום
Michael Ingestein
Signed ex-libris of Wilhelm u Selma FeigeMichael Ingestein

250-2540


$30
אקסליבריס של Heinrich Staat חתום
Herbert Wilm
Signed ex-libris of Heinrich StaatHerbert Wilm

250-2541


$75
לוט 23 אקסליבריס רוסיים בעיצובו
פודוב סויאטין, לנינגרד
Lot of 23 Ex-libris designed by himFodov Soiatin, Leningrad

250-2542


$40
אקסליבריס של Victor Lazarus חתום
Ch. Deer
Signed ex-libris of Victor LazarusCh. Deer

250-2543


$100
שבעה אקסליבריס יהודיים
Seven jewish ex-libris

250-2544


$40
אקסליבריס של Hedda Deutsch חתום
Jaro Beran
Signed ex-libris of Hedda DeutschJaro Beran

250-2545


$120
לוט 17 אקסליבריס יהודיים
Lot of 17 jewish ex-libris

250-2546


$40
אקסליבריס, תצריב חתום של Hugo Erfurth-Dresden
Ex-libris, signed etching of Hugo Erfurth-Dresden