254-181


$50
אבן יד מצור scraper תקופה פלאוליתית תחתונה, 700000-300000 לפנה"ס, 11X9
Prehistoric flint hand scraper lower Paleolithic period, 300000 to 700000 years old

254-182


$50
אבן יד מצור, תקופה פלאוליתית תחתונה 700000-300000 לפנה"ס, 15X9
Prehistoric flint hand tool, lower Paleolithic period, 300000 to 700000 years old

254-183


$50 | Sold for: $50
אבן יד מצור, מחורר, תקופה האולדובאית (מעל מיליון שנה), 17X9
Prehistoric flint hand tool, Oldowan period, over a million years old

254-184


$100
אבן יד עם ידית עצם משוחזרת תקופה פלאוליתית תחתונה, 26X9
Prehistoric flint hand tool with NEW bone handle lower Paleolithic period, 300000 to 700000 years old

254-190


$40 | Sold for: $40
תשע משקולות נול מאבן שחורה
9 loom weights made out of black stone

254-191


$50 | Sold for: $60
ארבעה נרות שמן מחרס, תקופות שונות, מצבים שונים
4 pottery oil lamps, different periods, different conditions

254-192


$40 | Sold for: $170
שבע טבעות, תקופה הלניסטית רומית, עד איסלמית
7 hellenistic, roman and byzantine rings

254-193


$65 | Sold for: $200
תשעה ראשי חץ מברונזה תקופות פרסית, הלניסטית ורומית
9 persian/Hellenistic bronze arrowheads

254-194


$40 | Sold for: $70
שלושה נרות שמן מחרס, תקופות שונות, מצבים שונים
3 pottery oil lamps, different periods, different conditions

254-195


$75 | Sold for: $75
שלושה נרות מחרס: א. רומי מאה שלישית רביעית, ב+ג שומרוני מאוחר, מאות רביעית-שישית
3 pottery oil lamps: 1 roman 3/4th. cent.ad, 2 late Samaritan, 4th to 6th. cent. AD

254-198


$50 | Sold for: $65
ארבעה נרות שמן מחרס, תקופות שונות, מצבים שונים
4 pottery oil lamps, different periods, different conditions

254-201


$40 | Sold for: $70
כד חרס אדום, תקופת הברונזה הקדומה 3100 עד 2900 לפנה"ס, חור קטן וסדק בגוף, מלבד זאת מצב טוב, מירוק אדום
Red burnished pottery jar, EB 3100-2900 bc, little hole, small crack

254-202


$80 | Sold for: $110
קערת חרס, תקופת הברונזה הקדומה טיפוס באב אה דרה, קוטר 15 ס"מ, מצב טוב ללא רפאות
Early bronze age pottery saucer, Bab-edh-Drah type, intact, 15cm diameter

254-203


$50 | Sold for: $70
קערית חרס אדומה עם ידית ואומפלוס, תקופת הברונזה הקדומה, 2900 עד 2500 לפנה"ס, קוטר 13 ס"מ
Early Bronze Age, 2900 – 2500 bc, red pottery bowl with handle, diameter: 13 cm

254-204


$120 | Sold for: $120
כד אגירה מחרס, תקופת הברונזה הקדומה טיפוס באב אה דרה, גובה 29 ס"מ, מצב טוב, פגמים קלים בשפה וסדק
Early bronze age storage pottery jar, Bab-edh-drah type, 29cms high, light flaws and cracked

254-205


$60 | Sold for: $65
כד חרס, תקופת הברונזה הקדומה 2900-2500 לפנה"ס, ידיות מדף, ידיות לולאה (אחד משוחזר), פיה שבורה, גובה 22 ס"מ
Early bronze pottery jar, one handle rebuilt, broken spout, 22 cm

254-206


$120 | Sold for: $120
פיגורת טרה קוטה מיניאטורית "שור", תקופת הברונזה הקדומה 3000 לפנה"ס
Early bronze age figurine of a bull

254-207


$60 | Sold for: $170
כד חרס עם שלוש ידיות מדף תקופת הברונזה הקדומה3100-2900 לפנה"ס, מצב טוב, גובה 12 ס"מ
Early bronze I pottery jar, 12 cm high

254-208


$120
קערית amphoriskos טרה קוטה תקופת הברונזה הקדומה 3100-2900 לפנה"ס (תקופה כנענית), פגם
Pottery amphoriskos, early bronze age, 3100 – 2900 bc, defects

254-210


$40 | Sold for: $95
כד חרס, תקופת ברונזה קדומה 2900-2500 לפנה"ס, ידיות מדף, חיפוי לבן עם עיטורי צבע גיאומטרים, שבר בגוף, ידית אחת משוחזרת
Early bronze pottery jug, 2900 – 2500 bc, white slip with geometric painted decoration, break on body, one handle rebuilt

254-211


$50 | Sold for: $85
כד חרס, ברונזה קדומה II פגמים בשפה וחור טהרה, גובה 18 ס"מ
Early bronze age II, pottery jar, purification hole, 18cms high

254-212


$40 | Sold for: $45
כד חרס עם ידית, תקופת הברונזה הקדומה, 2900 עד 2500 לפנה"ס, מצב טוב, צ'יפים זעירים בשפה, גובה 11.5 ס"מ
Early bronze pottery jar, 2900 – 2500 bc, small chips on lip, nicely preserved, 22 cms high

254-213


$50
קערת חרס אדומה עם ידית אחת ואומפלוס, תקופת הברונזה הקדומה, 2900 עד 2500 לפנה"ס
Early bronze Age red pottery bowl, one handle, and omphalos, 2900 – 2500 bc

254-214


$50 | Sold for: $85
כד חרס, תקופת הברונזה הקדומה 2900-2500 לפנה"ס, ידיות מדף, פיה עם שברים, משפך עם שבר, גובה 22 ס"מ
Early bronze pottery jar, 2900 – 2500 bc, broken and cracked parts, 22 cms high

254-215


$60 | Sold for: $70
כד חרס, תקופת ברונזה קדומה 2900-2500 לפנה"ס, שתי ידיות, פגמים קלים בשפה, עיטור חבל בחלק העליון (סדוק)
Early bronze pottery jar, 2900 – 2500 bc, broken and cracked parts, rope decoration

254-216


$50 | Sold for: $70
כד חרס אדום, תקופת הברונזה הקדומה II 2900 עד 2500 לפנה"ס, תיקון
Middle bronze age II, red pottery jar, repaired

254-217


$80 | Sold for: $110
כד חרס שתי ידיות, תקופת ברונזה הקדומה, 2900 עד 2500 לפנה"ס, נמצא בים
Pottery jar with 2 handles, found in the sea, EB – 2900 – 2500 bc

254-218


$50 | Sold for: $75
כלי חרס, תקופת הברונזה הקדומה 2900-2500 לפנה"ס, זוג ידיות לולאה, שלם, גובה 10.5 ס"מ
Early bronze pottery jug, 2900 – 2500 bc, intact,10.5 cm high

254-219


$80 | Sold for: $80
כד אגירה מחרס, עם משפך תקופהת הברונזה הקדומה, 2500-2000 לפנה"ס, גובה 25 ס"מ, פגמים בשפה, סדוק
Early bronze storage jar with spout, 2500 – 2000 bc, 25cm high, cracked and defects

254-220


$50 | Sold for: $50
כד חרס עם חיפוי אדום חלקי שתי ידיות, תקופת הברונזה הקדומה, 2900 עד 2500 לפנה"ס, שברים בשפה, גובה 24 ס"מ
Middle bronze age pottery jar, 24cm, red slip, chips at lip

254-221


$100
כד חרס עם שתי ידיות מדף תקופת ברונזה קדומה, 2900-2500 לפנה"ס, סדקים בגוף, חוסרים קטועים בשפה
EB 2900 – 2500 bc pottery with 2 handles, cracks on body, missing parts of lip

254-223


$60 | Sold for: $110
כד חרס, תקופת ברונזה תיכונה I מצב טוב, שבר בשפה, גובה 33 ס"מ
MBI pottery jar, good condition, broken at lip, 33 cms high

254-224


$120 | Sold for: $160
כד חרס, תקופת הברונזה התיכונה I 2200 עד 2000 לפנה"ס, עיטורי גלגלת על הגוף
Middle bronze age pottery jar, 2200 – 2000 bc, decorated

254-225


$50
כד חרס אדום, שתי ידיות אחת שבורה, חיפוי אדום, תקופת ברונזה התיכונה II שנים 2900 עד 2500 לפנה"ס, גובה 11 ס"מ
Early bronze age pottery jar, 2900 – 2500 bc, 11 cm high

254-226


$75 | Sold for: $85
פכית מחרס, צורת טורפדו תקופת הברונזה התיכונה 2000-1550 לפני הספירה, מצב טוב
Torpedo shaped pottery juglet, MB 2000 – 1550 bc

254-227


$50 | Sold for: $50
כד חרס, תקופת הברונזה התיכונה 2000 עד 1550 לפנה"ס, גובה 26 ס"מ, תיקון בשפה (לא מקצועי), מלבד זאת מצב טוב
Middle bronze age pottery jar, 26cm, repaired badly at lip, otherwise good condition

254-228


$80 | Sold for: $90
כד חרס עם ידית כפולה תקופת ברונזה תיכונה II, תקופת האבות, גובה 19 ס"מ, 2200-1550 לפנה"ס, פגמים קלים בפיה
MBII pottery juglet, double handle, patriarchs period, light defects on lip

254-229


$50
פכית חרס, תקופת הברונזה התיכונה 2000-1550 לפני הספירה, פגם זעיר
Middle Bronze Age 2000 – 1550 bc pottery jug, light defects

254-230


$80 | Sold for: $80
כד חרס עם שתי ידיות מדף תקופת הברונזה התיכונה, 2000 עד 1550 לפנה"ס, מצב טוב, צ'יפים קטנים, גובה 22 ס"מ
Middle bronze age II pottery jug, small chips

254-231


$50 | Sold for: $55
כד חרס עם שתי ידיות, תקופת הברונזה התיכונה, 1550-1200 לפנה"ס, שברים קלים בשפה ובגוף, גובה 17 ס"מ
MBII pottery jug with 2 handles, small breaks at lip and body, 17 cm high

254-232


$100
כד חרס, תקופת הברונזה התיכונה II 2000-1550 לפנה"ס, ידית כפולה, תיקון, גובה 14.5 ס"מ
Middle bronze age pottery jar, restored, 14.5 cms high

254-233


$50
שני פריטי קרמיקה, תקופת הברונזה התיכונה, 1550-1200 לפנה"ס: כד "טורפדו", נר ארבע פיות (תיקונים והשלמות)
2 pottery items, torped and oil lamp with 4 wicks, fixed and restored

254-234


$100 | Sold for: $100
כד חרס עם ידית צורת אגס ברק חום, תקופת הברונזה התיכונה 2200 עד 1550 לפנה"ס, מצב טוב
Middle bronze age pottery jar, piriform, good condition

254-235


$60 | Sold for: $60
כד חרס (טיפוס טורפדו) תקופת הברונזה התיכונה השניה, 2000 עד 1500 לפנה"ס, חיפוי אדום, גובה 20 ס"מ, מצב טוב
Torpedo shaped pottery jar, MBII, 2000 – 1550 bc, red slip, 20cms high, good condition

254-236


$100 | Sold for: $100
אמפורת חרס קטנה, טורפדו עם קונכיות וכו', היתה מתחת לים, גובה 27 ס"מ, תקופת הברונזה התיכונה, 2000-1500 לפני הספירה
Found in the sea, amphora, torpedo shaped, 27cms high, MB 2000 – 1550 bc

254-237


$60 | Sold for: $60
כד חרס (טיפוס טורפדו) תקופת הברונזה התיכונה השניה, 2000 עד 1500 לפנה"ס, גובה 17 ס"מ, מצב טוב
Torpedo shaped pottery jar, MBII, 2000 – 1550 bc, red slip, 17cms high, good condition

254-238


$120
כד חרס, תקופת ברונזה תיכונה 2000-1550 לפני הספירה, מצב טוב, גובה 16 ס"מ
Pottery juglet, MB II, 2000 – 1550 BC, intact, Height: 16cm

254-239


$60
כד חרס עם שתי ידיות, תקופת ברונזה תיכונה שניה, 2200-1500 לפנה"ס, גובה 18.5 ס"מ
MBII pottery jar with 2 handles, 2000 – 1550 bc, 18,5 cm

254-240


$120
לוט של 5 ידיות אבן של סכינים וכלי נשק, תקופת הברונזה התיכונה, 2000 עד 1550 לפנה"ס, כולם מצב טוב, אחד לא גמור
5 middle bronze age stone pommels of daggers and knifes, 2000 – 1550 bc

254-241


$70 | Sold for: $130
כד חרס, תקופת הברונזה התיכונה 2000-1500 לפנה"ס, מצב טוב, שברים בפיה, גובה 19 ס"מ
MBII pottery jar, good condition, chips on lip, 19cm

254-243


$25
קערית קוסמטיקה פאינס מצרי תקופת ברונזה מאוחרת, 1550-1200 לפנה"ס, חלקים משוחזרים (גבס), קוטר 10.5 ס"מ
Egyptian faience cosmetic plate, LB, 1550-1200 bc, partly restored with plaster, 10.5 cm diameter

254-244


$60 | Sold for: $70
כד חרס אדום, שתי ידיות תקופת הברונזה II, שנים 2900 עד 2500 לפנה"ס, מצב טוב, גובה 14 ס"מ, רוחב 16 ס"מ
Middle bronze age II pottery jug, good condition, 14 cm high, 16 cm wide

254-245


$40 | Sold for: $40
מכסה של פיקסיס עשוי בהט אלבסטר מצרים, תקופת הברונזה המאוחרת, 1550 עד 1200 לפנה"ס
An Egyptian alabaster cover, late Bronze, 1550-1200 BC

254-246


$70 | Sold for: $95
בקבוקון בהט (אלבסטר) מצרי תקופת ברונזה מאוחרת, 1550-1200 לפנה"ס (יציאת מצרים), גובה 10 ס"מ, פיה שבורה
Egyptian alabaster bottle, late bronze age, 1550-1200 bc, 10cms high, broken lip

254-247


$40 | Sold for: $45
קערת חרס, milk bowl, תקופת ברונזה מאוחרת, 1550-1200 לפנה"ס, קוטר 19 ס"מ, משוחזר מחלקים מקוריים
Late bronze pottery milk bowl. 1550-1200 bc, diameter: 19cms, restored from own pieces

254-248


$70 | Sold for: $75
כד חרס, תקופת הברונזה המאוחרת 1550-1200 לפנה"ס, עיטורי צבע גיאומטרים (שערות), מצב טוב, גובה 27 ס"מ
Late bronze pottery jug, 1550 – 1200 bc good condition, 27cm

254-249


$40 | Sold for: $70
כד חרס עם משפך ושתי ידיות תקופת הברונזה המאוחרת, 1550-1200 לפנה"ס, שברים בפיה, בגוף ועוד, גובה 20 ס"מ
Late bronze pottery jar with spout and 2 handles, broken pieces on lip, body and more, 20 cms high

254-250


$80 | Sold for: $110
כד חרס, תקופת ברונזה מאוחרת 1550-1200 לפני הספירה (תקופת השופטים)
Late bronze age pottery jug

254-251


$40 | Sold for: $60
קערית חרס, תקופת הברונזה המאוחרת 1550-1200 לפנה"ס, חיפוי אדום, תיקון בשפה, גובה 8 ס"מ, קוטר 18 ס"מ
Late bronze age pottery bowl, red slip, repair at lip, 8 cm high, diameter: 18cms

254-252


$80 | Sold for: $80
כד חרס עם ידית קטנה ומשפך צורת Tea pot, תקופת הברונזה המאוחרת 1550 עד 1200 לפנה"ס, מצב טוב, גובה 16 ס"מ
Late bronze age pottery jar, tea pot shape 1550 – 1200 bc, 16 cm

254-253


$40 | Sold for: $110
קערית חרס, תקופת הברונזה המאוחרת, 1550-1200 לפנה"ס, חיפוי אדום,סדק בגוף, פגמים קלים בשפה, קוטר 11 ס"מ
Late bronze pottery bowl, red slip, body crack, light chips on lip, diameter:11 cm

254-254


$90
כד קרמיקה, ארץ ישראל תקופת הברונזה התיכונה, 1550-1200 לפנה"ס, תיקון בפיה
Pottery jar, middle bronze age, 2000 – 1550 bc, fixed at lip

254-255


$40 | Sold for: $100
כד חרס טיפוס Teapot, תקופת ברונזה מאוחרת, 1550-1200 לפנה"ס, חריטות גיאומטריות בחלק העליון, גובה 16 ס"מ, תיקון בפיה
Late bronze pottery jar, teapot shape, 16 cm high, repair at lip

254-256


$100 | Sold for: $100
קערת חרס, א"י תקופת הברונזה המאוחרת 1550-1200 לפנה"ס, קערה דו זויתית, צ'יפים קלים בשפה, קוטר 18.5 גובה 8.5 ס"מ
Late bronze pottery bowl, 1550-1200 bc, biconical, light chips on lip, diameter: 18.5cm, 8.5cm high

254-257


$50 | Sold for: $65
שני נרות שמן מחרס, תקופת הברונזה המאוחרת, 1550-1200 לפנה"ס, תיקונים בשפה
2 Late bronze age pottery oil lamps, 1550 – 1200 bc, repaired on lips

254-258


$100 | Sold for: $190
קערית חרס דו גלית, תקופת הברונזה המאוחרת, 1550 עד 1200 לפנה"ס, מצב מושלם
Late bronze pottery bowl, biconical, 1550-1200 bc

254-259


$50 | Sold for: $50
לוט קטן של חרוזי קריסטל וענבר ארץ ישראל, תקופת הברונזה המאוחרת
A small lot of glass and amber beads, Late bronze period, 1550 – 1200 bc

254-260


$120 | Sold for: $150
ששה ראשי חיצים עתיקים וכן שלושה פריטי מתכת נוספים, מתקופת הברונזה המאוחרת עד התקופה הצלבנית, 1550 לפנה"ס עד המאה ה13 לספירה
6 ancient arrow heads together with 3 metallic items, late bronze till crusader periods

254-261


$50 | Sold for: $50
קערת ברונזה עגולה, תקופת הברונזה המאוחרת, 1550-586 לפניה"ס
Round Bronze saucer, late bronze period, 1550 – 1200 bc

254-262


$120 | Sold for: $160
עשרה כלים רפואיים-קוסמטים ארץ ישראל, תקופת הברונזה המאוחרת עד התקופה הביזנטית, 1550 לפני עד 600 אחרי הספירה
10 medical and perfume industry tools, late bronze till byzantine

254-263


$50
כלי בהט (אלבסטר) מצרי תקופת הברונזה המאוחרת, 1550 עד 1200 לפנה"ס, סדק בגוף, שברים בשפה, גובה 10 ס"מ
Egyptian alabaster item, Late Bronze, cracked and broken, 10 cm

254-264


$120 | Sold for: $130
ראש חנית, ברונזה, א"י תקופת הברונזה המאוחרת 1550-1200 לפנה"ס
A bronze spearhead, Israel, late bronze age, 1550 – 1200 BC.

254-265


$50 | Sold for: $50
קערת חרס, תקופת ברונזה מאוחרת 1550-1200 לפנה"ס, עיטורי צבע אדום, קוטר 20.5 ס"מ, גובה 7 ס"מ, סדק
Late bronze pottery bowl, 1550 – 1200 bc, red decorations, diameter: 20.5 cm, height: 7 cm, crack

254-266


$150 | Sold for: $150
כד חרס שתי ידיות תקופת הברונזה המאוחרת, 1550-1200 לפני הספירה, עם ציורים
Jug with 2 handles, late bronze age, 1550 – 1200 bc

254-267


$50 | Sold for: $220
צפחת קרמיקה שתי ידיות עם עיטורים גיאומטרים ועגולים, תקופת הברונזה המאוחרת, 1550-1200 לפנה"ס, פגם קל בבסיס
Late bronze age pottery flask, 2 handles, light flaw at base

254-268


$260 | Sold for: $260
בקבוק אלבסטר, מצרים, תקופת ברונזה מאוחרת, 1550 עד 1200 לפנה"ס, שברים בשפה, מלבד זאת מצב טוב, גובה 17 ס"מ
Egyptian alabaster bottle, late bronze 1550-1200 bc, cracks at lip, 17 cm high

254-269


$60 | Sold for: $60
כד חרס עם ידית, תקופת ברונזה מאוחרת, 1550 עד 1200 לפנה"ס, מצב טוב מלבד שני צ'יפים על הידית ועל המשפך
Late bronze age pottery jar, good condition, chips on handle

254-270


$325 | Sold for: $325
מחרוזת אגאט אדום (קורניאולים) תקופת הברונזה המאוחרת, 1550 עד 1200 לפנה"ס
A cornelian (red agate) late bronze 1550-1200 bc

254-271


$60
קערת חרס, תקופת הברונזה המאוחרת, 1550-1200 לפנה"ס, 7.5 ס"מ
Late bonze pottery bowl, 7.5cm

254-272


$100 | Sold for: $160
כד אגירה מחרס, ברונזה מאוחרת, 1550-1000 לפנה"ס, עם ידית אחת ומשפך
Pottery storage jar, Late bronze / Iron Age II, 1000 – 586 BC, one handle

254-274


$80
ראש האלה אשתורת, ישראלית-יהודאית חרס, מאה עשירית עד שמינית לפנה"ס
A pottery Astarte head, Judaea, 10th. to 8th. century BC

254-275


$100 | Sold for: $100
ראש וטורסו של אשתורת ישראלית-יהודאית, bird face, מאה עשירית עד שמינית לפנה"ס, חרס, שני חלקים
A pottery Astarte head and torso, Bird-Face Judaea, 10th. to 8th. century BC, 2 parts

254-276


$100 | Sold for: $100
ארבע חלקי פיגורת אשתורת ישראלית-יהודאית, חרס עם תיקונים bird face, מאה עשירית עד שמינית לפנה"ס
4 Astarte fragments, Judaea, bird –face, 10th. to 8th. century BC

254-277


$100 | Sold for: $110
ראש פיגורת חרס, האלה אשתורת יהודית, מאה עשירית עד שמינית לפנה"ס
A pottery Astarte head, Judaea, 10th. to 8th. century BC

254-279


$25 | Sold for: $55
פכית חרס, תקופת ברזל II, 1000-586 לפני הספירה, עבר תיקון והדבקה
Iron age pottery juglet, 1000 – 586 BC, fixed and glued

254-280


$60 | Sold for: $60
קערת חרס, ברזל II 1000-586 לפנה"ס, חיפוי אדום, קוטר 21.5, גובה 14.5 ס"מ
Iron Age II, 1000 -586 bc, pottery bowl, red slip, 14.5 cm high

254-281


$25 | Sold for: $25
פכית חרס, תקופת ברזל II פגם בשפה ומתוקן
Iron Age II juglet, small defect on lip, fixed

254-282


$70
קערת חרס, תקופת ברזל II 1000-556 לפני הספירה, קוטר 26.5 ס"מ
Pottery saucer, Iron age II, Diameter: 26.5cm

254-283


$25
נר שמן מחרס, תקופת ברזל II 1000-586 לפני הספירה, שבר בשפה, גובה 16.5 ס"מ
Pottery oil lamp, Iron Age II. 1000 – 586 BC (break on lip), heignt 165 mm

254-284


$70 | Sold for: $140
מקטיר מחרס, תקופת ברזל II 1000-586 לפנה"ס, פגמים קלים בשפה, גובה 18 ס"מ
Pottery incense burner, Iron age II, light defects on lips, 18cms high

254-285


$40 | Sold for: $75
קערת חרס, תקופת ברזל II 1000-586 לפנה"ס, קוטר 17 ס"מ, גובה 8 ס"מ
Iron age II pottery bowl, diameter: 17cm, height: 8cm

254-286


$75
פכית חרס, תקופת ברזל II ציפוי מבריק, מצב טוב
Red burnished Iron Age II juglet, good condition

254-287


$40 | Sold for: $50
פכית חרס, ברזל II 1000-586 לפני הספירה
Iron age pottery juglet, 1000 – 586 BC

254-288


$80 | Sold for: $80
כד אגירה מחרס, תקופת ברזל II 1000-586 לפני הספירה, עם ידית אחת, חיפוי אדום, מצב טוב מאד, גובה 19 ס"מ
Pottery storage jar, Iron Age II, 1000 – 586 BC, one handle, red slip, very good condition. 19 cms high

254-289


$40 | Sold for: $50
פכית חרס, תקופת ברזל II 1000-586 לפני הספירה
Iron age pottery juglet, 1000 – 586 BC

254-290


$80 | Sold for: $80
כד חרס, תקופת ברזל II בית ראשון 1000-556 לפני הספירה, קרמיקה אדומה, תיקון קל בידית,
Iron Age II pottery juglet, small repair on handle

254-291


$40 | Sold for: $60
פכית חרס, תקופת ברזל II 1000-586 לפני הספירה
Iron age pottery juglet, 1000 – 586 BC

254-292


$100 | Sold for: $110
לוט חרוזים, ארץ ישראל 1000 לפני הספירה, ברזל II, עד מאה 16 תקופה איסלמית
A lot of beads, Israel, dating from the Iron Age to the late Islamic periods

254-293


$40 | Sold for: $40
נר שמן מחרס, פתוח, תקופת ברזל II, 1000-586 לפני הספירה, פגם זעיר
Open saucer pottery oil lamp, Iron Age II, 1000 – 586 BC, small defect

254-294


$40 | Sold for: $85
כד חרס עם ידית תקופת ברזל II שנים 1000 עד 586 לפנה"ס, גובה 18 ס"מ, מצב טוב
Iron age II pottery jar, 18 cm. good condition

254-295


$40 | Sold for: $40
פכית חרס, תקופת ברזל II 1000-556 לפניה"ס , גובה 10 ס"מ
Iron Age II juglet, 10cm high

254-296


$40 | Sold for: $55
שני ראשי כלים זואומורפים מודבקים על אבן, תקופת הברזל 2, 1000-586 לפנה"ס
2 Iron Age II zoomorphic items, glued on stone

254-297


$40 | Sold for: $50
כד חרס אדום, עם ידית ומשפך תקופת הברזל II, שנים 1000-586 לפנה"ס, תיקון בגוף
Iron Age II, 1000 – 586 BC, red pottery jug, repaired

254-298


$50 | Sold for: $50
פכית חרס, תקופה ישראלית ברזל שניה, 1000-586 לפנה"ס, מצב טוב, גובה 12 ס"מ
Iron age II pottery juglet, 12 cms high, good condition

254-299


$50 | Sold for: $70
נר שמן פתוח מחרס, תקופת ברזל II 1000 עד 586 לפנה"ס, מצב טוב
Iron Age II open saucer pottery lamp, 1000 – 586 BC, good condition

254-300


$50 | Sold for: $50
כד חרס דוגמת Tea pot תקופת הברזל שניה 1000-586 לפנה"ס, ידית שבורה ועיטורי חריטות, גובה 14 ס"מ
Iron Age II tea pot pottery, broken handle, 14cm

254-301


$50 | Sold for: $120
כד חרס אמפוריסקוס, עם שתי ידיות ציפוי אדום, תקופת ברזל 2, 1000-586 לפנה"ס, תיקונים בגוף
Iron age II pottery amphoriskos, red slip. Restorations on body

254-302


$80 | Sold for: $80
שתי פכיות חרס שחורות תקופת ברזל II, מצב טוב (כנראה לשמן מבית המקדש)
2 black burnished pottery juglet, Iron Age II

254-303


$50 | Sold for: $55
פכית חרס אדום, תקופת ברזל II 1000-586 לפני הספירה, מצב טוב
Iron age pottery juglet, 1000 – 586 BC

254-304


$80 | Sold for: $80
בקבוק flask, צפחית מחרס תקופת הברזל השניה, 1000-586 לפנה"ס, תיקון בחלק העליון (פאה וידית)
Pottery flask, Iron Age II, repaired on upper part

254-305


$60 | Sold for: $60
פכית חרס, תקופת ברזל II קרמיקה אדומה, מצב טוב
Red burnished Iron Age II juglet, good condition

254-306


$100 | Sold for: $100
כד חרס עם ידית דקנטר, יהודאי תקופת הברזל II, שנים 1000 עד 586 לפנה"ס, שברים בשפה, גובה 25 ס"מ
Iron Age II judaean decanter, broken at lip, 25 cm high

254-307


$60 | Sold for: $60
נר שמן מחרס, תקופת הברזל II 1000-586 לפני הספירה
Pottery oil lamp, Iron Age II, 1000 – 586 BC

254-308


$100
משקולת תקופת ברזל II מאות שמינית עד שביעית לפנה"ס, כ-42 גרם
An Iron Age II weight 8/7th. century BC, 42gr

254-309


$60 | Sold for: $95
כד חרס עם ידית, תקופת ברזל II 1000 עד 586 לפנה"ס, ללא רפאות, גובה 20 ס"מ
Iron age II, 1000 – 586 bc, pottery jug, 20 cm high

254-311


$120 | Sold for: $220
שתי סיכות ברונזה, לוריסטן אלף ראשון לפנה"ס
2 Luristan bronze fibula, 1000 bc

254-312


$300
ראש שרביט, ברונזה לוריסטנית 1000 לפנה"ס
A Luristan bronze head of a scepter, 1000 bc

254-313


$240 | Sold for: $240
פיגורת ברונזה לוריסטנית צבי, אלף ראשון לספירה
Luristan bronze figurine of a deer, 1000 BC

254-314


$400
ראש שרביט, ברונזה לוריסטנית 1000 לפנה"ס
A Luristan bronze head of a scepter, 1000 bc

254-316


$120 | Sold for: $170
שלושה ראשי חץ, ברונזה מחצית השניה של האלף הראשון לפנה"ס, אורכים 13 ס"מ, 13 ס"מ, 10 ס"מ
3 arrow-heads, bronze, second half of first millennium BC,10 to 13 cms long

254-317


$600
פגיון ברונזה, אלף ראשונה לפני הספירה, אזור המזרח הקרוב, אורך כולל ידית 37 ס"מ
A bronze dagger, first millennium BC, middle east, 37 cms long handle included

254-318


$120 | Sold for: $120
קערת לחש בבלית, קרמיקה עם כתב דמי, מאה 3-7 לספירה, מצב טוב מאד
Incantation bowl with Babylonian script, 3 – 7th. century ad, good condition

254-319


$1200 | Sold for: $1700
חרב ברונזה שלמה עם ידית אזור המזרח הקרוב, מחצית הראשונה של האלף הראשונה לפנה"ס, אורך 55 ס"מ
A bronze sword, complete with handle, middle east, first half of first millennium BC, 55 cms long

254-320


$300
ראש גרזן מברונזה, אזור המזרח הקרוב, מחצית הראשונה של האלף הראשונה, אורך 16X11 ס"מ, פגם קל
A bronze axe, middle east, first half of first millennium BC, light flaw

254-322


$400 | Sold for: $500
ראש אלה, ברונזה יצוקה אזור המזרח הקרוב, אלף ראשונה לפני הספירה, אורך 10.5 ס"מ
A mace head, moulded bronze, middle east, first millennium BC, 10.5cm long

254-324


$40 | Sold for: $40
חותם ססני מגולף עשוי אגאט פרס, מאה 1-3 לספירה
A sassanian agate seal, Iran, 1/3 rd cent.AD

254-325


$150 | Sold for: $150
פיגורת קרמיקה, רוכב על סוס תקופה פרסית, מאה חמישית עד רביעית לפנה"ס, תיקונים ברגלים
Rider on horse, Persian period, 5th. / 4th. cent. Bc, repaired on the feet

254-326


$100
זוג עגילים, כסף, תקופה פרסית מאה חמישית לפנה"ס
A silver pair of earring, Persian period

254-327


$150
בקבוקון ברונזה צורת אמפורה ארץ ישראל, תקופה פרסית, מאה חמישית -רביעית לפנה"ס
A amphora shaped bronze flask, Persian period

254-328


$120 | Sold for: $160
ראש חנית, ברונזה, א"י תקופה פרסית מאות חמישית עד שלישית לפנה"ס, אורך 20 ס"מ
A bronze spearhead, Israel, Persian period, 5th. to 3rd. century BC, 20cms long

254-333


$40 | Sold for: $45
פיגורת חרס פניקית, האלה אשתורת מאה שישית עד רביעית לפנה"ס, חלק תחתון תוספת
An Phoenician Astarte figurine, 6 to 4 century BC, the bottom part added recently

254-334


$80 | Sold for: $80
קערת חרס אדום עם עיטורים גיאומטרים שחורים, כנראה פניקי-קפריסאי, תיקונים, קוטר 23 ס"מ, גובה 11.5 ס"מ
Cypro-phoenician red bowl with black decoration, repaired, diameter: 23 cm, 11.5 cm high

254-335


$80 | Sold for: $130
פלק חרס עם דמות (לוחם) מחזיקה כלים בידים, פיניקיה, המאה השישית עד השלישית לפנה"ס, גובה 14 ס"מ
A Phoenician pottery plaque of a warrior, 6th. to 3rd. century BC, 14 cm

254-336


$100 | Sold for: $150
צלמית חרס, האלה אשתורת פניקי מאוחר, מאה חמישית-רביעית לפנה"ס
A Phoenician Astarte pottery figurine, 5th./4th. century bc

254-337


$100 | Sold for: $100
אשתורת פניקית, חרס, מאה שישית עד רביעית לפנה"ס, ראש מקורי מודבק, גובה 18 ס"מ
A Phoenician Astarte, pottery, 6th. to 4th. century BC, original head re-attached, 18 cm

254-338


$100 | Sold for: $100
אשתורת פניקית, חרס, פניקיה (לבנון), מאה שישית עד רביעית לפנה"ס, תיקון והשלמה במרכז
A Phoenician Astarte, 6th. / 4th. century BC, repaired

254-339


$100
צלמית חרס של אלת פריון פניקית, מאה שמינית עד שישית לפנה"ס, גובה 8 ס"מ
A fertility pottery plaque of a goddess, 8th./6th. century BC, 8 cm

254-340


$100 | Sold for: $100
אשתורת פניקית, פלק חרס מאה שמינית עד שישית לפנה"ס, גובה 18 ס"מ, חסר חצי ראש
A Phoenician Astate, pottery plaque, 8th. / 6th. century BC, 18 cm, head missing

254-341


$120 | Sold for: $120
פיגורת חרס של אלת הפריון אשתורת, פניקיה (לבנון), מאה חמישית עד שניה לפנה"ס, הדבקות ותיקונים, גובה 19 ס"מ
A phoenician pottery moulded figurine of Astarte, fixed and glued, 19 cm

254-342


$100 | Sold for: $100
אשתורת פניקית, פלק חרס מאה עשירית עד שמינית לפנה"ס, גובה 11 ס"מ (תיקון במרכז הגוף)
A Phoenician Astate, pottery plaque, 10th. / 8th. century BC, repaired. 11 cm

254-343


$400
תבליט חרס, האלה אשתורת עומדת על ראש אריה, פניקיה (לבנון), מאה שמינית עד שישית לפנה"ס, אורך 16 ס"מ
A phoenician pottery moulded figurine of Astarte standing on a lion’s head, 8 to 6th. century BC, 16cm

254-344


$140
ראש אשתורת אשורית bird face חרס, מאה עשירית עד תשיעית לפנה"ס
Astarte head, Judaea, bird –face, pottery, 10th. to 8th. century BC

254-346


$80
חלק מפיגורת עץ מצרית, תן (אנוביס?) המאה הרביעית לפנה"ס - מאוחר יותר, גובה 60 מ"מ
Fragmentary Egyptian wood, 60mm

254-347


$150
פלק חרס של אלת פריון, אשתורת, מצרים, מאה חמישית עד שלישית לפנה"ס, גובה 12 ס"מ
An Egyptian pottery plaque of a fertility goddess, Astarte, 5th. to 3rd. century BC, 12 cm

254-348


$80 | Sold for: $80
פלק חרס מצרי, דמות עם ארבעה דגים מאה שישית עד רביעית לפנה"ס, 8X5 ס"מ
An Egyptian pottery plaque decorated with 4 fish, 6th. to 4th. century BC

254-349


$200 | Sold for: $200
בד יוטה עם גבס מצויר, מצרים מאות שמינית עד שישית לפנה"ס, עם דמות חיה ודמות אישה עם כנפים, 28X30 ס"מ
Egyptian painted textile glued on plaster

254-394


$25 | Sold for: $80
שתי פכיות טרה קוטה, תקופה הלניסטית, מאה שלישית-ראשונה לפנה"ס
2 hellenistic pottery jar

254-395


$60 | Sold for: $80
נר שמן מחרס, תקופה הלניסטית מאה שלישית עד ראשונה לפנה"ס, מצב טוב
Hellenistic pottery oil lamp, good condition

254-396


$40 | Sold for: $65
שש אבני קלע מעופרת, תקופה הלניסטית, מאה שלישית-ראשונה לפני הספירה
6 hellenistic lead sling bullets

254-397


$60 | Sold for: $60
חמש אבני קלע מעופרת, תקופה הלניסטית, מאות 3-2 לפנה"ס
Five sling stones made of lead, Hellenistic period, 3rd-2nd centuries BC

254-398


$40
שמונה משקולות טוויה לנול מעופרת, תקופה הלניסטית, מאות שלישית-ראשונה לפנה"ס
8 hellenistic lead loom weights

254-399


$70 | Sold for: $70
שבר טרה קוטה, הרקולס עם נבוט ופרווה של אריה, רומאי מאוחר, מאה רביעית לספירה
Pottery fragment, Hercules with club and lion’s skin, late Roman early byzantine, appr. 4th c. CE

254-400


$40 | Sold for: $40
שבר טרה קוטה, אריה טורף אדם, רומאי מאוחר, מאה רביעית לספירה
Pottery fragment with a lion devouring a man…, late Roman early byzantine, appr. 4th c. CE

254-401


$70
שבר טרה קוטה, הלניסטי, מאה שלישית עד הראשונה לפנה"ס, ניקה אלת הנצחון עם סל פירות וקונכיה
Pottery fragment Nike with a basket of fruits and shell, late Roman early byzantine, appr. 4th c. CE

254-402


$40
שבר טרה קוטה, הלניסטי, מאה שלישית עד הראשונה לפנה"ס, מלאך
Pottery fragment with an angel, late Roman early byzantine, appr. 4th c. CE

254-403


$70 | Sold for: $75
שבר טרה קוטה, ספינת מפרש עם שלוש דמויות, רומאי מאוחר, מאה רביעית לספירה
Pottery fragment with a sailing boat and 3 figures, late Roman early byzantine, appr. 4th c. CE

254-404


$40
פיבולה הלניסטית, ברונזה
A Hellenistic bronze fibula

254-405


$80 | Sold for: $80
שתי פיגורות שוורים מיניאטוריות מברונזה, אורך 30 מ"מ, תקופה הלניסטית, מאה שלישית עד ראשונה לפנה"ס
2 hellenistic miniature bronze bulls, 30 mm long, 3rd/1st. century BC

254-406


$40
שבר טרה קוטה, חלק מסצינת קורבן, רומאי מאוחר, מאה רביעית לספירה
Pottery fragment with a fragmentary sacrifice scene, late Roman early byzantine, appr. 4th c. CE

254-407


$80 | Sold for: $80
שלושה שברי טרה קוטה עם תבליטים, רומאי מאוחר, מאה רביעית לספירה
3 pottery fragments with reliefs, late Roman early byzantine, appr. 4th c. CE

254-408


$40 | Sold for: $160
קערית חרס, א"י, תקופה הלניסטית מאה שלישית עד ראשונה לפני הספירה, עיטורים קונצנטרים, מצב מושלם, קוטר 13 ס"מ
Hellenistic pottery bowl, 3rd. / 1st. century BC, concentric decorations, great condition, diameter: 13 cm

254-409


$80 | Sold for: $200
חלק מפיגורת טרה קוטה תקופה הלניסטית, מאה שלישית עד ראשונה לפנה"ס, גובה 16 ס"מ, דמות אישה ללא ראש ורגלים
Hellenistic fragmentary pottery figure of a woman with no head and no legs, 16 cm

254-410


$50 | Sold for: $50
שבר מכד חרס צורת חלק פני איש או נער, תקופה הלניסטית, מאה שלישית-ראשונה לפנה"ס
Hellenistic pottery fragment, young face

254-411


$90 | Sold for: $95
ששה אבני קלע הלניסטים מעופרת עם כתובות (1) ועיטורים (5)
6 hellenistic lead sling bullet, one inscribed, 5 decorated

254-412


$50
נר שמן מיניאטורי מחרס, תקופה הלניסטית, מאות שלישית עד שניה לפנה"ס
Hellenistic miniature pottery oil lamp

254-413


$100 | Sold for: $100
משקולת עופרת הלניסטית מעיר עזה, עם הסמל "M" של מרנס (האל של עזה), מאה שלישית עד שניה לפני הספירה, 27.5 גרם
Hellenistic lead weight, from the city of Gaza, with the symbol M of Marnas, local god of Gaza, 3rd. / 2nd. Cent. Bc, Weight: 27.5gr

254-414


$50
נר שמן מחרס, תקופה הלניסטית מאות שלישית-ראשונה לפנה"ס, טיפוס דלפיני עם תבליט אמפורה על הפיאה, תיקונים קלים
Hellenistic pottery oil lamp, delphiniform, amphora design on nozzle, lightly repaired

254-415


$100 | Sold for: $100
מנורת חרס לשמן, צורת דולפין dolfin form עם חיפוי שחור, ארץ ישראל, תקופה הלניסטית, מאה שלישית עד ראשונה לפניה"ס
Pottery oil lamp, Hellenistic period, delphiniform, black slip, 3rd. / 1st. cent. Bc

254-416


$50
שבר טרה קוטה, הלניסטי, מאה שלישית עד הראשונה לפנה"ס, תבליט אריה
Hellenistic pottery fragment with a lion

254-417


$120 | Sold for: $120
פיגורת Domer מחרס, לעשיית קסמים, תקופה הלניסטית, מאה שלישית עד ראשונה לפנה"ס, גובה 12 ס"מ, שברים בחלק העליון
A magical pottery Domer, Hellenistic period, 3rd./4th. century BC, 12 cm, breaks on upper part

254-418


$60 | Sold for: $60
כד קרמיקה הלניסטי, מאה שלישית עד ראשונה לפנה"ס
Hellenistic pottery juglet

254-419


$150 | Sold for: $180
תשעה פייאנסים מצריים, תקופת בית תלמיי, מאה שלישית ושניה לפנה"ס
9 egyptian faience, Ptolemaic, 3rd. / 2nd. BC

254-420


$60
נר שמן מחרס, תקופה הלניסטית מאה שלישית עד ראשונה לפניה"ס, מצב טוב
Pottery oil lamp, Hellenistic period,, 3rd. / 1st. cent. Bc

254-430


$100 | Sold for: $150
נר שמן מחרס, תקופת החשמונאים מאה שניה עד ראשונה לפני הספירה, תיקונים קלים, נדיר
Hamonaean pottery oil lamp, RARE, light restorations

254-439


$25 | Sold for: $60
בקבוק חרס, תקופה הרודיאנית מאה ראשונה לפני עד מאה ראשונה אחרי הספירה, תיקון בצוואר
Herodian pottery bottle, 1st. bc / 1st. ad, repair at neck

254-440


$60 | Sold for: $100
שלושה נרות שמן מחרס, תקופה הרודיאנית, 50 לפני עד 50 אחרי הספירה, אזור ירושלים ויהודה, תיקונים והדבקות
3 herodian pottery oil lamps, dating 50 bc to 50 ad, repaired and glued

254-441


$45 | Sold for: $55
נר שמן מחרס, תקופה הרודיאנית בין 100 לפני עד 100 אחרי הספירה, עבודת אבניים, תקין ללא רפאות, אורך 85 מ"מ
Pottery oil lamp, Herodian period, 100 bc to 100 ad, wheel made, intact. 85mm long

254-442


$60 | Sold for: $140
כד חרס הרודיאני, מאה ראשונה לפני עד מאה ראשונה לספירה
Herodian pottery jug

254-443


$50 | Sold for: $70
פכית חרס תקופה הרודיאנית מאה ראשונה לפני עד 100 ראשונה לספירה, תיקון בחלק העליון
Herodian pottery jug, 1st bc / 1st ad, fixed on upper part

254-444


$70
פכית חרס הרודיאנית, שתי ידיות מאה ראשונה לפני עד מאה ראשונה אחרי הספירה, מצב טוב, 14 ס"מ גובה
Herodian pottery jug, 2 handles, good condition, 14 cms high

254-445


$60 | Sold for: $70
בקבוק "צפחת" הרודיאני נדיר מאה ראשונה לפני עד מאה ראשונה לספירה, מצב טוב, ידיות שבורות, פיה עם תיקון, 18.5 ס"מ
A rare Herodian pottery flask, broken handles, repaired at lip, 18.5 cm

254-446


$120
שלושה נרות שמן מחרס תקופה הרודיאנית, 50 לפני עד 50 אחרי הספירה, אזור ירושלים ויהודה, מצבים טובים, אורך 80-85 מ"מ
3 herodian pottery oil lamps, dating 50 bc to 50 ad, good condition, 80 to 85mm

254-447


$60 | Sold for: $140
בקבוק "צפחת" הרודיאני נדיר מאה ראשונה לפני עד מאה ראשונה לספירה, מצב טוב, עם ידיות,פיה חסרה, רוחב 18.5 ס"מ
A rare Herodian pottery flask, broken handles, repaired at lip, 18.5 cm

254-448


$120 | Sold for: $120
כד אבן גיר רכה, עם משפך וידית (שבורה), כלי מדידה, מהתקופה ההרודיאנית, 100 לפני עד 100 אחרי הספירה (נדיר ביותר), גובה 6 ס"מ
Herodian chalk stone vessel, with spout and handle, rare, 6 cm high

254-449


$60 | Sold for: $60
נר שמן מחרס, תקופה הרודיאנית 50 לפני עד 50 אחרי הספירה, גדול במיוחד, אורך 11 ס"מ, מצב טוב
Herodian pottery oil lamp, very large, 11 cms long, good condition, 50 bc to 50 AD

254-450


$140 | Sold for: $150
כלי אבן, תקופה הרודיאנית, 100 לפני עד 100 אחרי הספירה
Herodian stone item

254-481


$25 | Sold for: $25
קערית חרס אדומה, תקופה רומית קדומה, מאה 1-2 לספירה, צ'יפים קלים, קוטר 12 ס"מ, גובה 6 ס"מ
Roman red pottery bowl, 1 st century ad., diameter 12 cm, 6 cm high

254-482


$100 | Sold for: $130
כלי שחיקה מבזלת, תקופה רומית מאות 1-3 לספירה, 3 רגליות
Basalt grinding stone , roman period, 1st. / 3rd. century ad, 3 feet

254-483


$35 | Sold for: $45
נר שמן מחרס, תקופה רומית מאות ראשונה - שלישית לספירה, דיסקוס שלם, חיפוי אדום, מצב טוב
Roman pottery oil lamp, good condition

254-484


$100 | Sold for: $100
חמישה נרות שמן מחרס, תקופה רומית, ארץ ישראל, מאות ראשונה - שניה לספירה, טיפוס דיסקוס, שבור (אחד עם תיקונים)
5 roman pottery oil lamps, Israel, one repaired and broken

254-485


$40
שתי פיבולות רומיות מברונזה
2 roman bronze fibula

254-486


$100 | Sold for: $100
טבעת קמע רומית, ברונזה מאה ראשונה - שלישית לספירה, צורת פנים על המכסה, שבור וחסר
A roman bronze cameo ring, fragmentary

254-487


$50 | Sold for: $50
שני נרות שמן מחרס, תקופה רומית קדומה מאה ראשונה או שניה לספירה, מצב טוב
2 pottery oil lamps, early roman, 1st. / 2nd. Cent. Ad, good condition

254-488


$100 | Sold for: $100
כלי שחיקה מבזלת, תקופה רומית מאות 1-3 לספירה, 3 רגליות
Basalt grinding stone , roman period, 1st. / 3rd. century ad, 3 feet

254-489


$50 | Sold for: $75
שלוש נרות שמן מחרס תקופה רומית, מאות 1-2 לספירה, מצב טוב
3 roman period pottery oil lamps

254-490


$100 | Sold for: $100
כד ברונזה, ידית חסרה, חישוק מברזל תקופה רומית, מאות 1-4 לספירה, גובה 22 ס"מ
Roman bronze pot, missing one handle, 22 cm, 1 – 4 th. century AD

254-491


$50
נר שמן מחרס, תקופה רומית מאה 2-3 לספירה, מצב טוב
roman period pottery oil lamp, intact

254-492


$120
מראת ברונזה רומית, קוטר 13.2 ס"מ, מאה ראשונה עד רביעית
Roman bronze mirror, diameter: 13.2cm, 1st. to 4th. century AD

254-493


$50 | Sold for: $140
צלמית ברונזה, ארץ ישראל תקופה רומית, אלה עם סל על הראש, גובה 75 מ"מ
A roman bronze figurine of a goddess with a basket on her head, 7.5 cm high

254-494


$140 | Sold for: $140
קערת טרה קוטה, ארץ ישראל תקופה רומית, מאה 3-4 לספירה, מושלם, ללא רפאות
Roman terracotta saucer, Israel, Intact