254-181


$50
אבן יד מצור scraper תקופה פלאוליתית תחתונה, 700000-300000 לפנה"ס, 11X9
Prehistoric flint hand scraper lower Paleolithic period, 300000 to 700000 years old

254-182


$50
אבן יד מצור, תקופה פלאוליתית תחתונה 700000-300000 לפנה"ס, 15X9
Prehistoric flint hand tool, lower Paleolithic period, 300000 to 700000 years old

254-183


$50 | Sold for: $50
אבן יד מצור, מחורר, תקופה האולדובאית (מעל מיליון שנה), 17X9
Prehistoric flint hand tool, Oldowan period, over a million years old

254-184


$100
אבן יד עם ידית עצם משוחזרת תקופה פלאוליתית תחתונה, 26X9
Prehistoric flint hand tool with NEW bone handle lower Paleolithic period, 300000 to 700000 years old

254-190


$40 | Sold for: $40
תשע משקולות נול מאבן שחורה
9 loom weights made out of black stone

254-191


$50 | Sold for: $60
ארבעה נרות שמן מחרס, תקופות שונות, מצבים שונים
4 pottery oil lamps, different periods, different conditions

254-192


$40 | Sold for: $170
שבע טבעות, תקופה הלניסטית רומית, עד איסלמית
7 hellenistic, roman and byzantine rings

254-193


$65 | Sold for: $200
תשעה ראשי חץ מברונזה תקופות פרסית, הלניסטית ורומית
9 persian/Hellenistic bronze arrowheads

254-194


$40 | Sold for: $70
שלושה נרות שמן מחרס, תקופות שונות, מצבים שונים
3 pottery oil lamps, different periods, different conditions

254-195


$75 | Sold for: $75
שלושה נרות מחרס: א. רומי מאה שלישית רביעית, ב+ג שומרוני מאוחר, מאות רביעית-שישית
3 pottery oil lamps: 1 roman 3/4th. cent.ad, 2 late Samaritan, 4th to 6th. cent. AD

254-198


$50 | Sold for: $65
ארבעה נרות שמן מחרס, תקופות שונות, מצבים שונים
4 pottery oil lamps, different periods, different conditions

254-201


$40 | Sold for: $70
כד חרס אדום, תקופת הברונזה הקדומה 3100 עד 2900 לפנה"ס, חור קטן וסדק בגוף, מלבד זאת מצב טוב, מירוק אדום
Red burnished pottery jar, EB 3100-2900 bc, little hole, small crack

254-202


$80 | Sold for: $110
קערת חרס, תקופת הברונזה הקדומה טיפוס באב אה דרה, קוטר 15 ס"מ, מצב טוב ללא רפאות
Early bronze age pottery saucer, Bab-edh-Drah type, intact, 15cm diameter

254-203


$50 | Sold for: $70
קערית חרס אדומה עם ידית ואומפלוס, תקופת הברונזה הקדומה, 2900 עד 2500 לפנה"ס, קוטר 13 ס"מ
Early Bronze Age, 2900 – 2500 bc, red pottery bowl with handle, diameter: 13 cm

254-204


$120 | Sold for: $120
כד אגירה מחרס, תקופת הברונזה הקדומה טיפוס באב אה דרה, גובה 29 ס"מ, מצב טוב, פגמים קלים בשפה וסדק
Early bronze age storage pottery jar, Bab-edh-drah type, 29cms high, light flaws and cracked

254-205


$60 | Sold for: $65
כד חרס, תקופת הברונזה הקדומה 2900-2500 לפנה"ס, ידיות מדף, ידיות לולאה (אחד משוחזר), פיה שבורה, גובה 22 ס"מ
Early bronze pottery jar, one handle rebuilt, broken spout, 22 cm

254-206


$120 | Sold for: $120
פיגורת טרה קוטה מיניאטורית "שור", תקופת הברונזה הקדומה 3000 לפנה"ס
Early bronze age figurine of a bull

254-207


$60 | Sold for: $170
כד חרס עם שלוש ידיות מדף תקופת הברונזה הקדומה3100-2900 לפנה"ס, מצב טוב, גובה 12 ס"מ
Early bronze I pottery jar, 12 cm high

254-208


$120
קערית amphoriskos טרה קוטה תקופת הברונזה הקדומה 3100-2900 לפנה"ס (תקופה כנענית), פגם
Pottery amphoriskos, early bronze age, 3100 – 2900 bc, defects

254-210


$40 | Sold for: $95
כד חרס, תקופת ברונזה קדומה 2900-2500 לפנה"ס, ידיות מדף, חיפוי לבן עם עיטורי צבע גיאומטרים, שבר בגוף, ידית אחת משוחזרת
Early bronze pottery jug, 2900 – 2500 bc, white slip with geometric painted decoration, break on body, one handle rebuilt

254-211


$50 | Sold for: $85
כד חרס, ברונזה קדומה II פגמים בשפה וחור טהרה, גובה 18 ס"מ
Early bronze age II, pottery jar, purification hole, 18cms high

254-212


$40 | Sold for: $45
כד חרס עם ידית, תקופת הברונזה הקדומה, 2900 עד 2500 לפנה"ס, מצב טוב, צ'יפים זעירים בשפה, גובה 11.5 ס"מ
Early bronze pottery jar, 2900 – 2500 bc, small chips on lip, nicely preserved, 22 cms high

254-213


$50
קערת חרס אדומה עם ידית אחת ואומפלוס, תקופת הברונזה הקדומה, 2900 עד 2500 לפנה"ס
Early bronze Age red pottery bowl, one handle, and omphalos, 2900 – 2500 bc

254-214


$50 | Sold for: $85
כד חרס, תקופת הברונזה הקדומה 2900-2500 לפנה"ס, ידיות מדף, פיה עם שברים, משפך עם שבר, גובה 22 ס"מ
Early bronze pottery jar, 2900 – 2500 bc, broken and cracked parts, 22 cms high

254-215


$60 | Sold for: $70
כד חרס, תקופת ברונזה קדומה 2900-2500 לפנה"ס, שתי ידיות, פגמים קלים בשפה, עיטור חבל בחלק העליון (סדוק)
Early bronze pottery jar, 2900 – 2500 bc, broken and cracked parts, rope decoration

254-216


$50 | Sold for: $70
כד חרס אדום, תקופת הברונזה הקדומה II 2900 עד 2500 לפנה"ס, תיקון
Middle bronze age II, red pottery jar, repaired

254-217


$80 | Sold for: $110
כד חרס שתי ידיות, תקופת ברונזה הקדומה, 2900 עד 2500 לפנה"ס, נמצא בים
Pottery jar with 2 handles, found in the sea, EB – 2900 – 2500 bc

254-218


$50 | Sold for: $75
כלי חרס, תקופת הברונזה הקדומה 2900-2500 לפנה"ס, זוג ידיות לולאה, שלם, גובה 10.5 ס"מ
Early bronze pottery jug, 2900 – 2500 bc, intact,10.5 cm high

254-219


$80 | Sold for: $80
כד אגירה מחרס, עם משפך תקופהת הברונזה הקדומה, 2500-2000 לפנה"ס, גובה 25 ס"מ, פגמים בשפה, סדוק
Early bronze storage jar with spout, 2500 – 2000 bc, 25cm high, cracked and defects

254-220


$50 | Sold for: $50
כד חרס עם חיפוי אדום חלקי שתי ידיות, תקופת הברונזה הקדומה, 2900 עד 2500 לפנה"ס, שברים בשפה, גובה 24 ס"מ
Middle bronze age pottery jar, 24cm, red slip, chips at lip

254-221


$100
כד חרס עם שתי ידיות מדף תקופת ברונזה קדומה, 2900-2500 לפנה"ס, סדקים בגוף, חוסרים קטועים בשפה
EB 2900 – 2500 bc pottery with 2 handles, cracks on body, missing parts of lip

254-223


$60 | Sold for: $110
כד חרס, תקופת ברונזה תיכונה I מצב טוב, שבר בשפה, גובה 33 ס"מ
MBI pottery jar, good condition, broken at lip, 33 cms high

254-224


$120 | Sold for: $160
כד חרס, תקופת הברונזה התיכונה I 2200 עד 2000 לפנה"ס, עיטורי גלגלת על הגוף
Middle bronze age pottery jar, 2200 – 2000 bc, decorated

254-225


$50
כד חרס אדום, שתי ידיות אחת שבורה, חיפוי אדום, תקופת ברונזה התיכונה II שנים 2900 עד 2500 לפנה"ס, גובה 11 ס"מ
Early bronze age pottery jar, 2900 – 2500 bc, 11 cm high

254-226


$75 | Sold for: $85
פכית מחרס, צורת טורפדו תקופת הברונזה התיכונה 2000-1550 לפני הספירה, מצב טוב
Torpedo shaped pottery juglet, MB 2000 – 1550 bc

254-227


$50 | Sold for: $50
כד חרס, תקופת הברונזה התיכונה 2000 עד 1550 לפנה"ס, גובה 26 ס"מ, תיקון בשפה (לא מקצועי), מלבד זאת מצב טוב
Middle bronze age pottery jar, 26cm, repaired badly at lip, otherwise good condition

254-228


$80 | Sold for: $90
כד חרס עם ידית כפולה תקופת ברונזה תיכונה II, תקופת האבות, גובה 19 ס"מ, 2200-1550 לפנה"ס, פגמים קלים בפיה
MBII pottery juglet, double handle, patriarchs period, light defects on lip

254-229


$50
פכית חרס, תקופת הברונזה התיכונה 2000-1550 לפני הספירה, פגם זעיר
Middle Bronze Age 2000 – 1550 bc pottery jug, light defects

254-230


$80 | Sold for: $80
כד חרס עם שתי ידיות מדף תקופת הברונזה התיכונה, 2000 עד 1550 לפנה"ס, מצב טוב, צ'יפים קטנים, גובה 22 ס"מ
Middle bronze age II pottery jug, small chips

254-231


$50 | Sold for: $55
כד חרס עם שתי ידיות, תקופת הברונזה התיכונה, 1550-1200 לפנה"ס, שברים קלים בשפה ובגוף, גובה 17 ס"מ
MBII pottery jug with 2 handles, small breaks at lip and body, 17 cm high

254-232


$100
כד חרס, תקופת הברונזה התיכונה II 2000-1550 לפנה"ס, ידית כפולה, תיקון, גובה 14.5 ס"מ
Middle bronze age pottery jar, restored, 14.5 cms high

254-233


$50
שני פריטי קרמיקה, תקופת הברונזה התיכונה, 1550-1200 לפנה"ס: כד "טורפדו", נר ארבע פיות (תיקונים והשלמות)
2 pottery items, torped and oil lamp with 4 wicks, fixed and restored

254-234


$100 | Sold for: $100
כד חרס עם ידית צורת אגס ברק חום, תקופת הברונזה התיכונה 2200 עד 1550 לפנה"ס, מצב טוב
Middle bronze age pottery jar, piriform, good condition