256-2245


$90
עבודת רקמה עשירה, עם שילוב חרוזי זכוכית לבנים
Rich embroidery integrated with white glass beads

256-2249


$200 | Sold for: $200
קאפטאן עשוי רקמה פלשתינאית
Kaftan made of Palestinian embroidery

256-2250


$375
שמלה ערבית-סורית, רקמת יד תחילת המאה ה20
Syrian-Arab dress, hand embroidered, early 20th century

256-2252


$70
שמלה בדוית עתיקה, בד כותנה עם רקמה צבעונית, פגמים ותיקונים
Antique Bedouin dress, cotton, with colorful embroidery, damages and mending

256-2253


$180
כובע לכלה, רקמת יד עם מטבעות עותמאניות, אזור באר שבע
Bride hat, hand embroidery with ottman coins, Beer Sheva area

256-2254


$80
שמלה בדוית רקומה, צבעי חום וורוד ע"ג בד שחור
Embroidered Bedouin dress, brown and pink on black fabric

256-2256


$120
שמלה בדוית, בד שחור עם רקמה אדומה וצהובה
Bedouin dress, black fabric, with red and yellow embroidery

256-2257


$450
שמלה בדואית רקמת יד עם קישוטים דמויי מטבעות, המדבר המערבי מצרים
Hand embroidered bedouin dress, with coin like ornaments, western desert, Egypt

256-2258


$180
כובע לכלה, רקמת יד עם מטבעות עותמאניות, אזור באר שבע
Bride hat, hand embroidery with ottman coins, Beer Sheva area

256-2259


$25 | Sold for: $85
מטבעות בראש, (קטלוג) כיסויי ראש מסורתיים של נשים ערביות ובדויות, מוזיאון א"י, ת"א, 2002 Crown of coins, Traditional headdresses of Arab and Bedouin women, Tel-Aviv 2002
Crown of coins (catalogue) Traditional headdresses of Arab and Bedouin women, Eretz-Israel Museum, Tel-Aviv 2002

256-2261


$60 | Sold for: $60
שמלה ללא שרוולים, בד פשתן לבן (מוכתם), עם עבודת רקמה תימנית
Sleeveless dress, white linen (stained), with Yemeni embroidery work

256-2262


$70 | Sold for: $70
חולצת בד ג'ורגט צהוב מוכתם עם עבודת רקמה תימנית איכותית
Yellow georgette cloth shirt (stained), with Yemeni quality embroidery work

256-2264


$150
כובע כלה אפגני, רקמת חרוזי זכוכית
Afgani bridal hat, glass bead embroidery

256-2266


$200
קישוט חזה אפגני, רקמת חרוזי זכוכית, לתפירה על שמלה
Afgani breast ornament, glass bead embroidery, to be sewn on a dress