252-1165


$25
דפים לרקמה אמנותית, 1945
בצלאל החדשה, ירושלים
Sheets for artistic embroidery, 1945New Bezalel

252-1166


$60
פומית לסיגריות, כסף עם פיליגרן וענבר, בצלאל ירושלם
Cigarette holder, silver with filigree and amber, Bezalel, Jerusalem

252-1167


$40
פומית לסיגריות, כסף פיליגרן חתום ירושלים
Silver filigree cigarette holder, marked Jerusalem

252-1168


$80 | Sold for: $80
שיר השירים, צייר זאב רבן בצלאל ירושלים, פריז, תר"צ 1930, גירסה אנגלית, שדרה פגומה
Song of Songs, illustrator Zeev Raban, Bezalel Jerusalem, 5690, 1930, English version, damaged spine

252-1169


$40 | Sold for: $40
פלק ברונזה "יד אבשלום" עיצוב בצלאל
Bronze plaque "Absalom's Tomb", Bezalel design

252-1170


$1500
כלי אתרוג, כסף עם צריבה ופיליגרן בצלאל ירושלם
Etrog box, etched silver with filigree, Bezalel Jerusalem

252-1171


$50 | Sold for: $65
מזרח בעיצובו של רפאל אברהם שלם בצלאל, גרסה מוזהבת , בית הכנסת בסלוניקי
Mizrach designed by Raphael Avraham Shalem, Bezalel, gilded version, Synagogue in Salonika

252-1172


$25 | Sold for: $25
סיכת כסף פיליגרן חתומה Palestine, משקל 14 גרם
Silver filigree brooch marked Palestine, 14 gm

252-1173


$80
קופסת אתרוג מעץ זית, עם מפתח גילופים מראות מקומות קדושים: הכותל, קבר רחל, יד אבשלום, מערת המכפלה, הר ציון, הר הבית, קבר זכריה, קבר שמואל
Olive wood Ethrog case with key, carved holy sites: the Western Wall, Rachel's tomb, Yad Abshalom, Cave of the Patriarchs, Mount Zion, Temple Mount, Tomb of Zecharia, Tomb of Samuel

252-1174


$550
מכתביה, עץ זית, עבודת יד אומן ירושלמית, תחילת המאה ה20
Olive wood writing case, Jerusalem artisan craft, early 20th century

252-1175


$350
שולחנית עץ זית מתומנת, עם מדף עגול, על הלוח כיתוב "ירושלם" "Jerusalem" (מחוק, פגמים בלוח), חריטת צלב ירושלים על המדף, א"י המאה ה19, גובה 56 ס"מ
Octagonal olive wood small table with round shelf, table inscribed "Jerusalem" (faded, damaged plate) on shelf etched Jerusalem cross, height 56 cm

252-1176


$50
קופסת עץ זית מתומנת עם כיתוב Jerusalem, ותמונת הכותל המערבי על המכסה, א"י, שנות ה20
Ocragonal olive wood box, with writing "Jerusalem", and picture of the Western Wall on lid, Eretz-Israel, the 1920's