246-2103


$60
פיגורת ברונזה, כלב בוקסר חתום 1982, אורך 26 ס"מ, גובה 47 ס"מ
N.C
Bronze figure of a boxer dog, signed 1982, length 26 cm, height 47 cmN.C

246-2104


$25
קופסת פליז עם תבליט צורת אריה על המכסה
Brass box with lion embossment on the lid

246-2105


$220
פיגורת ברונזה, גמל, סוף המאה ה19
Bronze camel figure, late 19th C.

246-2106


$70
שבע מיניאטורות ברונזה, כלבים
Seven bronze dog miniatures

246-2107


$25
זוג פמוטי ברונזה
Pair of bronze candlesticks

246-2108


$280
פיגורת ברונזה, איש זקן ליד דוכן גובה 34 ס"מ
Bronze figurine, an old man near a counter, heignt 34 cm

246-2109


$80
פיגורת ברונזה, יען, חתום
Milo
Bronze figurine, ostrich, signedMilo

246-2110


$40
מסננת תה על מתקן, פליז
Brass tea strainer on device

246-2111


$300
פיגורת ברונזה, פיל 36X24.5
C. Barye
Bronze figurine, elephant, 36X24.5C. Barye

246-2112


$80 | Sold for: $80
פיגורת ברונזה, שתי חתולות חתום
Milo
Bronze figurine, two cats, signedMilo

246-2113


$40
זוג פמוטי פליז, בבסיס האחד פיגורת נערה, ובבסיס השני פיגורת נער
Pair of brass candlesticks, with a figure of a girl on one base and a figure of a boy on the other base

246-2114


$600
פרוטומה מברונזה, אישה , אזור הבלקן, גובה 38 ס"מ
Bronze protome of a woman, Balkan region, height 38 cm

246-2115


$90
פסל ברונזה, מופשט, חתימה לא ברורה
Bronze sculpture, abstract, unclear signature

246-2116


$40 | Sold for: $75
סנטר פיס, גרדניירה, פליז עם שני פוטי
Brass jardinière centerpiece, with two Putti

246-2117


$200
פיגורת מתכת, איש על סוס
Donald Drummer atr.
Metal figure, man on horseDonald Drummer atr.

246-2118


$50
סמובר ברונזה קטן
Small bronze samovar

246-2119


$60
פמוט ברונזה עם אלמנטים זואומורפים
Bronze candlestick with zoomorphic elements