248-1555


$25
חנוכית פליז דוגמת צפון אפריקה
Brass Hanukkah lamp, north Africa

248-1556


$50 | Sold for: $50
חנוכיה מברונזה צורת מנורה עם מגן דוד
Bronze Menorah shaped Chanukah lamp, with a Magen David

248-1557


$25 | Sold for: $30
חנוכיה מפליז, דגם צפון אפריקני גובה 23.5 ס"מ
Brass Chanukah lamp, North African design, height 23.5 cm

248-1558


$90 | Sold for: $90
חנוכית גב לנרות, עם זוג אריות מחזיקים מנורה, זוג דקלים וכתר תורה
Chanukah lamp for candles, back with pair of lions holding a Menorah, pair of palms and a Torah crown

248-1559


$40 | Sold for: $40
חנוכית ברונזה דוגמת צפון אפריקה לשמן
Bronze Chanukah oil lamp, north African style

248-1560


$120 | Sold for: $120
חנוכיה כסף 925, 281 גרם
Silver 925 Chanukah lamp, 281 gm

248-1561


$50
חנוכית ברונזה סגנון איטלקי
Bronze Chanukah lamp, Italian style

248-1562


$150
חנוכיה מיניאטורית, כסף פיליגרן לנרות
Miniature silver filigree Chanukah lamp for candles

248-1564


$25 | Sold for: $30
מגילת אסתר מצוירת ומקושטת מאת יוסף קאפלאז וי. מוהר, ציריך, פורים, תרע"ח 1918 (כריכה מתפרקת)
Illustrated and decorated Megilat Esther, by Joseph Kaplaz and J; Mohar, Zurich, Purim 5678 1918, (disintegrating binding)

248-1565


$25
חלקים של מגילת אסתר, כתובה ביד ע"ג קלף (פגמים)
Parts of a Megilat Esther, handwritten on parchment, (damages)