245-1433


$1000
פלק ברונזה, פני רבי שמעון בר יוחאי רשב"י
Bronze plaque, face of Rabbi Shimon Bar Yochai

245-1434


$50
פלק פליז ע"פ בינדר, יהודי קושר ציצית (פגום)
Brass plaque after Binder, Jew tying Tzitzit (damaged)

245-1435


$1000
פלק ברונזה, פני הבעש"ט הבעל שם טוב
Bronze plaque, face of Baal Shem Tov

245-1440


$25 | Sold for: $30
ארבע פיגורות מתכת, כליזמרים
Four metal figurines, Klezmers

245-1441


$90
ספר תורה, מודפס ע"ג נייר עם עצי חיים ומעיל, ישראל, שנות ה60
Torah printed on paper, with Atzei Chayim and mantle, Israel 1960’s

245-1442


$25
שני סכינים של בית מלון כשר, אנגליה, עם כיתוב: "בשר - פלשיג"
Two knives from a Kosher Hotel, England, inscribed "Meat-Fleischig "

245-1443


$100
סביבון כסף 925, נ.ג.ה.פ
Silver 925 Dreidel, Ness Gadol Haya Po

245-1444


$25 | Sold for: $30
תיק לספר תורה, דוגמת צפון אפריקה
Sefer Torah case, North African design

245-1445


$240
זוג פמוטים, כסף Sterling ס"ה כ380 גרם נטו ללא הכבדה
Pair of Sterling silver candlesticks, appr. 380 gm net. Not including weighting

245-1446


$25 | Sold for: $25
אגערום פון ארץ ישראל געווידמעט די תלמוד תורה אין ישיבה "עץ חיים", ירושלים, שנות ה20
Agerom fon Eretz Israel, gevidmet di Talmud Tora in Yeshiva Etz-Chaim, Jerusalem the 1920's

245-1447


$300
קופת צדקה מברזל
Iron alms box

245-1448


$40 | Sold for: $40
נטלה מנחושת
Copper Natala (washing cup)

245-1449


$500
קופסת אתרוג כסף 925
Silver 925 Etrog box

245-1450


$50
שתי פיגורות כסף אלקטרופורמינג חסיד מנגן כינור ויהודי עם בקבוק
Two silver figures, electroforming, Chasidic man playing the fiddle and a Jewish man with a bottle

245-1451


$500
מגזרת קלף צבוע ביד, "מזרח" ירושלים, שנות ה50
Hand colored parchment cutout "Mizrach", Jerusalem 1950's

245-1452


$50 | Sold for: $50
מגש לחלה, עץ וכסף
Challah platter, wood and silver

245-1453


$500 | Sold for: $500
קופסת אתרוג, כסף, תחילת המאה ה19
Silver Etrog box, early 19th C.

245-1454


$60 | Sold for: $65
קישוט בית כנסת, עץ עם אינליי עבודת דמשק, צורת מגן דוד
Inlaid Synagogue ornament, damascene work, star of David shape

245-1455


$500
מנורת שמן תולה, ברונזה מרכז אירופה המאה ה19, עם תבליטים, מגן דוד
Hanging bronze oil lamp, Central Europe, 19th C., with embossments, Star of David

245-1456


$60
מע' שבלונות אלף-בית, פח תחילת המאה ה20, חסרה האות "נ"
Tin Aleph-Bet stencil set, early 20th century, missing "NUN"

245-1457


$700
כלי הבדלה עשוי כסף כולל מחזיק נר ומגירה לבשמים
Silver Havdalah set, comprises: candle holder and (Besamim) spice box

245-1458


$80 | Sold for: $95
זוג פמוטים , כסף אלקטרופורמינג
Pair of silver candlesticks, electroforming

245-1459


$1900
מנורת בית כנסת, ברונזה עם פליז
Bronze and brass synagogue lamp

245-1461


$30
שני תיקי טלית ותיק תפילין עבודת רקמה ירושלמית (פגמים)
Two Tallit bags and a Tefillin bag, Jerusalem needlepoint work (damages)

245-1462


$40
פרוכת רקומה עם הקדשה לר' אלימלך בר לוי טורק ז"ל
Embroidered Parokhet with a dedication to Rabbi Elimelech Bar Levi Turk

245-1463


$35
כיסוי חלה, עם סדר הקדוש לשבת ומועדים, מודפס על בד (דהוי)
Challah cover, with Shabbat Kiddush Seder and Moadim, printed on cloth (faded)

245-1464


$100
סרט בד לפרוכת, עם כתב מתוארך תר"ט 1849
Cloth Parochet ribbon, with an inscription dated 5609, 1849

245-1484


$30 | Sold for: $30
גביע קידוש עם צלוחית כסף, ישראל, שנות ה50, 36+14 גרם
Silver Kiddush cup with saucer, Israel, 1950's, 36+14 gm

245-1485


$40 | Sold for: $100
גביע קידוש, כסף, ישראל שנות ה50, עם פלק עליו מפת ארץ ישראל
Silver Kiddush cup, Israel, 1950's, with a plaque of a map of Eretz Israel

245-1486


$30 | Sold for: $40
גביע קידוש עם צלוחית כסף ישראל, שנות ה50, 44+10 גרם
Silver Kiddush cup with saucer, Israel, 1950's, 44+10 gm

245-1487


$50 | Sold for: $50
גביע קידוש עם תחתית, כסף ישראל, שנות ה50, 81+15 גרם
Silver Kiddush cup with saucer, Israel, 1950's, 81+15 gm

245-1488


$40
כוס קידוש קטנה, כסף P-84 ארץ ישראל, שנות ה20-30
Small Kiddush cup, silver 84, Eretz Israel, 1920's-30's

245-1490


$25 | Sold for: $25
מגדל בשמים מצופה כסף
Silver plated (Besamim) spice tower

245-1491


$60 | Sold for: $140
כלי בשמים צורת כינור, כסף סטרלינג
Sterling silver Besamim (spice) box, violin shaped

245-1492


$40 | Sold for: $75
מגדל בשמים, כסף 800
Silver 800 Besamim (spice) tower

245-1493


$450
מגדל בשמים, כסף פיליגרן
Silver filigree (Besamim) spice tower

245-1494


$50
כלי בשמים עשוי פח, גיאורגיה
Tin Besamim spice box, Georgia

245-1496


$40 | Sold for: $40
יד לספר תורה, עשויה מכפית
Torah pointer, made from a teaspoon

245-1497


$70
יד לספר תורה, כסף, צפון אפריקה
Silver Torah pointer, North Africa

245-1498


$40 | Sold for: $40
יד לספר תורה, כסף, עבודה עממית פשוטה
Silver Torah pointer, simple folk craft

245-1499


$90
יד לספר תורה, כסף פיליגרן
Silver filigree Torah pointer

245-1500


$50
יד לספר תורה, ברונזה
Bronze Torah pointer

245-1502


$80 | Sold for: $90
זוג רימונים, כסף
Pair of silver Rimonim (Torah finials)

245-1503


$500
זוג רימונים כסף, צפון אפריקה
Pair of silver (Rimonim) Torah finials, North Africa

245-1504


$80
זוג רימונים קטנים מכסף צפון אפריקה
Pair of small silver Rimonim (Torah finials), North Africa

245-1505


$750
זוג רימונים עתיקים, כסף, תימן
Pair of antique silver (Rimonim) Torah finials, Yemen

245-1506


$400
זוג רימונים, כסף
Pair of silver (Rimonim) Torah finials

245-1526


$25
כיסוי מצה מודפס על בד, עם דוגמת צלחת פסח, ירושלים, שנות ה50
Matzah cover, printed on cloth, with a Passover plate pattern, Jerusalem, 1950's

245-1527


$220 | Sold for: $220
צלחת פסח, ברונזה עם אינליי כסף ונחושת, עבודת דמשק, קוטר 30.5 ס"מ
Bronze Passover plate, inlaid with silver and copper, damascene work, 30.5 cm in diameter

245-1528


$30 | Sold for: $40
כיסוי מצה מבד, "מזכרת נצח מהישיבה הגדולה תורת חיים הכללית בירושלים ת"ו (בד תכלת)
Cloth Matzah cover, "Mazkeret Netzach" from the Yeshiva Hagdola Torat Chayim Haklalit Jerusalem (light blue cloth)

246-1490


$50
סכין חלה לשבת צורת אולר, עם כיתוב: "שבת קודש"
Shabbat Challah knife, penknife shaped, inscribed "Shabbat Kodesh"

246-1491


$25 | Sold for: $30
סיכה-תליון, כסף פיליגרן מגן דוד עם מנורה, עבודה תימנית
Silver filigree brooch-pendant, Magen David with a Menorah, Yemeni work

246-1492


$90
מנורת בית כנסת עתיקה (מנורת יהודים) פולין, המאה ה19 (עבר הסבה לחשמל) פגמים
Antique synagogue lamp, Poland, 19th century (was converted to electricity) damaged

246-1493


$220
מגדל בשמים עתיק, כסף 118 גרם
Antique silver (Besamim) spice tower, 118 gm

246-1494


$150
כוכב יהודים, מנורת שמן תולה ששה קנים עם קערת איסוף, ללא ריצ'רץ
Kochav Yehudim, hanging oil lamp with six arms and receptacle bowl, no zipper

246-1495


$25
נטלה קטנה, נחושת רקועה
Small Netala (hand washing cup), hammered copper

246-1496


$25
קמע כתוב ביד ע"ג קלף
Handwritten amulet on parchment

246-1497


$50
נטלה עתיקה, נחושת עם ציפוי בדיל
Antique Netala (hand washing cup) tin plated copper

246-1500


$90
זוג רימונים עשויים פח, מרוקו צפון אפריקה
Pair of tin Rimonim (Torah finials), Morocco, North Africa

246-1501


$80
יד לספר תורה, עץ מגולף
Carved wooden Torah pointer

246-1502


$650
רימון בודד, כסף, עבודת ריקוע כ-316 גרם
Single hammered silver Rimon (Torah finial), 316 gm

246-1503


$100 | Sold for: $220
לוט יריעות של ספרי תורה עתיקים חלק קלף, חלק עור צבי
Lot of sheets from antique Torah scrolls, some parchment, some gazelle skin

246-1505


$40
חנוכיה עשויה ברונזה לשמן גב עם דוגמת ציפורים בגן
Bronze Chanukah oil lamp, back with birds in garden pattern

246-1506


$900
חנוכית ברונזה עתיקה, מרוקו מאות 17-18 (פגמים), גובה 19 ס"מ
Antique bronze Chanukah lamp, Morocco, 17th-18th C. (damages), height 19 cm

246-1507


$70
חנוכיה זקופה צורת מנורה לנרות, גרמניה, שנות ה20
Menorah shaped Chanukah lamp for candles, Germany, 1920's

246-1508


$1500
חנוכית ברונזה עתיקה, מרוקו מאות 16-17 (פגמים)
Antique bronze lamp, Morocco, 16th-17th C. (damages)

246-1509


$120
חנוכית ברונזה לשמן, דוגמת מרוקו , גובה 35 ס"מ
Bronze Chanukah oil lamp, Moroccan design, height 35 cm

246-1511


$50
צלחת פסח עשויה נחושת רקועה סגנון פרס-אפגניסטן, קוטר 32 ס"מ
Hammered copper Passover plate, Persian-Afghan style, diameter 32 cm

246-1512


$350 | Sold for: $500
קערת כסף רקוע עם תבליטי פרחים וכיתוב: "כהא לחמא עניה די אכלו אבהתנא..", 596 גרם, קוטר 30 ס"מ
Hammered silver bowl with floral embossments, and inscribed: "Ha Lachma Anya Di Achalu Avhatana", diameter 30 cm

246-1513


$50
צלחת פסח עשויה אבנית תוצ Ridgeways, אנגליה
Stoneware Passover plate, by Ridgeways, England

252-1300


$450 | Sold for: $450
עבודת רקמה צרפתית, עקדת יצחק 63X46
French embroidery, the binding of Isaac, 63X46

252-1301


$200 | Sold for: $200
עבודת רקמה צרפתית, רבקה ואליעזר 50X42
French embroidery, Rebbeca and Eliezer, 50X42

252-1303


$25 | Sold for: $40
טבעת כלה מצופה כסף, צורת בית כנסת
Silver plated wedding ring, synagogue shaped

252-1304


$300
מנורת שמן תולה, ברונזה מרכז אירופה המאה ה19, עם תבליטים, מגן דוד
Hanging bronze oil lamp, Central Europe, 19th C., with embossments, Star of David

252-1305


$75
חותם קישוט, כפי שמופיע על כתובות מאספהאן, אריה עם חרב ושמש עולה
Decorative stamp, pattern found in Isfahan Ketubahs, lion with a sword and a rising sun

252-1306


$30 | Sold for: $30
מזלף מי ורדים, עשוי קרמיקה עם מתכת מצופה כסף, מרוקו, צפון אפריקה
Rosewater sprinkler, Morocco, North Africa, made of ceramics and silver plated metal

252-1307


$25
ספר תורה מיניאטורי, מודפס ע"ג נייר, גרמניה שנות ה-20, (עץ חיים אחד פגום)
Miniature Sefer Torah, printed on paper, Germany 1920's, (one Etz Chayim is damaged)

252-1308


$90 | Sold for: $140
צלחת אמייל עם ציור שיויתי מראה משה ואהרון, 12 השבטים ועוד
Enamel plate with a Shiviti drawing depicting Moses and Aaron, the 12 tribes and more

252-1309


$25
קישוט כסף 925 צורת סביבון נ.ג.ה.פ., חלק עליון צורת עיר עתיקה, תוצ H. Karshi, ישראל
Dreidel shaped silver 925 ornament, N.G.H.P., top part in the shape of the old city, H. Karshi, Israel

252-1310


$25
פיגורת עץ מגולפת, דמות יהודי
Carved wooden figurine of a Jewish figure

252-1311


$1600
זוג קופסאות עתיקות לתפילין, כסף, פולין, עם עבודת ריקוע יד אומן
Pair of antique silver Tefillin boxes, Poland, artisan's hammered silver work

252-1312


$150
צלחת קרמיקה, תרומה לבית החולים היהודי של נפגעי מלחמת העולם הראשונה, Un Huis Vriend!!, 14 December 1925, 26 Kislew 5636
Ceramic plate, donation to the Jewish hospital for the wounded during WWI, Un Huis Vriend!!, 14 December 1925, 26 Kislew 5636

252-1313


$40 | Sold for: $40
חותמת Meyers Torah Foundation Inc New York 1943
Seal-stamp, Mayer's Torah Foundation Inc. New York 1943

252-1314


$50
סכין חלה צורת אולר, עם כיתוב "שבת קודש", וכן כיסוי חלה רקום
Penknife shaped Chala knife, inscribed "Shabbat Kodesh", also an embroidered Chala cover

252-1315


$60 | Sold for: $70
סכין חלה, ידית כסף עם חריטת "ברכת ה' היא תעשיר", גרמניה, סוף המאה ה19
Challah knife, silver handle, engraved: "Birkat Hashem Hi Ta'ashir", Germany, late 19th C.

252-1316


$25 | Sold for: $25
זוג פמוטי מסע קטנים, עשויים פיליגרן מצופה כסף עם שיבוץ טורקיזים
Pair of small traveling candlesticks, silver plated filigree set with turquoises

252-1317


$90
נטלה נחושת, עם חריטה "נטילת ידיים" גובה 13.5 ס"מ
Copper Natala (washing cup), engraved "Netilat Yadayim", height 13.5 cm

252-1318


$260
גביע קידוש, כסף, עם כיתוב: "זכור את יום השבת לקדשו", 144 גרם
Silver Kiddush cup, inscribed "Zkhor Et Yom HaShabbat L'Kodsho", 144 gm

252-1319


$350
קופת צדקה מעץ, עם פלק כסף פתיחת בית הכנסת של פרנקפורט א.מ.
Wooden alms box, with a silver plaque, opening of the Synagogue in Frankfurt a. Main

252-1320


$30
כוס כסף 833, ארץ ישראל, שנות ה-40, 12.3 גרם
833 silver cup, Eretz Israel, 1940's, 12.3 gm

252-1321


$100 | Sold for: $100
בית מזוזה עם עבודת אינליי מראה ירושלים העתיקה וכיתוב, אורך 19 ס"מ
Inlaid Mezuzah, with a depiction of ancient Jerusalem and an inscription, length 19 cm

252-1322


$25 | Sold for: $25
שתי מזוזות, קלף עם כתב יד, אורך 30 ס"מ, ואורך 18.5 ס"מ (לא נבדקו)
Two Mezuzahs, handwritten scrolls, 30 cm length, and 18.5 cm length (haven’t been checked)

252-1323


$100 | Sold for: $110
בית מזוזה מעץ זית מגולף עם מראה הכותל, קבר רחל ויד אבשלום, אורך 18 ס"מ
Carved olivewood Mezuzah, with a view of the Western Wall, Rachel's Tomb and Absalom's Tomb, length 18 cm

252-1324


$120 | Sold for: $120
בית מזוזה מעץ מגולף, עם מראה הכותל וקבר רחל, אורך 25.5 ס"מ
Carved wooden Mezuzah, with a view of the Western Wall and Rachel's Tomb, length 25.5 cm

252-1325


$40
בית מזוזה, כסף אלקטרופורמינג עם עבודת תבליט, מראה ירושלים, בן ציון ישראל
Silver Mezuzah electroforming with relief work showing Jerusalem, Ben Tzion Israel

252-1326


$25 | Sold for: $25
קופסת קמע כסף פיליגרן, עם קמע כתוב ביד ע"ג נייר
Amulet case, silver filigree, with Amulet, handwritten on paper

252-1327


$40 | Sold for: $40
קמע כתוב ביד ע"ג נייר, צורת מעגל עם שמות מלאכים
Amulet handwritten on paper, circular shape with the names of angels

252-1328


$25 | Sold for: $30
קופסת קמע כסף פיליגרן, עם קמע כתוב ביד ע"ג נייר
Amulet case, silver filigree, with Amulet, handwritten on paper

252-1329


$375
161 אסימוני כסף, לפדיון הנפש בקופסת כסף, ס"ה 308 גרם
161 silver tokens for Pidion Hanefesh (redemption of the soul), in a silver box, total 308 gm

252-1330


$75 | Sold for: $75
מגדל בשמים, כסף 84 ארץ ישראל, שנות ה40, 56 גרם
Silver 84 Besamim tower, Eretz-Israel, the 1940's, 56 gm

252-1331


$90 | Sold for: $90
כלי בשמים, כסף 800, עם אמייל, צורת פרח
Silver 800 and enamel Besamim (spice) box, flower shaped,

252-1332


$300
כלי בשמים עשוי עצם מגולפת צורת דג, עם כיתוב: "בורא מיני בשמים"
Carved Besamim (spice) box, fish shaped, inscribed "Boreh Minei Besamim"

252-1333


$140
מגדל בשמים, עץ מגולף עם גילוף שני גריפינים, וציור מנורה
Besamim (spice) tower, carved wood, with two carved griffins and a painted Menorah

252-1335


$375
צלחת הבדלה, עם חריטה "המבדיל בין קודש לחול", 384 גרם
Havdalah plate, with engraving "Hamavdil Bein Kodesh L'khol"

252-1336


$70 | Sold for: $70
ידית-מחזיק נר הבדלה, כסף 925 69 גרם
Silver 925 Havdalah candle holder, 69 gm

252-1337


$500
כלי הבדלה עשוי כסף כולל מחזיק נר ומגירה לבשמים
Silver Havdalah set, comprises: candle holder and (Besamim) spice box

252-1339


$260
מגן ברית, אוסטריה, 1854 חתום
Brith Mila (circumcision) shield, Austria, 1854, marked

252-1340


$60 | Sold for: $60
מגן ברית מכסף, עם כיתוב: "ברית אברהם"
Silver Brith Mila (circumcision) shield, with etched writing: "Brith Avraham"

252-1341


$160 | Sold for: $160
מדלית כסף לפדיון הבן בקופסת כסף מיוחדת, ס"ה 135 גרם
Silver medal for Pidion Haben (first-born son redemption), in a special silver box, total 135 gm

252-1343


$50 | Sold for: $90
יד לספר תורה, כסף עם פיליגרן
Torah pointer, silver with filigree

252-1344


$90
יד לספר תורה, כסף 25 גרם
Silver Tora pointer, 25 gm

252-1345


$75
יד לספר תורה, כסף פיליגרן
Silver filigree Torah pointer

252-1346


$260
יד לספר תורה, ברונזה
Bronze Torah pointer

252-1347


$80
יד לספר תורה, כסף, מרוקו
Silver Torah pointer, Morocco

252-1348


$500
יד לספר תורה, זהב 9K, טוניסיה, המאה ה19
9K gold Tora pointer, Tunisia, 19th century

252-1349


$90
יד לספר תורה, כסף, 71 גרם
Silver Tora pointer, 71 gm

252-1351


$35 | Sold for: $35
זוג רימונים לספר תורה, עשויים עץ ופליז
Pair of Torah finials (Rimonim), made of wood and brass

252-1352


$260
זוג רימונים, כסף,דוגמת צפון אפריקה 325 גרם
Pair of Tora finials, silver, North Africa style, 325 gm

252-1353


$300
טס מיוחד לספר תורה, עם חריטת מראה קבר רחל, 304 גרם, קוטר 17 ס"מ
Torah shield, engraved with an image of Rachel's Tomb, 304 gm, 17 cm in diameter

252-1354


$25 | Sold for: $30
זוג לוחיות של עצי חיים
Pair of plates for Ets Haim

252-1356


$50
פרוכת עם עבודת רקמה ואפליקציה עשויה מתכת, תשט"ו 1955
Parochet (curtain) with embroidery and application work made of metal, 5715 1955

252-1357


$50 | Sold for: $50
פרוכת עם עבודת רקמה ואפליקציה עשויה מתכת, תשי"ד 1954
Parochet (curtain) with embroidery and application work made of metal, 5714 1954

252-1358


$85
חנוכיה זקופה לנרות, דוגמת מנורה כסף 800, 102 גרם
Erect Menora shaped Chanuka lamp for candles, silver 800, 102 gm

252-1359


$350
חנוכית ברוזה עתיקה לשמן, גב עם זוג ציפורים, בחזית זוג פמוטים
Antique bronze Chanukah oil lamp, back with a pair of birds, with a pair of candle sticks in the front

252-1360


$600
חנוכיה כסף דוגמת טוניסיה לשמן 573 גרם
Silver Chanuka lamp for oil, in Tunisian design, 573 gm