248-1502


$25
טלית עם תמונת הכותל המערבי
Tallit with an image of the Western Wall

248-1503


$120
פלק ברונזה, משה עם לוחות הברית 142X117 mm
Bronze plaque, Moses with the tables of the Covenant, 142X117 mm

248-1504


$30 | Sold for: $55
סביבון "נ.ג.ה.ש", כסף עם הזהבה, עבודה טורקמנית
Gilt silver Dreidel "Ness Gadol Haya Sham", Turkmenian work

248-1505


$120
צלחת פסח פורצלן תוצ Delft הולנד
Porcelain Passover plate, by Delft, Holland

248-1506


$30
מזלף מי ורדים, עשוי מתכת וקרמיקה מרוקו, גובה 22 ס"מ
Metal and ceramic rosewater dispenser, Morocco, height 22 cm

248-1507


$220 | Sold for: $220
טבעת חתונה, כסף, צורת בית כנסת
Silver wedding ring, synagogue shaped

248-1508


$40
צלחת נחושת עם עבודת ריקוע פרסית, כיתוב עברי ומראה הכהן הגדול
Hammered copper plate, Persian craft, with an inscription in Hebrew and a depiction of the Kohen Gadol

248-1509


$240 | Sold for: $240
רעשן פורים עם עבודת גילוף עצם "ארור המן"
Purim rattle, with bone carving work, "Arur Haman"

248-1510


$40 | Sold for: $40
קופסת אתרוג מצופה כסף, ללא כיתוב, וארשה
Silver plated Etrog box, no inscription, Warsaw

248-1511


$260
סיר נחושת גדול עם עבודת ריקוע מוטיבים מצריים, כיתוב ערבי וכיתוב עברי, גובה 29 ס"מ, קוטר 30 ס"מ
Large copper pot, with hammer work, Egyptian motifs, Arabic and Hebrew inscriptions, height 29 cm, diameter 30 cm

248-1512


$50 | Sold for: $220
עטרה לטלית, חוטי כסף רקומים אורך 77 ס"מ
Tallit decoration, embroidered silver threads, length 77 cm

248-1513


$300
זוג פמוטי כסף 800 ישראל, שנות ה60, ס"ה כ540 גרם
Pair of silver 800 candlesticks, Israel, 1960’s, total of 540 gm

248-1514


$50 | Sold for: $50
בקבוק זכוכית קריסטל מלוטש עליון חובק כסף עם כיתוב: "זכור את יום השבת לקודשו"
Cut crystal bottle, silver clasped top inscribed "Zechor Et Yom Hashabat L'kodsho"

248-1515


$450
זוג אגרטלים, ברונזה עם אינליי כסף ונחושת, עם כיתוב "מזל טוב" ודגים, עבודת דמשק, גובה 16 ס"מ
Pair of bronze vases inlaid with silver and copper, with the inscription "Mazal Tov" and fish, damascene work, height 16 cm

248-1516


$50 | Sold for: $80
קופסת בשמים, כסף 800, 102 גרם
Bessamim box, silver 800, 102 gm

248-1517


$500
זוג אגרטלי ברונזה עם אינליי כסף ונחושת, מוטיבים אוריינטלים וכיתוב "ציון", גובה 22 ס"מ
Pair of bronze vases inlaid with silver and copper, with oriental motifs and inscribed "Zion", height 22 cm

248-1518


$50 | Sold for: $50
גביע נחושת עם ציפוי בדיל עם עבודת חריטה פרסית וכיתוב: "בורא פרי הגפן"" גובה 16.5 ס"מ
Copper tinplated goblet, with Persian engraving work and inscribed "Boreh Pri Hagefen", height 16.5 cm

248-1519


$600
מסגרת לתמונות חתן כלה ברונזה עם אינליי כסף, סוריה, המאה ה19, מוטיבים אוריינטלים וכיתוב "מזל אטבא", 20.5X35 ס"מ
Frame for a wedding photo of the bride and groom, bronze inlaid with silver, Syria, 19th C., oriental motifs and inscribed "Mazal Tov", 20.5X35 cm

248-1520


$60
חותם עתיק, מאות 16-17 עם סמל צבי וכיתוב גרמני לא ברור
Antique signet, 16th-17th C., with a stag symbol and an unclear inscription in German

248-1521


$1200
מנורת בית כנסת (מנורת יהודים) ששה קנים עם תוספות, כולל ריצ'רצ' וקערית איסוף
Synagogue lamp, Menorah, six arms with additions, including zipper and a receptacle

248-1522


$75
סכין חלה, ידית כסף עם חריטת "ברכת ה' היא תעשיר", גרמניה, סוף המאה ה19
Challah knife, silver handle, engraved: "Birkat Hashem Hi Ta'ashir", Germany, late 19th C.

248-1523


$50 | Sold for: $90
זוג רימונים קטנים, כסף גובה 18 ס"מ
Pair of small silver Rimonim (Torah finials), height 18 cm

248-1524


$80
קופסת אתרוג מצופה כסף, עם פיגורת ציפור מעל, גובה 23 ס"מ
Silver plated Etrog box with a bird figurine on top,
height 23 cm

248-1526


$180
טס לספר תורה קטן, כסף, עבודת ריקוע יד, אריות עם מגן, 75X124 מ"מ
Tass ( shield for a small Sefer Torah), hand hammered silver work, lions with a shield, 75X124 mm

248-1527


$1200
טס למגילת הפטרות, ברונזה עם אינליי כסף, סוריה, המאה ה19, וכיתוב: "פרשה-הפטרה", פגם קל, 165X283 מ"מ
Tass (ornamental shield) for Megilat Haftarot, bronze with silver inlay, Syria, 19th C., inscribed "Parasha-Haftara", slight damage, 165X283 mm

248-1528


$550
טס לעליה שניה או שלישית לספר תורה, ברונזה עם אינליי כסף, אריות, כתר תורה, וכיתוב: "שבת קודש", סוריה, המאה ה19 (קהילות עירק וסוריה), 16.3X16.9
Tass (ornamental shield) for the 2nd or 3rd Aliyah L'Torah, bronze inlaid with silver, lions, Torah crown, inscribed "Shabbat Kodesh", Syria, 19th C. (Iraq and Syrian communities), 16.3X16.9

248-1530


$30 | Sold for: $40
יד מיניאטורית לספר תורה
Miniature Torah pointer

248-1531


$60
יד לספר תורה, דוגמה מזרחית, עם הקדשה: לע"נ יחיא בן דוד צארום
Torah pointer, oriental style, with a dedication: L’ilui Neshamt Yechia Ben David Tzarom

248-1532


$30 | Sold for: $30
יד מיניאטורית לספר תורה
Miniature Torah pointer

248-1533


$2600
כתר תורה, פליז עם אינליי כסף ונחושת, עבודת דמשק עם אורנמנטים אוריינטלים, גובה 30 ס"מ, קוטר 20 ס"מ
Torah crown, brass inlaid with silver and copper, damascene work, with oriental ornaments, height 30 cm, diameter 20 cm

248-1535


$40
קופת צדקה, פליז רקוע עם מנורה שבעת קנים, וכיתוב Jerusalem
Brass alms box, hammered brass-work with seven armed Menorah, inscribed Jerusalem

248-1536


$900
קופת צדקה, פליז עם אינליי כסף ונחושת, עבודת דמשק, אורנמנטים אוריינטלים, עם כיתוב: "צדקה", גובה 20 ס"מ
Alms box, brass inlaid with silver and copper, damascene work, with oriental ornaments, inscribed "Tzedaka", height 20 cm