250-1445


$25 | Sold for: $45
מחזיק לקופסת גפרורים, כסף עם כיתוב: "לכבוד שבת קודש", 28 גרם
Matchbox holder, silver with wtriting: "Lichvod Shabbat Kodesh", 28 gm

250-1446


$100 | Sold for: $100
מדלית כסף לפדיון הבן כיתוב: "בן פורת יוסף" "ופדויו מבן חודש- חמישה שקלים",
Silver Pidion Haben medal, inscribed: "Ben Porath Yosef", "Upduio Miben Hodesh Hamisha Shekalim", 109 gm

250-1447


$25 | Sold for: $25
לוט של 5 כלי יודאיקה זכוכית, פורצלן וקרמיקה
Lot of 5 Judaica items, made of glass, porcelain and ceramics

250-1448


$120
קופת צדקה, צורת חומת ירושלים
Alms box, in the shape of the Jerusalem wall

250-1449


$25
גלופת דפוס ל"אלף בית" לכיתה א', ארה"ב
Printing block for Hebrew Alef-Beit for the first year, USA

250-1450


$200
סט כלים למים אחרונים, כסף עם עבודת ריקוע פרסית
Last wart rite set, silver, with persian hammered craft

250-1451


$30 | Sold for: $45
"ריצ'רץ עתיק למנורת בית כנסת תולה, עשוי ברזל
Antique iron arm for Synagogue lamp

250-1452


$200 | Sold for: $200
צלחת פיוטר עם תבליט מראה אפיית מצות, וכיתוב עברי חרוט (לא ברור), קוטר 22 ס"מ
Pewter plate with a relief of Matzah baking and an engraved Hebrew inscription (unclear), diameter 22 cm

250-1453


$30
קופת צדקה "קופת רבי מאיר בעל הנס זיע"א וישיבת מאיר בת עין", טבריה, ישראל, תוצ' חיים מורו ירושלים
Charity donation box "Kupat Rabbi Meir Baal Hanes and Meir Yeshiva, Tiberias, Israel, by Haim Moro, Jerusalem

250-1454


$260
סיר קסמים מנחושת רקועה כתב עברי ומוטיבים של בעלי חיים, קוטר 29 ס"מ, גובה 33 ס"מ
Hammered copper magic cauldron, Hebrew inscription and animal motifs, 29 cm in diameter, height 33 cm

250-1455


$60 | Sold for: $85
מחזיק נר הבדלה, כסף פיליגרן עבודה תימנית, 62 גרם
Silver filigree Havdala candle holder, yemenite craft, 62 gm

250-1456


$280
מגש נחושת עבודת ריקוע, צורת גן עם ציפורים, וכיתוב: "..בן פורת יוסף..", קוטר 46 ס"מ
Hammered copper tray, depicting a garden with birds and inscribed "Ben Porath Yosef", 46 cm in diameter

250-1457


$60 | Sold for: $90
סט כלים למים אחרונים, כסף 800, כולל קערית וקנקן קטן, 74 גרם
Last water set, silver 800, including a bowl and small pitcher, total 74 gm

250-1458


$375
מנורת שבת דמויית חנוכיית ליון עם שבעה קנים, וכיתוב: "לכבוד שבת", מרוקו, צפון אפריקה
Shabbat lamp in the shape of Lion style Hanuka lamp, with seven branches and Hebrew writing: "Lichvod Shabbat", Morroco, North Africa

250-1459


$65
שופר קטן, אורך כ-27 ס"מ
Small Shofar, length 27 cm

250-1460


$400
קערת כסף גרמני אובלית, במרכז חריטת שני דגים וכיתוב: "משלוח מנות איש לרעהו", כנראה צפון אפריקה, 450 גרם
German silver bowl with embossment work and an inscription "Mishloach Manot Ish L're'ehu" and two fish, North African craft

250-1461


$80 | Sold for: $130
שטיח עבודת יד נאיבית, שיויתי עם לוחות הברית, מנורות ועוד (חלקים עליון ותחתון פגומים), 66X53
Naïve hand crafted rug, Shiviti with the Tables of the Covenant, Menorah and more, damaged top and bottom, 66X53

250-1462


$400
כוכב יהודים, מנורת שבת חמישה קנים, ברונזה, אזור אלזס-לורן, המאה ה19 (עבר הסבה לחשמל)
Kochav Yehudim, Shabbat lamp, five arms, bronze, Alsace, France, 19th C. (converted to electricity)

250-1463


$500
כורסת עץ "כיסא אליהו" עם עבודת אינליי צדף, עצם ואבוני, ריפוד אדום, עבודת דמשק, עם מוטיבים יהודים: מגיני דוד וכו'
Wooden armchair with mother of pearl, bone and ebony inlay work, red upholstery, damascene work, with Jewish motifs, stars of David etc.

250-1465


$70
סט כוסות קידוש, 8+1 על מתקן עץ עם ציורי יד
Set of Kiddush cups 8+1, on a hand painted wooden rack

250-1466


$240 | Sold for: $240
גביע כסף, מצרים, עם כיתוב: "כוס ישועות אשא"
Silver cup, Egypt, inscribed: "Kos Yeshuot Esa"

250-1467


$90
לוט של שלוש כוסות וגביע לקידוש כסף, ס"ה 140 גרם
Lot of four silver Kiddush cups, total 140 gm

250-1468


$375 | Sold for: $375
גביע כסף וינאי, סוף המאה ה19 עם כיתוב: "שמור וזכור בדיבור אחד", מעוטר בתבליטי פרחים, 110 גרם
Viennese silver cup, late 19th century, inscribed: "Shmor Uzkhor Bedibur Echad", decorated with flower embossments, 110 gm

250-1469


$160 | Sold for: $180
גביע כסף קטן עם עבודת ריקוע פרסית וכיתוב: "אשת חיל מי ימצא בטח בה לב בעלה"
Small silver cup with hammered work, inscribed: "Eshet Hail Mi Yimtsa Batach Ba Lev Baala"

250-1470


$400 | Sold for: $400
כוס כסף חרוטה, עם מראה בית הכנסת תפארת ישראל, ובית הכנסת החורבה, וכן הכותל המערבי
Engraved silver cup, with an image of the Tif'eret Israel Synagogue, the Hurva Synagogue and the Western Wall

250-1471


$300
פמוט ברונזה עם עבודת אינליי כסף ונחושת, עבודת דמשק, על הבסיס כיתוב "נר להבדלה", גובה 34 ס"מ
Bronze candlestick, inlaid with silver and copper, damascene work, inscribed on the base "Ner L'Havdala", height 34 cm

250-1472


$25 | Sold for: $25
כלי בשמים עשוי פח, גיאורגיה
Tin Besamim spice box, Georgia

250-1473


$60 | Sold for: $60
מגדל בשמים, כסף 800, 57 גרם
Silver 800 spice tower Besamim, 57 gm

250-1474


$40 | Sold for: $80
כלי בשמים, כסף נמוך, צורת דג
Fish shaped Besamim (spice) box, low silver

250-1475


$120 | Sold for: $200
כלי בשמים, כסף 800, צורת קטר רכבת
Silver 800 Besamim (spice) box, in the shape of a train engine

250-1476


$40
כלי בשמים, פליז, עבודת ריקוע מזרחית
Brass Besamim (spice) box, oriental hammer work

250-1478


$325 | Sold for: $325
יד לספר תורה עבודת גילוף עצם וכסף, המאה ה-19, צפון גרמניה או הולנד
Torah pointer, carved bone and silver, north Germany or Holland, 19th century

250-1479


$600
יד לספר תורה, סוריה, המאה ה-18
Torah pointer, Syria, 18th century

250-1480


$70
זוג רימונים לספר תורה, פליז מצופה ניקל, עבודה תימנית
Pair of Torah finials, nickel plated brass, Yemenite craft

250-1482


$550 | Sold for: $650
כתר לספר תורה, כסף
Silver Torah crown

250-1483


$3500
כתר לספר תורה, תוצ' ביר Bier
Sefer Torah crown, by Bier

250-1484


$4500
ספר תורה, כתב יד ע"ג קלף , גובה כתב 39 ס"מ, 76 שורות, עצי חיים עתיקים עם עליון כסף
Sefer Torah, handwritten on parchment, parchment height: 46 cm., text height: 39 cm., 76 lines, antique Etz Chayim with silver top

250-1486


$30 | Sold for: $30
לוט של ארבעה בתי מזוזה עץ עם ציור יד
Lot of four Mezuzahs, hand painted wood

250-1487


$50
מזוזה, כתובה ביד ע"ג קלף 154X154 מ"מ
Mezuza, handwritten on parchment, 154X154 mm

250-1488


$30 | Sold for: $30
לוט של ארבעה בתי מזוזה עץ עם ציור יד
Lot of four Mezuzahs, hand painted wood

250-1489


$100 | Sold for: $100
כיסוי מזוזה, מרוקו, צפון אפריקה היה תלוי מעל מזוזה שקועה בקיר, כמגן מפני כל רע
Morrocan Mezuza cover, was hanging over a Mezuza situated inside a hole on the wall, as protection

250-1490


$35 | Sold for: $35
לוט של חמישה בתי מזוזה עץ עם ציור יד
Lot of five Mezuzahs, hand painted wood

250-1491


$450
בית מזוזה, כסף, עבודת יד אומן ע"י מאוריציו סמואל
Silver Mezuzah case, artisan craft by Mauricio Samuel

250-1492


$40 | Sold for: $40
מזוזה כתובה ביד ע"ג קלף עם בית מזוזה, עבודה קינטית
Handwritten Mezuza on parchment, with kinetic Mezuah case

250-1493


$25 | Sold for: $25
קמע, עבודה עממית פשוטה
Amulet, simple folk art

250-1494


$25
קמע כתוב ביד ע"ג נייר, 5X7.5 ס"מ
Amulet, handwritten on paper, 5x7.5 cm

250-1495


$50 | Sold for: $50
תליון זהב , קמע, צורת לב עם כיתוב "שדי"
Gold pendant, charm, heart shaped with writing: "SDI"

250-1496


$50
ארבעה תליוני כסף: שלושה מגיני דוד, לוחות הברית עם שרשרת
Four silver pendants: three shaped like star of David, one Covenant tables with chain

250-1497


$90
קמע לנהג, כסף, צורת חצי חמסה
Silver charm for a driver, shaped like a half Hamsa

250-1498


$50 | Sold for: $50
קופסת טבק מכסף, עם לוחית אגאט חרוטה: "אבג יתץ קרע שטן נגד...
Silver tobacco box, with and engraved agate plate "ABG YTZ Kara Satan Neged.."

250-1499


$350 | Sold for: $400
קופסת כסף עם 91 אסימונים סאל = 91 פאי = 91 לפדיון נפש, ס"ה 360 גרם
Silver box with 91 tokens for Pidion Nefesh, total 360 gm

250-1501


$50 | Sold for: $70
מגן ברית מכסף עם כיתוב: "ברית אברהם"
Silver Brith shield, with writing: "Brith Avraham"

250-1502


$120 | Sold for: $120
מגן לברית מילה
Circumcision shield

250-1511


$40 | Sold for: $65
שני סביבונים, עבודת יציקה ארץ ישראל, שנות ה40-60, אותיות נ.ג.ה.פ
Two cast drydels, Israel, the 1940's-1960's, letters N.G.H.P.

250-1512


$60
סביבון מיוחד, מתכת ואבן חן אותיות נ.ג.ה.ש
Unique drydel, metal and gemstone, letters N.G.H.S

250-1514


$90 | Sold for: $130
מגילת אסתר "המלך" כתובה ביד ע"ג קלף, גובה קלף 14 ס"מ, גובה כתב 10.5 ס"מ, בקופסת עץ זית (פגמים, ללא ידית), גובה 9 ס"מ
"HaMelech" Megilat Ester, handwritten on parchment (Klaf), Klaf height 14 cm, script height 10.5 cm, in matching olivewood case (damages, no handles), height 9 cm

250-1515


$1400
מגילת אסתר כתובה ביד ע"ג קלף גובה קלף 31 ס"מ, גובה כתב 25.5 ס"מ, בקופסת נחושת תוצ' ביר, עבודת יד אומן עם כיתוב
Megilalat Esther, handwritten on parchment, height 31 cm, script height 25.5 cm, in a copper box, by Bier, artisan work with inscription

250-1517


$50
צלחת פסח מקרמיקה, תוצ' אקשטיין, ישראל, קוטר 39 ס"מ
Ceramic Passover plate, by Akstein, Israel, diameter 39 cm

250-1518


$1600
מתקן מצות, כסף ומתכת עם תוספת צלחת פסח רקועה, ס"ה כ-1980 גרם כסף נטו
Matsa contraption, silver and metal, with addition of a Passover plate, total appr 1980 gm net silver