251-1410


$60
שני תיקים לטליתות, וחמישה תיקי תפילין מחצית הראשונה של המאה ה20, ארץ ישראל, מזרח ומערב אירופה, גרוזיה ועוד
Two Tallit bags and five Tefillin pouches, first half of the 20th c., Eretz Israel, eastern and western Europe, Georgia and others

251-1411


$280 | Sold for: $325
קערת כסף לאתרוג לקהל בבית הכנסת 240 גרם
Silver bowl for Etrog, for the synagogue public, 240 gm

251-1412


$80 | Sold for: $80
קנקן פליז עם עבודת ריקוע פרסית: כיתוב עברי ודיוקנאות אישים
Brass pitcher with Persian hammer work, Hebrew inscription and portraits of prominent people

251-1413


$280 | Sold for: $280
מגש עם ריקוע יהודי תוקע בשופר, עם כיתוב
Tray with a hammered image, blowing the Shofar with inscription

251-1414


$90 | Sold for: $325
אריח קרמיקה הולנדי, מאה 18 עם ציור יד, עקידת יצחק, 128X128 מ"מ
Dutch ceramic tile, 18th C., hand painted, the binding of Isaac, 128X128 mm

251-1415


$300
מחזיק נר נשמה של בית כנסת, מצופה כסף עם כיתוב
Synagogue memorial candle holder, silver plated with inscription

251-1416


$160 | Sold for: $550
קופסת כסף עם חמש מטבעות כסף (אסימונים) לפדיון הבן, 130 גרם
Box containing "Pidyon HaBen" coins (tokens), 130 gm

251-1417


$750
זוג פמוטים עתיקים, כסף, דוגמת גפנים 764 גרם
Pair of antique silver candlesticks, vine pattern, 764 gm

251-1418


$180 | Sold for: $350
כלי מים אחרונים צורת באר כסף 800, 350 גרם
Well shaped Maim Achronim vessel, silver 800, 350 gm

251-1419


$900
מחזיק נר זכרון עם חמסה גדולה, ברונזה, צפון אפריקה פנים זכוכית גדולה עם הזהבה וכיתוב
Memorial candle holder with a large Hamssa, bronze, North Africa, liner large glass inscribed with gilding

251-1420


$200 | Sold for: $220
טבעת כלה, צורת בית כנסת עם כיתוב: "קול ששון ושמחה"
Bridal ring, synagogue shaped, inscribed "Kol Sasson V'Simcha"

251-1421


$1200
מנורת בית כנסת עתיקה, ברונזה עם פליז
Bronze and brass synagogue lamp

251-1423


$25
גביע הנהרות, מתכת מצופה כסף
Kiddush cup (Gavia Haneharot), silver plated metal

251-1424


$260
גביע כסף Sterling עם פלק "לכבוד שבת", גובה 15.5 ס"מ, 234 גרם
Sterling silver cup with a plaque "Lichvod Shabbat", height 15.5 cm, 234 gm

251-1425


$25
גביע הנהרות, מתכת מצופה כסף
Kiddush cup (Gavia Haneharot), silver plated metal

251-1427


$25 | Sold for: $80
כלי בשמים, פיוטר מצופה כסף צורת יהודי סוחב סל
Silver plated pewter Besamim (spice) box, in the shape of a Jew carrying a basket

251-1428


$70
מגדל בשמים ומחזיק קופסת גפרורים, להבדלה, 116 גרם כסף
Besamim (spice) tower, matchbox holder, for the Havdalah ritual, 116 gm of silver

251-1429


$70 | Sold for: $110
מגדל בשמים, כסף, צורת טחנת רוח תוצ בן ציון, ישראל, 134 גרם
Silver windmill shaped Besamim (spice) tower, Ben Tzion, Israel, 134 gm

251-1430


$90
מגדל בשמים, מחזיק לקופסת גפרורים ומחזיק לנר הבדלה, 163 גרם כסף
Besamim (spice) tower, matchbox holder and, Havdalah candle holder, 163 gm of silver

251-1431


$85 | Sold for: $85
כלי בשמים, כסף פיליגרן צורת טחנת רוח, ישראל,שנות ה60, 55 גרם
Silver filigree Besamim (spice) box, windmill shaped, Israel, 1960's, 55 gm

251-1432


$200 | Sold for: $200
מגדל בשמים, כסף עם פיליגרן גרמניה, תחילת המאה ה20, 113 גרם
Silver and filigree Besamim (spice) tower, Germany, early 20th C., 113 gm

251-1433


$90
מגדל בשמים מצופה כסף, תוצ Szekman ורשה, תחילת המאה ה20
Silver plated Bessamim, by Szekman, Warsaw, early 20th century

251-1434


$260
מגדל בשמים עתיק, כסף 12 הברגה מתוקנת
Antique Silver 12 Bessamim, repaired screwing mechanisms

251-1435


$160 | Sold for: $160
קופסת בשמים, כסף רקוע גובה 12 ס"מ, 130 גרם
Hammered silver Besamim (spice) box, height 12 cm, 130 gm

251-1437


$30 | Sold for: $40
מזלף מי ורדים, עשוי מתכת וקרמיקה , מרוקו, צפון אפריקה
Rosewater sprinkler, metal and ceramics, Morocco, North Africa

251-1438


$30 | Sold for: $40
מזלף מי ורדים, עשוי מתכת וקרמיקה , מרוקו, צפון אפריקה
Rosewater sprinkler, metal and ceramics, Morocco, North Africa

251-1440


$25
יד לספר תורה, עבודה טורקמנית
Torah pointer, Turkmenian work

251-1441


$40
יד לספר תורה, פליז, סגנון מזרחי
Brass Torah pointer, oriental style

251-1442


$30 | Sold for: $40
יד לספר תורה, כסף 28 גרם
Torah pointer, 28 gm

251-1443


$80 | Sold for: $80
יד לספר תורה, כסף 70 גרם
Torah pointer, 70 gm

251-1444


$40 | Sold for: $45
יד לספר תורה, כסף 36 גרם
Silver Torah pointer, 36 gm

251-1445


$80 | Sold for: $80
יד לספר תורה, עשויה מידית של סכין כסף עם מחרוזת קורלים אדומים
Torah pointer made from a knifes hilt, silver with a string of red corals

251-1447


$90
וימפל (חיתול) לספר תורה, מתוארך תשכ"ב (1962)
Wimpel for the Sefer Torah, dated 5722 (1962)

251-1448


$50
מעיל לספר תורה רקום סגנון בצלאל
Embroidered Torah mantle, Bezalel design

251-1449


$120
זוג רימונים, כסף, צפון אפריקה
Pair of silver Rimonim (Torah finials), North Africa

251-1450


$500 | Sold for: $500
כתר לספר תורה, כסף, דוגמא אשכנזית (כתר על ההיכל), גובה 21.5 ס"מ, 453 גרם
Silver Torah crown, Ashkenazi design (crow on the Temple), height 21.5 cm

251-1452


$120 | Sold for: $120
חנוכיה קטנה לנרות, גב עם אריות ולוחות הברית
Small Chanukah lamp for candles, back with lions and the tables of the covenant

251-1453


$425
חנוכיה לשמן, כסף, דוגמת מרוקו, גובה 25 ס"מ, 380 גרם
Silver Chanukah oil lamp, Moroccan design, height 25 cm, 380 gm

251-1454


$425
חנוכיה לשמן, כסף, דוגמת מרוקו, גובה 25 ס"מ, 388 גרם
Silver Chanukah oil lamp, Moroccan design, height 25 cm, 388 gm

251-1455


$500
חנוכיה לשמן, כסף, דוגמת טוניסיה, גובה 20 ס"מ, 480 גרם
Silver Chanukah oil lamp, Tunisian design, height 20 cm, 480 gm

251-1457


$600
מגילת אסתר, הקופסה מכסף רקוע, המאה ה19, המגילה חלקית, לא שלמה
Megilat Ester, hammered silver case, 19th C., partial scroll, not complete

251-1459


$40
כיסוי בד מודפס לפסח הדפסה ירושלמית, בית היתומים ציון עיר הקודש ירושלם, שנות ה-20-30
Printed Passover cloth-cover, Jerusalemite print, Zion Orphanage Holy City of Jerusalem, the 1920's-1930's

251-1460


$60
צלחת פסח מצופה כסף עם ריקוע יד
Silver plated hand hammered Passover plate