dtc-110


$25 | Sold for: $130
תנ"ך מיניאטורי בקופסה עם זכוכית מגדלת הדפים הראשונים פגומים, 3X2X0.6 ס"מ
Miniature bible in a box with magnifying glass, 3X2X0.6 cm, first pages damaged

dtc-111


$50 | Sold for: $500
כלי מדידה מזכוכית מעבדה תוצ גרמניה, שנות ה20 , "לדעת התו"ד ע"פ הפוסקים לשיטת הנו"ב (נודע ביהודה)" DRGM, גובה 16 ס"מ
Measuring glass made of laboratory glass, made in Germany, the 1920's, measureing according to various jewish Rabbis, height 16 cm

dtc-112


$25 | Sold for: $45
פלק כסף 999, עם תבליט, דיון תלמודי, 52 גרם, 45X6 ס"מ
Silver 999 placque, with relief, Talmudic debate, 52 gm, 45X6 cm

dtc-113


$50 | Sold for: $160
עבודת קישוט, פלק כסף, חתונה 49 גרם, 8.5X8 ס"מ
Mauricio Samuel
Silver ornamental work, a plaque showing a wedding, 45 gm, 8.5x8 cmMauricio Samuel

dtc-114


$25 | Sold for: $75
זוג כיסויי תפילין, כסף עם פיליגרן ראש ויד, כיתוב "ירושלם", 2.6X2.6
Pair of Tefilin covers, silver with filigree, head and hand, inscribed "Jerusalem", 2.6X2.6

dtc-115


$55 | Sold for: $55
לוחית עגולה עם גילוף עץ דמות משה רבנו (שמות טז 15-16), המאה ה19, קוטר 18 ס"מ
Round disc with wood carving, showing Moses (Exodus 15-16), 19th C., 18 cm in diameter

dtc-116


$25 | Sold for: $35
זוג כיסויי תפילין, ראש ויד 2.4X2.4 ס"מ
Pair of Tefilin covers, head and hand, 2.4X2.4 cm

dtc-117


$60
כד פיוטר עם הקדשה מתוארכת נדבת ר' אליעזר בן נחמן שואן לזכרון יום הולדת בנך נחמון, שק כו אב תרנך לפק (1910) , גובה 15.5 ס"מ
Pewter jar with a dated dedication "Nidvat R' Eliezer Ben Nachman..,dated 5670, 1910, height 15.5 cm

dtc-118


$25 | Sold for: $30
גביע כסף 925 קטן, עם כיתוב: "בורא פרי הגפן", 48 גרם, 10.5 ס"מ
Small silver 925 goblet, inscribed "Boreh Pri Ha'gefen", 48 gm, 10.5 cm

dtc-119


$70
אריח דלפט עם ציור גירוש אדם וחוה מגן עדן, 13X13
Delft tile with a drawing of Adam and Eve's expulsion from the garden of Eden, 13x13

dtc-120


$30 | Sold for: $40
פמוט חמישה קנים צורת מנורה עם כיתוב: "אור חדש על ציון תאיר" "לכבוד שבת ויום טוב", גובה 37.5 ס"מ, רוחב 34 ס"מ
Menora shaped five arm candlestick, with inscription: "Or Hadash Al Zion Tair" "Lichvod Shabbat Veyom Tov", height 37.5 cm, width 34 cm

dtc-122


$30 | Sold for: $110
עבודת ניסור כסף לפרוכת? מגן דוד עם כיתוב "ציון", 27.5X22.5
Silver sawn plaque for Parochet?, Magen David with writing "Zion", 27.5X22.5

dtc-123


$90 | Sold for: $90
מע' כלים למים אחרונים כסף 925, עם עבודת צריבה יד אומן, 139 גרם
Mayim Achronim set, silver 925, with artisanal etching work, 139 gm

dtc-124


$40 | Sold for: $40
צלחת נחושת עם כיתוב: "והשביעי רצית בו וקדשתו חמדת ימים אותו קראת", קוטר 23.5 ס"מ
Copper plate inscribed: "Vashvii Ratsita bo..", diameter 23.5 cm

dtc-125


$120
פיגורת גבס צבועה ביד ע"פ Binder, יהודי בתפילה, גובה 35 ס"מ
Hand colored plaster figure after Binder, a jew in prayer, height 35 cm

dtc-126


$40 | Sold for: $50
עבודת גילוף עתיקה, פנל של ארון קודש ציפור מעל אגרטל, 129X16
Antique carving from Torah ark's panel, showing a bird on a vase, 129X16

dtc-127


$200
מיקרוגרפיה, "שיר השירים" כתוב ע"ג קליפת ביצה
Micrography "Song of Songs", written on an egg shell

dtc-128


$45 | Sold for: $45
תבליט פיוטר מוכסף, שנים עשר השבטים, 27X19
Silvered pewter relief, the twelve tribes, 27x19

dtc-129


$220
מתקן שטיפה, כולל מאגר מים, וקערת איסוף, פיוטר על גב עץ, גובה 71 ס"מ
Washing device including a water reservoir and a bowl for collecting water, pewter on wood, height 71 cm

dtc-130


$50 | Sold for: $50
צלוחית ברונזה מעויינת, עם תבליט מראה שלושה יהודים יושבים על ספסל (קרלסבד), סוף המאה ה19, 14.5X13 ס"מ
Rhombus shaped bronze saucer, with relief showing three jews seated on a bench (Karlsbad), late 19th century, 14.5X13 cm

dtc-131


$750
זוג פמוטי שבת, ארבעה קנים כל אחד, ברונזה פולין, המאה ה18, גובה 54 ס"מ
Pair of bronze Shabbat four armed candlesticks, Poland, 18th C., height 54 cm

dtc-133


$25 | Sold for: $25
תליון כסף צורת מנורת שבעת קנים 8.5 גרם
Silver pendant shaped like a seven armed Menora, 8.5 gm

dtc-134


$25 | Sold for: $25
מיניאטורה מכסף 925, חסיד 9 גרם, גובה 30 מ"מ
Silver 925 miniature of a Hassidic Jew, 9 gm, height 30 mm

dtc-135


$25 | Sold for: $40
פיגורה מיניאטורית מצופה כסף יהודי עם גביע וילד עם דגל שמחת תורה
Silver plated miniature figurine, a Jew with a goblet and a boy with a Simchat Tora flag

dtc-136


$25
כובע, כיפה לילד, אפגניסטן בד אדום עם הזהבה
Hat-Kippa for a child, Afganistan, red cloth with gilding

dtc-137


$25 | Sold for: $25
כובע-כיפה בוכרית, דוגמת "גולים"
Bukharan hat Kippa,

dtc-138


$25
כובע-כיפה חסידית ירושלמית סריגת קרושה לבנה כתמי חלודה)
Chassidic Hat- Kippa, white crochet (ruse stains)

dtc-139


$25 | Sold for: $65
מגן ברית, כסף
Brith shield made of silver

dtc-140


$50 | Sold for: $120
מגן לברית, כסף, עם חריטה וכיתוב אורך 8.5 ס"מ
Brith shield, silver with etching, length 8.5 cm

dtc-141


$25 | Sold for: $60
תחריט נחושת עם צביעת אקוורל עקדת יצחק, המאה ה-18, 32.5X20.5
G. Froman-P.Bouche
Copper etching with watercolor, sacrifice of Isaac, 18th century, 32.5X20.5G. Froman-P.Bouche

dtc-142


$25
הדפס עץ, עקדת יצחק, חתום PP פגמים, 31X23.5
Levis
Woodcut, Sacrifice of Isaac, signed, damage, 31X23.5Levis

dtc-143


$35 | Sold for: $40
עבודת רקמה על קטיפה, עקדת יצחק, 47X72
Embroidery on velvet, the sacrifice of Isaac, 47X72

dtc-144


$25
ליטוגרפיה צבעונית, עקדת יצחק מתוארך 1880, 27.5X19
A.G.Payne-L.Feyen
Colored lithograph, Sacrifice of Isaac, dated 1880, 27.5X19A.G.Payne-L.Feyen

dtc-145


$90 | Sold for: $120
רישום טוש, עבודת הכנה לדפוס עקדת יצחק, חתום 1960, 24X35
וויל שרגא (1918-2009)
Ink drawing, preparation for press, sacrifice of Isaac, signed 1960, 24X35Weil Shraga 1918-2009

dtc-146


$35
צלחת נחושת רקועה, עבודה פרסית עקדת יצחק, קוטר 19 ס"מ
Hammered copper plate, Persian work, the Binding of Isaac, 19 cm in diameter

dtc-147


$25 | Sold for: $25
מגש פליז עם כיתוב רקוע "לכבוד שבת"
Hammered brass tray, inscribed "L'chvod Shabbat"

dtc-148


$25 | Sold for: $35
טבעת מפיות,כסף 800, עם כיתוב "שבת", 43.5 גרם
Napkin ring, inscribed "Shabbat", silver 800, 43.5 gm

dtc-150


$50 | Sold for: $95
מנורת שבעת קנים, דוגמת המנורה בשער טיטוס, גובה 29 ס"מ
Seven arm Menora, after the picture on the arch of Titus, height 29 cm

dtc-151


$50 | Sold for: $60
מנורת שבת, 8 קנים, פליז
Brass hanging Shabbat lamp, 8 branches

dtc-152


$50 | Sold for: $75
מנורת שבת ששה קנים כוכב יהודים ברונזה עם קערית איסוף שמן
Shabbat Menora, six arms, bronze with small bowl for oil

dtc-153


$650
מנורת שבת תולה עם כלי איסוף שמן ברונזה, חמש זרועות, גובה 62 ס"מ, גרמניה, המאה ה19
Hanging bronze Shabbat lamp, with a receptacle for the oil, five arms, height 67 cm, Germany, 19th C.

dtc-155


$25 | Sold for: $60
יד לספר תורה מצופה כסף עם אורנמנטים אוריינטלים
Silver plated Torah pointer, with oriental ornaments

dtc-156


$25 | Sold for: $55
יד לספר תורה, מצופה כסף
Silver plated Torah pointer

dtc-157


$25 | Sold for: $50
יד מיניאטורית לספר תורה כסף 84, אורך 12 ס"מ, 11 גרם
Miniature Torah pointer, silver 84, length 12 cm, 11 gm

dtc-158


$25 | Sold for: $55
יד לספר תורה, כסף עם פיליגרן עבודת יד תימנית, 27 גרם
Torah pointer, silver with filigree, Yemeni work, 27 gm

dtc-159


$25 | Sold for: $50
יד לספר תורה, מצופה כסף צפון אפריקה
Silver plated Torah pointer, North Africa

dtc-160


$25 | Sold for: $75
יד לספר תורה מצופה כסף עם אורנמנטים אוריינטלים, צפון אפריקה
Silver plated Torah pointer, with oriental ornaments, North Africa

dtc-161


$25 | Sold for: $35
יד לספר תורה, פליז, צפון אפריקה
Brass Torah pointer, North Africa

dtc-162


$30 | Sold for: $90
יד לספר תורה, כסף, עבודת יד אומן תימנית, אורך 20 ס"מ, 31 גרם
Silver Torah pointer, artisanal Yemeni work, length 20 cm, 31 gm

dtc-163


$25 | Sold for: $65
יד מיניאטורית לספר תורה כסף, 16 גרם, אורך 11 ס"מ
Silver miniature Tora pointer, 16 gm, length 11 cm

dtc-164


$70 | Sold for: $130
יד לספר תורה עץ עם עצם ומתכת מצופה כסף, המאה ה18, אורך 42 ס"מ
Torah pointer, silver plated wood with bone and metal, 18th C., 42 cm long

dtc-166


$25
עץ חיים יחיד עם אינליי עצם אורך 107, אורך לקלף 60 ס"מ
Single wooden Etz Haim with inlay bone, length 107 cm, length for parchment 60 cm

dtc-167


$30
שני עצי חיים עתיקים, מזרח אירופה, גובה 34 ס"מ כ"א
Two antique Etz-Haim, eastern Europe, height 34 cm each

dtc-168


$30 | Sold for: $65
חלק עליון של עץ חיים ירושלמי עשוי עץ זית חרוט ומגולף עם מראה מקומות קדושים בירושלים
Top part of Jerusalemite Etz-Haim, carved and etched pictures of holy sites in Jerusalem

dtc-169


$40
זוג עצי חיים אשכנזים פשוטים מאד, אורך 87 , אורך לקלף 40 ס"מ
Pair of plain Askenazi Etz-Haim, length 87, length for parchment 40 cm

dtc-170


$1200
ספר תורה עתיק, תיקונים רבים (פסול) גובה קלף 31, גובה כתב 25 ס"מ, עצי חיים חדשים מעץ
Antique Torah with many repairs, parchment height 31 cm, writing height 25 cm, with new wooden atsey Haim

dtc-171


$80 | Sold for: $140
ארונית ויטרינה, "ארון קודש" עם כיתוב: "זה השער לה'", גובה 132, רוחב 50, עומק 35 ס"מ
Vitrine cabinet, Aron Kosesh, inscribed: "Ze Hashaar L'Hashem", height 132, width 50, depth 35 cm

dtc-172


$25 | Sold for: $35
מגדל בשמים מצופה כסף ישראל, שנות ה40-50, גובה 20 ס"מ
Silver plated "Besamim" spice tower, Israel, 1940's-50's, height 20 cm

dtc-173


$25
כלי בשמים מפליז, ארצות המזרח גובה 10 ס"מ
Brass orienthal Besamim, height 10 cm

dtc-174


$25 | Sold for: $30
כלי בשמים, כסף 833, גובה 15 ס"מ, 32 גרם
Besamim (spice) box, silver 833, height 15 cm, 32 gm

dtc-175


$25 | Sold for: $30
מגדל בשמים מצופה ניקל עם תבליטים מראה הכותל, מגדל דוד, העיר העתיקה של ירושלים לפני 1948, גובה 18.5 ס"מ
Nickel plated Besamm tower, with reliefs showing the western wall, David's tower, the old city Jerusalem before 1948, height 18.5 cm

dtc-176


$25
קופסת בשמים, ברונזה
Bronze Besamim (spice) box

dtc-177


$35 | Sold for: $40
מגדל בשמים, כסף 800 ישראל, שנות ה60, 52 גרם, גובה 21 ס"מ
Silver 800 Besamim tower, Israel, the 1960's, 52 gm, height 21 cm

dtc-178


$25 | Sold for: $25
כלי בשמים מיוחד, בסיס עץ זית עם כיתוב "בורא מיני בשמים", עם קוביה מחוררת מפליז המכילה את הבשמים, גובה 14.5 ס"מ
Unique Besamim, base carved olive wood, inscribed "Bore Miney Besamim", with cube with holes to keep the spices, height 14.5 cm

dtc-179


$50 | Sold for: $240
כלי בשמים מיניאטורי מכסף צורת אגוז, 2.6 גרם
Miniature Besamim made of silver in the shape of a nut, 2.6 gm

dtc-181


$25 | Sold for: $120
מזלף מי ורדים, גובה 22 ס"מ
Rose water sprinkler, height 22 cm

dtc-182


$25
מזלף מי ורדים, צפון אפריקה פליז, גובה 23 ס"מ
Brass rosewater sprinkler, North Africa, height 23 cm

dtc-184


$25 | Sold for: $25
נר יזכור חשמלי, שנות ה30
Electric Ner Yizkor, 1930's

dtc-185


$30
מתקן לנר תמיד, מתכת צורת מגן דוד, עם קערית זכוכית כחולה
Hanging metal contraption for Ner Tamid, shaped like star of David, with blue glass bowl

dtc-186


$25
מחזיק נר תמיד קטן
Small eternal light holder

dtc-187


$40
נר תמיד לתליה
Hanging Ner Tamid

dtc-188


$25
מחזיק נר תמיד קטן עם אפשרות לחשמל
Small eternal light holder converted to electricity

dtc-189


$60 | Sold for: $95
מחזיק לנר תמיד, פליז עם חמסה מעל (זכוכית לא מקורית)
Brass Ner Tamid (eternal light) holder with Hamsa above (glass not original)

dtc-191


$25 | Sold for: $25
קישוט ויטרז' לתליה על חלון חנוכיה, קוטר 19 ס"מ
Stained glass ornament to hang on a window, showing Chanuka lamp, diameter 19 cm

dtc-192


$90 | Sold for: $120
חלק מחלון ויטרז' של בית כנסת עגול עם מגן דוד, קוטר 50 ס"מ
Part of stained glass window from a synagogue, round with Magen David, diameter 50 cm

dtc-193


$25 | Sold for: $25
קישוט ויטרז' לתליה על חלון, מגן דוד, קוטר 15 ס"מ
Stained glass ornament to hang on a window, showing Magen David, diameter 15 cm

dtc-195


$25 | Sold for: $35
קופת צדקה, פליז, ישראל שנות ה60
Brass alms (Tsedaka) box, Israel, 1960's

dtc-196


$25 | Sold for: $25
קופת צדקה, עיצוב של Jack Jaget ג'ק וגד, ישראל, עם חיפוי צילום מתוך כתב יד עתיק, גובה 12.5, בסיס 9X9 ס"מ
Charity box, designed by Jack Jaget, Israel, showing photocopy of text from ancient manuscript, height 12.5cm, 9X9 cm

dtc-197


$25
לוחית ברונזה עם כיתוב "צדקה" 11.5X8.5 ס"מ
Small bronze plate, inscribed "Tsedaka", 11.5x8.5 cm

dtc-198


$25
קופת צדקה, קרמיקה, תוצ Eisner גובה 14 ס"מ
Ceramic alms (Tsedaka) box, by Eisner, height 14 cm

dtc-199


$25 | Sold for: $30
קופת צדקה, פליז, ישראל שנות ה60
Brass alms (Tsedaka) box, Israel, 1960's

dtc-200


$30 | Sold for: $65
קופת צדקה מפליז עם כיתוב "צדקה" ומראה פרחים וציפורים, 15X15X4 ס"מ
Brass charity box inscribed "Tsdaka", with flowers and birds, 15X15X4 cm

dtc-201


$25 | Sold for: $25
קופת צדקה, שפלטר, צורת צריח גובה 11 ס"מ
Spelter alms (Tsedaka) box, tower shaped, height 11 cm

dtc-202


$35
קופת צדקה מעץ זית חרוט עם ציורים של A. Elsis, ירושלים, על הקופסה ציור של , דוד המלך עם נבל וחיות שונות, גובה 12.5 ס"מ, חתום
Carved olive wood charity box, with pictures by A. Elsis, Jerusalem, showing king David with harp and animals, height 12.5 cm, signed

dtc-203


$25 | Sold for: $35
קופת צדקה עם מראה הבית של ר' שניאורסון וכיתוב "צדקה", גובה 16 ס"מ
Charity box, shaped like the Rabbi from Lubavitch's house, inscribed "Tsdaka", height 16 cm

dtc-204


$50 | Sold for: $55
ארבע קופות צדקה עשויות עץ זית
Four olivewood alms (Tzedaka) boxes