251-1494


$40
בית מזוזה, כסף 925, עם פיליגרן 7.2 גרם
Silver 925 Mezuzah, with filigree, 7.2 gm

251-1495


$25
קמע האילן הקדוש, מודפס ע"ג קלף
Amulet, Ha Ilan Hakadosh, printed on parchment

251-1496


$120 | Sold for: $130
קמע יהודי אפגני, כיתוב עברי חרוט ע"ג לוח כסף משני הצדדים, עם מסגרת ושרשרת, 94 גרם
Afghan Jewish amulet, engraved Hebrew inscription on both sides of a silver disc, with frame and chain, 94 gm

251-1497


$60 | Sold for: $60
קמע תליון יהודי צורת מטבע
Coin shaped Jewish amulet pendant

251-1498


$180
צמיד הודי יהודי, עשוי חוטים וקופסאות קמע, קוטשון, המאה ה19
Indian Jewish bracelet, made of threads and amulet boxes, Cochin, 19th C.

251-1500


$30 | Sold for: $30
אסימון תרומה good luck coin לגן של ילדים עבריים Hebrew kindergarten and infants home… New York
Donation token, good luck coin, Hebrew Kindergarten and infants home, N.Y.

251-1501


$40 | Sold for: $40
אסימון מזכרת תרצ"ג: Jewish Day, Chicago 1933 , a century of progress
Commemorative token, Jewish Day a century of progress, Chicaago 5693 1933

251-1502


$30 | Sold for: $50
אסימון תרומה ע"ס דולר לזכות בית אבות בניו יורק The great drive for the home of the aged, home of the sons and daughters of Israel
Donation token IAO one dollar, The great drive for the home of the aged, home for the sons and daughters of Israel, N.Y.

251-1503


$40
פלק עם סמל המוזיאון היהודי בבוינסאיקס של קהילת ארגנטינה Museo Judio de Buenos Aires, Argentina Premo Baron Hirsch
Plaque with the emblem of the Jewish museum in Buenos Aires of Argentina, Museo Judio de Buenos Aires, Argentina Premio Baron Hirsch