256-1118


$25
בית מזוזה, כסף אלקטרופורמינג אורך 12 ס"מ
Bar Zion
Silver electroforming Mezuza case, length 12 cmBar Zion

256-1119


$40
בית מזוזה מקרמיקה, אורך 22 ס"מ
Bar Zion
Ceramic Mezuza case, length 22 cmBar Zion

256-1120


$25 | Sold for: $30
שלושה בתי מזוזה, ברונזה ישראל, שנות ה50
Three bronze Mezuza cases, Israel, the 1950's

256-1121


$40 | Sold for: $60
בית מזוזה כסף והזהבה, עם דוגמת מגן דוד, גובה 14 ס"מ
Basson
Silver Mezuza case with gilding, Magen David pattern, height 14 cmBasson

256-1122


$25 | Sold for: $40
בית מזוזה, כסף 925, עם פיליגרן, 12 גרם
Silver 925 Mezuzah case with filigree, 12 gm

256-1123


$40 | Sold for: $65
בית מזוזה, כסף והזהבה דוגמת מנורה, גובה 13 ס"מ
Basson
Gilded silver Mezuza case, Menora design, height 13 cmBasson

256-1124


$35
שני בתי מזוזה, מתכת לבנה עם עבודת אפליקציה מוזהבת
Two white metal Mezuza cases. With gilded addition

256-1125


$40 | Sold for: $55
בית מזוזה, פרספקס ומתכת
Basson
Mezuza case, perspex and metalBasson

256-1126


$40 | Sold for: $40
שני בתי מזוזה מפליז הודו, קוצ'ין
Two brass mezuza cases, Kochin, India

256-1127


$40 | Sold for: $40
שלושה בתי מזוזה, עבודת ניסור
Three pierced Mezuza cases,

256-1128


$40
ארבעה בתי מזוזה עיצוב מודרני
Four Mezuza cases, modern design

256-1129


$45 | Sold for: $45
בית מזוזה, כסף, 45 גרם
Silver Mezuzah case, 45 gm

256-1130


$40 | Sold for: $40
בית מזוזה, מתכת ופרספקס אורך 15.5 ס"מ
Basson
Metal and Perspex Mezuza case, length 15.5 cmBasson

256-1131


$60
ארבעה בתי מזוזה, עיצוב מודרני
Four Mezuza cases, modern design

256-1132


$40 | Sold for: $45
מזוזה, בית המזוזה עשוי פליז תוצ טפיך, ירושלים, כולל קלף (כשרות לא נבדקה)
Brass Mezuzah, by Teppich, Jerusalem, including Klaf, (Kashrut hasn't been checked)

256-1133


$60 | Sold for: $70
ששה בתי מזוזה, ברונזה א. סגנון קמע איטלקי ב+ג עם אריה, ד. צורת מגילת אסתר ה-ו. צורת צריח
Six bronze Mezuza cases: a. in style of an Italian charm b+c with lion d. in shape of Esther scroll e-f castle shaped

256-1134


$40
חמישה בתי מזוזה, מתכת עם חיפוי פיוטר
Five metal Mezuza cases with pewter coating

256-1136


$30 | Sold for: $30
חמישה תליונים צורת מזוזות
Five Mezuza shaped pendants

256-1137


$30 | Sold for: $30
חמישה תליונים צורת מזוזות
Five Mezuza shaped pendants

256-1138


$30
חמישה תליונים צורת מזוזות
Five Mezuza shaped pendants

256-1139


$50
חמישה תליוני כסף צורת בתי מזוזה
Five Mezuza shaped silver pendants

256-1140


$30
חמישה תליונים צורת מזוזות
Five Mezuza shaped pendants

256-1142


$40
חמש טבעות קבליות
Five Kabballic rings

256-1143


$300
תליון קמע, כסף והזהבה, עם כיתוב עברי, טורקמניסטן, 47 גרם
Gilded silver Charm pendant with Hebrew inscription, Turkmenistan, 47 gm

256-1144


$40
שתי טבעות קבליות: א. עם חריטת כיתוב ב. עם כיתוב "שדי"
Two Kabbalist rings: a. with etched writing b. inscribed "shadai"