255-1608


$40
גלגלת מצות עתיקה, ברונזה מאות 18-19
Antique bronze Matzah rolling pin, 18th-19th C.

255-1609


$50
גלגלת מצות עתיקה, ברונזה מאה 19
Antique bronze Matzah rolling pin, 19th C.

255-1610


$50
גלגלת מצות עתיקה, ברונזה מאות 18-19
Antique bronze Matzah rolling pin, 18th-19th C.

255-1612


$30
צלחת פסח מצופה כסף תוצ' הקישוט, ישראל, שנות ה50, קוטר 32.5 ס"מ
Silver plated Passover plate, by Ha'kishut, Israel, 1950's, diameter 32.5 cm

255-1613


$35 | Sold for: $35
צלחת פסח תוצ' הקישוט פליז רקוע, קוטר 32 ס"מ
Hammered brass Passover plate, by Ha'kishut, 32 cm in diameter

255-1614


$30
צלחת פסח, פליז, עם עבודת ריקוע נאיבית, קוטר 30 ס"מ
Brass Passover plate, with naïve hammer work, 30 cm in diameter

255-1615


$80
כלי חרוסת עתיק עשוי פליז צורת מריצה
Antique brass Charoset dish, wheelbarrow shaped

255-1617


$120 | Sold for: $170
הגדה של פסח, אלטונה תקס"ז 1807 אוצ. הג. 504
Passover Hagadah, Altona, 5567 1807, Otz. Hag. 504

255-1618


$100
מעלה בית חורין והוא סדר הגדה של פסח.. ווין, דפוס אנטון שמיד, תקע"ג 1813, כתמים ופגמים, אוצ הג.543
Ma'ale Beit Horin Passover Hagadah, Vienna, publ. by Anton Schmid 5573 1813, stains and damages, Otz. Hag. 543

255-1619


$25 | Sold for: $25
הגדה של פסח, וינה, 1908 אוצ הג 2396 Erzaehlung von Israel Auszug aus Aegypten
Passover Hagadah, Vienna, 1908, Erzaehlung von Israels Auszug aus Aegypten, Ots. Hag 2396

255-1620


$30 | Sold for: $30
הגדה של פסח עם ציורים מאת יוסף בודקה, הוצ' לאוויט, וינה-ברלין, תרפ"א 1921, אוצ. הג. 2821 (כתמים, דפים מפורדים)
Passover Hagadah with illustrations by Josef Budko, publ. by Leavitt, Vienna-Berlin, 5681 1921, Otz. Hag. 2821 (stains and loose pages)

255-1621


$40
סדר הגדה של פסח, ערוכה ומצויירת על ידי אותו גייסמר, הוצ' ילקוט, ברלין, תרפ"ז 1927, אוצ הג 3061, כתמים
Seder Hagadah Shel Pessach, edited and illustrated by Otto Geismer, publ. by Yalkut, Berlin 5687 1927, Otz. Hag. 3061, stains

255-1622


$60
הגדה של פסח, העתיק וצייר בנימין שאן עם תרגום והערות מאת בצלאל רות, דפוס טריאנון, פריס, תשכ"ד 1964
Passover Hagadah, copied and illustrated by Benjamin Shean, with translation and comments by Bezalel Roth, Trianon print, Paris, 5724 1964

255-1623


$40
הגדה של פסח, הציורים מעשי ידי שאול ראסקין, ניו יורק, 1941, אוצ. הג. 3855
Passover Hagadah, illustrations by Shaul Raskin, New York, 1941, Otz. Hag. 3855

255-1624


$40
הגדה של פסח עם תרגום לאדינו הוצ' סיני, ת"א, 1950
Passover Hagadah, with Ladino translation, publ. by Sinai, Tel Aviv, 1950