248-1590


$25
גלויה דרישת שלום מאי השדים עם תמונה של דרייפוס ושל הצריף בו גר באי, גרמניה, סוף המאה ה19
Postcard Greetings from Devils Island, with an image of Dreyfus and the shack he lived in on the island, Germany, late 19th C.

248-1591


$80 | Sold for: $80
15 גלויות, בתי כנסת ארה"ב מתחילת עד אמצע המאה ה20
15 postcards of synagogues, USA, early to mid-20th C.

248-1592


$80
לוט של מסמכים שונים, כתב יד עברי פרסי (13 פריטים), וכן 6 פריטי נייר נוספים
Various documents, Hebrew-Persian manuscripts, (13 items) and 6 additional paper items

248-1593


$120
25 גלויות "שנה טובה" צבעוניות הודפסו בגרמניה עבור השוק היהודי האמריקני בתחילת המאה ה20, הפצה: Willamsburg Art Co ואחרים
25 colored Shana Tova postcards, printed in Germany for the American Jewish market, early 20th C., Williamsburg Art dist.

248-1595


$60
19 צילומי רבנים: הרב שך ועוד שנות ה90
19 photographs of Rabbies, 1990's

248-1596


$40
עשרים צילומים של חיילים יהודים ששירתו בצבא גרמניה, מלחמת העולם הראשונה
20 photographs of Jewish soldiers who served in the German Army during WWI

248-1598


$100 | Sold for: $200
ארבעה תחריטים צבועים ביד מתוך שבועונים מאויירים צרפתיים: א. הוצאת ספר תורה, 1856, ב. חנוכת בית כנסת בפאריז, 1871, ג. יום כיפור בבית כנסת Nnotre Dame בפאריז, 1874, ד. חתונת רוטשילד בבית כנסת ברח' Victoire בפאריז, 1876
Four hand colored engravings, out of French illustrated weeklies: a. publication of a Sefer Torah, 1856, b. inauguration of a Synagogue in Paris, 1871, c. Yom Kippur in the Notre Dame synagogue in Paris, 1874, d. the Rothschild wedding in the synagogue at the Rue de la Victoire in Paris, 1876

248-1599


$40
שני הדפסים, דיוקן הרוזן מביקונספילד בנימין דיזראלי: א. At the House of Commons, 23.4.1873 ב. A meeting of the Conservative Party
The Graphic
Two prints, portrait of Benjamin Disraeli 1st Earl of Beaconsfield: a. At the House of Commons 23.4.1873, b. A meeting of the Conservative PartyThe Graphic

248-1600


$60
לוט שש הליוגרבורות, דמות דיוקנו של מוזס מנדלסון
Lot of six heliogravures, figure portrait of Moses Mendelssohn

248-1601


$40 | Sold for: $40
ליטוגרפיה, יהודים פולניים, Polnische Juden יצא ע"י T. Mollo et Comp. Vienne, מידות 26X16
Lithograph, Polnische Juden, published by T. Mollo et Comp. Vienne, 26X16

248-1602


$50 | Sold for: $90
שני תחריטים מתוך The Illustrated London News June 4, 1861, Plundering a brandy shop of Kiev, The Ill-treatment of the Jews in Russia assault on a jew in the presence of the military at Kiev
Two engraving out of The Illustrated London News June 4, 1861, Plundering a brandy shop of Kiev, The Ill-treatment of the Jews in Russia assault on a jew in the presence of the military at Kiev

248-1603


$40
הדפס הליוגרבורה, דיוקן רב 1880 , 33.5X22
Adolf Menzel
Heliogravure print, portrait of a Rabbi, 1880, 33.5x22Adolf Menzel

248-1604


$50 | Sold for: $55
ליטוגרפיה, Negociant et Merchends Israelites, Odessa 1837
Gihaut-Aug Bry
Lithograph, Negociant et Merchends Israelites, Odessa 1837Gihaut-Aug Bry

248-1605


$30
שבעה לוחות מתוך תמונות מחיי המשפחה היהודיים, הוצ' A. Rothmann fine art, NY, שנות ה20 של המאה ה20
Moritz Oppenheim
Seven plates out of images from the Jewish family life, Germany, publ. A. Rothmann Fine Art NY, 1920'sMoritz Oppenheim

248-1606


$40 | Sold for: $40
שבעה לוחות מתוך תמונות מחיי המשפחה היהודיים, גרמניה, מהדורת 1866
Moritz Oppenheim
Seven plates out of images from the Jewish family life, Germany, issue 1866Moritz Oppenheim

248-1607


$25
ליטוגרפיה, יהודי ספרדי, חתום בלוח וביד (כתם ), 33.5X24.5
Saul Raskin
Lithograph, Sephardi Jew, signed on plate and by hand (stain) 33.5x24.5Saul Raskin

248-1608


$40 | Sold for: $40
Twelve Etchings of Jewish Life 11 of 12 prints (no 2 missing)
Saul Raskin
Twelve Etchings of Jewish Life, 11 of 12 prints (no 2 missing)Saul Raskin

248-1609


$25
הדפס עיתון צבעוני: דרייפוס באי השדים Dreyfus a Ille de Diable
Colored newspaper print: Dreyfus on Devils Island

248-1610


$40
תצריב, Une Lecon de Lecture a Orenbourg 23X32
Zaleski-Delatre
Etching, Une Lecon de Lecture a Orenbourg, 23x32Zaleski-Delatre

248-1611


$25 | Sold for: $25
הדפס לינופרינט צבעוני משה רבנו עם עשרת הדיברות, גרמניה, תחילת המאה ה20 (פגמים), 40X30
Colored linocut, Moses with the Ten Commandments, Germany, early 20th C. (damages) 40x30

248-1612


$40 | Sold for: $40
ליטוגרפיה, יהודים אוריינטלים
A. Mouilleron-Bertauts
Lithograph, oriental JewsA. Mouilleron-Bertauts