268-262


$50
לוט של מעטפות תרומה שנשלחו לישיבת תורת חיים, ירושלים, לרוב מארה"ב, שנות ה20 ו-30 של המאה ה20, חלקם עם מכתבים מהשולחים
Lot of donation envelopes, sent to the Torat Chayim Yeshiva, Jerusalem, mostly from the US, 1920's-30's, some including letters from the sender

268-263


$100
ארבע ליטוגרפיות, יודאיקה חתומים
Four lithographs, Judaica, signed

268-264


$60
שש ליטוגרפיות, 2 מהן בתוך הטקסט חתומות בלוח, מלחמת העולם, מתוך מאמר של Karl Scheffler
Max Liebermann
Six lithographs, two from the inside of the text, signed on plate, from an article by Karl SchefflerMax Liebermann

268-266


$100
כתובה כתובה ביד מהעיר טוניס כתב יד עברי מזרחי
Handwritten Ketubah, from the city of Tunis, oriental Hebrew writing