246-1552


$50
ארנק עור עם צילומי משפחה יהודית רוסיה, תחילת המאה ה20
Leather wallet containing photograph of a Jewish Russian family, early 20th C.

246-1553


$280 | Sold for: $280
צילום, זוג צעיר מאד בתלבושת כלולות חתום, 29X21
Jean Besancenot -Girard 1902-1992
Photograph, Very young couple in wedding dress, signed, 29X21Jean Besancenot -Girard 1902-1992

246-1555


$80 | Sold for: $80
שני הדפסים עתיקים, גבר ואישה יהודים מקונסטנטינופול, המאה ה-19
Two antique prints: a Jewish man and a woman from Constantinople

246-1556


$1500
שמן על בד, תפילת ערב בבית הכנסת חתום, 73X63 ס"מ
De Groot (Mozes) Maurits
Oil on canvas, evening prayer at the synagogue, signed, 63x73De Groot (Mozes) Maurits

246-1557


$180
ליטוגרפיה, רבי עלישא,
Levy Alphonse 1843-1918
Lithograph, Rabbi ElishaAlphonse Levy 1843-1918

246-1558


$600
ארבע ליטוגרפיות צבועות ביד, תלבושות יהודים אלג'יראים גבר, שתי נשים וילדים, כ"א 40X24 Galerie Royale de Costumes, Costuemes Algeriens no 12,17,20,29
Roubaud Benjamin 1811-1847
Four hand colored lithographs, costumes of Algerian Jews, man, two women and children, each 40X24, Galerie Royale de Costuemes Algeriens no 12,17,20.29Benjamin Roubaud 1811-1847

246-1559


$80
לוט פריטים הכולל ארבעה הדפסים שתי תויות וספר מאויר על ידו
Szyk Arthur 1894-1951
Lot of articles, comprises: four prints, two labels and a book with illustrations by himArthur Szyk

246-1560


$40
ליטוגרפיה, מנורת שבעת הקנים 32X20
Van Bleyswyek E.
Lithograph, Seven armed lamp, 32X20Van Bleyswyek E.

246-1561


$120
שמן על בד, שער בית כנסת חתום 47
Witsel Antal
Oil on canvas, synagogue gate, signed 47Witsel Antal

246-1562


$60 | Sold for: $60
ליטוגרפיה צבועה ביד, חג יהודי מסדרת אלג'ר Alger, פלטה 39 Festin Juif
Wyld & Lessore
Hand colored lithograph, Jewish Holyday, from the Alger series, plate 39 Festin JuifWyld & Lessore