268-551


$60
12 מזלגות קטנים, כסף 106 גרם
12 small silver forks, 106 gm

268-552


$350 | Sold for: $700
קנקן כסף 84, סנט פטרסבורג 1834 משקל ברוטו 264 גרם
84 silver pitcher, St. Strasburg 1834, brut weight 264 gm

268-553


$60 | Sold for: $75
שש כפיות כסף, בקופסה תואמת ס"ה 110 גרם
Six silver teaspoons in matching case, total 110 gm

268-554


$400
פמוט כסף עתיק שלושה קנים מזרח אירופה, פגמים, גובה 51 ס"מ, 1047 גרם ברוטו
Antique silver candlestick, three arms, Eastern Europe, damages, height 51 cm, 1047 gm

268-555


$60 | Sold for: $85
קופסת טבק, כסף , 37.5 גרם
Silver tobacco box, 37.5 gm

268-556


$350 | Sold for: $425
קערת כסף 925, עבודת פטיש איטליה, עם תבליטי ענבים וארבע רגליות, 27X34X6 ס"מ, 725 גרם
925 silver bowl, hammer work, Italy, with embossments of grapes and four legs, 27x34x6 cm, 725 gm

268-557


$65
צלוחית כסף 800, עם שילוב מטבע Batz שוויצרי, ס"ה 129 גרם, קוטר 13 ס"מ
800 silver saucer, with integrated Swiss Batz coin, 129 gm, 13 cm in diameter

268-558


$400 | Sold for: $400
צלחת כסף 800 גדולה, הונגריה, קוטר 35 ס"מ, 850 גרם
Large 800 silver plate, Hungary, 35 cm in diameter, 850 gm

268-559


$90
צלוחית כסף 800, גרמניה קוטר 15.5 ס"מ, 129 גרם
800 silver saucer, Germany, 15.5 cm in diameter, 129 gm

268-560


$475 | Sold for: $550
מגש כסף אובלי, מצרים, 1030 גרם, 46X30.5 ס"מ
Oval silver tray, Egypt, 1030 gm, 46x30.5 cm

268-561


$90 | Sold for: $95
שמונה כלי כסף, פולין: מצקת רוטב, כף ושש כפיות, סגנון דקו, ס"ה 204 גרם
Eight pieces of silverware, Poland: gravy ladle, a spoon and six teaspoons, Deco style, 204 gm

268-562


$500 | Sold for: $600
מגש כסף 800 אובלי, גרמניה תחילת המאה ה20, 49.5X34.5 ס"מ, 1178 גרם
Oval 800 silver tray, Germany, early 20th C., 49.5x34.5 cm, 1178 gm

268-563


$120 | Sold for: $220
לוט פריטי סכו"ם כסף ישנים כ-485 גרם
Lot of old silver cutlery, 485 gm.

268-564


$500 | Sold for: $550
מגש כסף 833 מלבני, דוגמה אוסטרית 1110 גרם, 27.5X48 ס"מ
Rectangular 833 silver tray, Austrian design, 1110 gm, 27x48 cm

268-565


$120 | Sold for: $140
סט של שש טבעות למפיות כסף 800, כ"א עם תבליט עבודת פטיש, כ"א בין 42-43 גרם, ס"ה 257 גרם
Set of six napkin rings, 800 silver, each with a hammered embossment, 42-43 gm each, total 257 gm

268-566


$600 | Sold for: $1100
סכו"ם כסף 800 גרמניה, ל-12 כולל סכין, מזלג, כף וכפית (X12), ס"ה 2400 גרם נטו
800 silver cutlery, Germany, comprises: knife, fork, spoon and teaspoon (x12), total 2400 gm net. Weight

268-567


$140
זוג צלוחיות כסף (Arg1000) משקלים 103, 104 גרם
Pair of (Arg.1000) silver saucers, 103, 104 gm

268-568


$600 | Sold for: $600
חלקי סכו"ם כסף אוסטריה, תחילת המאה ה19, כולל: סכין, מזלג וכף (שונים) ומצקת, ס"ה כ- 1500 גרם (כולל ידיות סכינים
Various pieces of silver cutlery, Austria, early 19th C., comprises: various knives, forks, spoons and a ladle, total appr. 1500 gm, also including knife handles

268-569


$180 | Sold for: $280
זוג פמוטי כסף 835, שלושה קנים תוצ Bormann, גרמניה, גובה 17.5, רוחב 25 ס"מ כ"א, 221 גרם נטו ללא ההכבדה
Pair of 835 silver candlesticks, three arms, by Bormann, Germany, height 17.5 cm, width 25 cm each, 221 gm net. without the weighting

268-570


$700 | Sold for: $700
מגש כסף אובלי, אוסטריה 1555 גרם, 69X29
Oval silver tray, Austria, 1555 gm, 69x29

268-571


$260 | Sold for: $260
קנקן כסף 800, אוסטריה שנות ה20, גובה 18.5 ס"מ, 381 גרם
800 silver pitcher, Austria, 1920's, height 18.5 cm, 381 gm

268-573


$300 | Sold for: $350
מגש כסף סטרלינג, לונדון, אנגליה, 1899, 579 גרם
Sterling silver tray, London, England, 1899, 579 gm

268-574


$2800
סכו"ם כסף 800, גרמניה ל-12: כולל: סכין, מזלג וכף גדולים (X12), סכין (12), מזלג (11) וכף (12) קטנים, סכין ומזלג דגים (X12), 12 מזלגות עוגה, 12 כפיות תה, 12 כפיות גלידה, 12 כפיות מוקה, מצקת גדולה, 2 מצקות רוטב, ס"ה כ- 6360 גרם
800 silver cutlery set for 12, Germany, comprises: large knife, fork, spoon (x12), small knife (12), fork (11), spoon (12), fish knife and fork (12), cake forks (12), teaspoons (12), ice cream spoons (12), mocha spoons (12), large ladle, 2 gravy ladles, total appr. 6360 gm

268-726


$25 | Sold for: $55
קופסת טבק-תליון, כסף אנגליה, בירמינגהם, 1942, 8.2 גרם
Silver tobacco box-pendant, England, Birmingham, 1942, 8.2 gm

268-727


$30 | Sold for: $30
מלקחיים כסף 875 לטביה אורך 17.5 ס"מ, 50 גרם
875 silver tongs, Latvia, length 17.5 cm, 50 gm

268-728


$25 | Sold for: $35
קופסת טבק, כסף סטרלינג 925 משובצת באבן כחולה, 14.2 גרם
Sterling silver 925 tobacco case, set with blue stone, 14.2 gm

268-729


$30 | Sold for: $40
מלחיה, כסף סטרלינג, תוצ Frank M. Whitney, משקל 56 גרם
Sterling silver saltshaker, by Frank M. Whitney, 56 gm

268-730


$25
זוג טבעות כסף 875 למפיות עם חריטת פרחים, 42 גרם
Pair of 875 silver napkin rings, with floral engraving, 42 gm

268-732


$25 | Sold for: $35
כפית סוכר הולנדית, כסף עם תבליט סצינת קרב וטחנת רוח על הידית, 29 גרם
Dutch silver sugar spoon, with an embossed image of a battle scene and a windmill on the handle, 29 gm

268-733


$40 | Sold for: $40
כוס כסף (צ'רקה), פולין, שנות ה20, 41 גרם
Silver Tcharka, Poland, 1920’s, 41 gm

268-734


$25 | Sold for: $30
מלקחיים כסף 800, ידיות מספרים עם דוגמת ורדים, אורך 16 ס"מ, 46 גרם
800 silver tongs, scissors handles, with rose pattern, length 16 cm, 46 gm

268-735


$45
כלי הגשה-מצקת קטנה, כסף 934, הולנד, שנות ה20, אורך 18 ס"מ, 60 גרם
Small ladle, 934 silver, Netherlands, 1920's, length 18 cm, 60 gm

268-736


$25 | Sold for: $30
כף הגשה לעוגה, כסף 800 תוצ הצורפים, 43 גרם
800 silver cake server, Hatzorfim, 43 gm

268-737


$50 | Sold for: $55
צלוחית כסף 800, שילוב מטבע טאלר מריה תרזיה, ס"ה 95 גרם, קוטר 11.8 ס"מ
800 silver saucer, integration of a Maria Theresa Thaler coin, total 95 gm, 11.8 cm in diameter

268-738


$25 | Sold for: $30
תיון-כפית, כסף 800 37 גרם
800 silver tea strainer spoon, 37 gm

268-739


$50 | Sold for: $50
שש מזלגות וששה סכיני עוגה ידיות כסף, אוסטריה, כ-120 גרם נטו
Six knives and six forks for cake, silver handles, Austria, 120 gm net weight

268-740


$25 | Sold for: $25
מלקחיים עתיקים, כסף , 19 גרם
Antique silver tongs, 19 gm

268-741


$60 | Sold for: $65
זוג כלי הגשה גדולים לדגים סכין ומזלג, הידיות כסף 800, גרמניה, סוף המאה ה19
Pair of large fish serving cutlery: knife and fork, 800 silver handles, Germany, late 19th C.

268-742


$25 | Sold for: $25
מלקחיים כסף 875, רוסיה, שנות ה20, 39 גרם
875 silver tongs, Russia, 1920's, 39 gm

268-743


$65 | Sold for: $70
מחזיק מפיות, כסף 833, רוחב 18.5 ס"מ, 148 גרם
833 silver napkin holder, width 18.5 cm, 148 gm

268-744


$30 | Sold for: $55
מלקחיים כסף 800, סוף המאה ה19 אורך 17 גרם, 69 גרם
800 silver tongs, late 19th C., length 17 cm, 69 gm

268-745


$100 | Sold for: $110
שש כפיות כסף 84, רוסיה הצארית, תחילת המאה ה20, ס"ה 208 גרם
Six 84 silver teaspoons, early 20th C. Tsarist Russia, total 208 gm

268-746


$30 | Sold for: $60
מלחיה צורת חמור עם שני סלים כסף 800, 62 גרם
Salt dispenser in the shape of a donkey with two baskets, 800 silver, 62 gm

268-747


$120 | Sold for: $120
ארבע כפות כסף 84, רוסיה הצארית המאה ה19, ס"ה 274 גרם
Four 84 silver spoons, 19th C. Tsarist Russia, total 274 gm

268-748


$30 | Sold for: $40
שני פריטי כסף: גביע כסף Sterling, משקל 52 גרם, וספל כסף 900, 20 גרם
Two pieces of silverware: Sterling silver goblet, 52 gm, and a cup, 900 silver, 20 gm

268-749


$220 | Sold for: $325
סכו"ם דגים לששה, כסף 800 כולל סכין+ מזלג X6, גרמניה, תחילת המאה ה20, ס"ה 518 גרם
Fish cutlery for six, 800 silver, comprises: knife + fork x6, Germany, early 20th C., total 518 gm