265-161


$25
חמישה סטים של מטבעות ישראל: תשל"א 1971, שנים של תשמ"ט 1989 (עובי כפול), תשמ"ט 1989 רגיל + חנוכה, תשכ"א 1961
Five sets of Israeli coins, 5731 1971, two from 5749 1989 (double thickness), 5749 1989 regular + Chanukah, 5721 1961

265-162


$50 | Sold for: $55
קופסה עם מטבעות ישראלים כולל 250 פרוטה תש"ט (H), מטבעות כסף של החברה הממשלתית וכו'
Box of Israeli coins, including: 250 pruta 5709 (H), ICMC silver coins etc.

265-163


$25
שני מטבעות ע"ס 25 מיל תש"ט 1949, מצב VG-XF
Two 25 mil coins, 5709 1949, VG-XF condition

265-164


$60
לוט 18 סטים, מטבעות ישראל: תשכ"ז, תשכ"ט, תש"ל, תשל"א, תשל"ב, תשל"ג (2), תשל"ד, תשל"ה, תשל"ו, תש"מ, תשמ"ו (2), סט חנוכה תשמ"ז (כפול), תשמ"ז רגיל, תשע"ג
Lot of 18 sets of Israeli coins: 5727 1967, 5729 1969, 5730 1970, 5731 1971, 5732 1972, 5733 1973 (2), 5734 1974, 5735 1975, 5736 1976, 5740 1980, 5746 1986 (2), Chanukah set 5747 1987 (double), 5747 1987 regular, 5773 1973

265-165


$25 | Sold for: $35
מטבע פדיון הבן 25 לירות תשל"ה 1975, כסף 900, 26 גרם
Silver 900 Pidion Haben coin, 26 IL, 5735 1975,

265-166


$90 | Sold for: $90
אלבום עם מטבעות ישראל כולל 188 מטבעות ישראלים -הטבעות מיוחדות, לירות, שקלים ושקלים חדשים
Album of Israeli coins, including 188 Israeli coins, special minting, pounds and new shekels

265-167


$25
שני מטבעות ע"ס 25 מיל תש"ט 1949, מצב VG-XF
Two 25 mil coins, 5709 1949, VG-XF condition

265-168


$100
שתי מטבעות 25 מיל אלומיניום א. תש"ח המטבע היהודי הראשון אחרי 2000 שנה, ב. תש"ט
Two 25 mil coins, aluminum: a. 5708 the first Jewish coin after 2000 years, b. 5709

265-169


$30
שתי מטבעות כסף 850, ע"ס 1 ₪ 14.4 גרם, 2 ₪, 28.8 גרם, "חנוכיה מקוצין, המאה ה19"
החברה הממשלתית
Two 850 silver coins IAO 1 ILS, 14.4 gm, 2 ILS, 28.8 gm, Hanukia from Kochin, 19th C.Isrel government coins and medals corporation

265-170


$950 | Sold for: $1000
סט מטבעות זכרון, דוד בן גוריון תשל"ה 1974, 500 לירות, זהב 900, 28 גרם, ושתי מטבעות כסף, 25 ל"י כ"א
Set of commemorative David Ben Gurion coins, 5735 1974, 500 IL, 900 gold, 28 gm, and two silver coins, 25 IL each

265-171


$50 | Sold for: $120
לוט מטבעות מנדט: 50 מיל (1935), 20 מיל (1942), 10 מיל (1942,1942,1943,1946, 1927,1933,1934,1935,1940), 5 מיל (5), 2 מיל (5), 1 מיל (7)
Lot of British Mandate coins: 50 mil (1935), 20 mil (1942), 10 mil (1927, 1933, 1934, 1935, 1940, 1942, 1942, 1943, 1946), 5 mil (5), 2 mil (5), 1 mil (7)