264-259


$25
משקפי טנק, רוסיה, מלחמת העולם השניה
Tank goggles, Russia, WWI

264-260


$40
פנס רכבות לקרביד, גובה 31 ס"מ
Carbide Train lamp, height 31 cm

264-261


$25
מצפן, אסטרולב סקסטנט פליז, תוצ' הודו
Compass, astrolab sextant, brass, made in India

264-262


$50
קופסה עם 7 מספרי נרות עשויים פליז
Box with 7 candle cutters made of brass

264-263


$30
מצלמת פילם 35 מ"מ Fed-2 רוסיה הסובייטית העתק של Leica, שנות ה50-60 (פגמים)
Fed-2 35 mm film camera, Soviet Russia, copy of Leica, the 1950's-1960's (damage)

264-264


$50
מטחנת פלפל, חיצוני כסף הולנד, תחילת המאה ה20, גובה 9 ס"מ
Pepper grinder, silver coating, Holland, early 20th century, height 9 cm

264-265


$30
מצלמת פילם 35 מ"מ Zorki-4 רוסיה הסובייטית העתק "משופר" של Leica, שנות ה50-60 (פגמים)
Zorki-4 35 mm film camera, Soviet Russia, "improved" copy of Leica, the 1950's-1960's (damage)

264-266


$70
אוסף 11 מקטרות שבעה ראשי מקטרות ומתקן מחזיק מקטרת
Collection of 11 smoking pipes, seven pipe heads and a pipe holder

264-267


$40
קסת דיו, עם שני כלים 28.5X15.5
Inkwell with two containers, 28.5X15.5

264-268


$120
חרב "טולדו", אורך 104 ס"מ
"Toledo" sword, length 104 cm

264-269


$40
מצלמת פילם 80 מ"מ, תוצ רוסיה הסובייטית דגם מומנט 1 טעונת תיקון
80 mm film camera made in Soviet Russia, Moment 1 model, in need of repair

264-270


$260
משקפי ידית, :Lorgnette, מסגרת זהב 18K עדשת קריאה
Lorgnette, 18k gold frame, reading lens