265-458


$25
קופסת פליז מצופה כסף גובה 10.5 ס"מ, קוטר 13.5 ס"מ
Silver plated brass box, height 10.5 cm, 13.5 cm in diameter

265-459


$30
זוג פמוטים מצופים כסף פולין, תחילת המאה ה20, גובה 25.5 ס"מ
Pair of silver plated candlesticks, Poland, early 20th C., height 25.5 cm

265-460


$25 | Sold for: $25
קופסת פרחים עם רשת מעל, מצופה כסף, קוטר 13 ס"מ
Silver plated flower box with a screen on top, 13 cm in diameter

265-461


$30
סנטרפיס, בסיס מתכת מצופה כסף עם ליינר זכוכית מתאים מקורי, אורך 25.5 ס"מ, רוחב 17.5 ס"מ, גובה 24 ס"מ
Centerpiece, silver plated metal base, with original matching glass liner, length 25.5, width 17.5, height 24 cm

265-462


$25
כלי פיוטר מצופה כסף עם עבודת תבליט צורת פרחים, גובה 8 ס"מ, 14X13 ס"מ
Silver plated pewter vessel, with floral embossments, height 8 cm, 14x13 cm

265-463


$30
צלחת-סלסלה עם ידית, פיוטר מצופה כסף, קוטר 25 ס"מ
Silver plated pewter plate-basket with handle, 25 cm in diameter

265-464


$25 | Sold for: $40
מע' כוסיות ליקר על מתקן מצופה כסף
Silver plated liqueur glasses on a devise

265-465


$40 | Sold for: $40
קנקן על מתקן חימום, מתכת מצופה כסף, אנגליה סוף המאה ה19, גובה הקנקן 24 ס"מ
Jug on a heating devise, silver plated metal, England, late 19th C., jug height 24 cm

265-466


$25
קערית וצלוחית עם מכסה מצופים כסף
Small silver plated bowl and saucer with lid

265-467


$40
ארבעה מחזיקי כוסות תה מתכת מצופה כסף, סוף המאה ה19-תחילת המאה ה20
Four tea glass holders, silver plated metal, late 19th early 20th C.

265-468


$25 | Sold for: $25
קופסת נחושת מצופה כסף עם עבודת תבליט -סצינת ריקודים, אנגליה, 12X8X5 ס"מ
Silver plated copper box, with embossment work, dance scene, England, 12x8x5

265-469


$40
גביע מצופה כסף, פרס גביע נודד של מועדון צלפים, גרמניה, 1931, גובה 23.5 ס"מ
Silver plated cup, the wandering cup award by the marksmen's club, Germany, 1931, height 23.5 cm

265-470


$25 | Sold for: $45
בקבוקון נחושת מצופה כסף עם עבודת תבליט, אנגליה, 97 מ"מ
Small silver plated copper bottle, with embossment work, England, 97 mm

265-471


$50
סט כלי הגשה לקפה, כולל מגש קטן, כלי לחלב וכלי לסוכר, מצופים כסף, עם עבודת תבליט אר נובו, דוגמת תלתן
Silver plated coffee serving set, comprises: small tray, creamer and sugar bowl, with Art-Nouveau embossments, clover pattern

265-472


$25
סלסלה מצופה כסף על רגלית קוטר 25 ס"מ
Silver plated basket on a stem, 25 cm in diameter

265-473


$50 | Sold for: $50
קערה-סלסלה מצופה כסף על רגלית ועם ידית, קוטר 26 ס"מ
Silver plated bowl-basket on a stem with a handle, 26 cm in diameter

265-474


$25
כלי הגשה מצופה כסף צורת עלה, שלושה תאים, 23X25.5 ס"מ
Silver plated leaf shaped serving dish, 3 chambers, 23x25.5 cm

265-475


$50
קערת פיוטר מצופה כסף עם ידית אר נובו, סוף המאה ה19, 28X25 ס"מ
Silver plated pewter bowl with handle, Art-Nouveau, late 19th C., 28x25 cm

265-476


$30 | Sold for: $30
מע' להגשת ליקר, שש כוסיות במתקן תואם מצופה כסף
Liqueur serving set, six small glasses in matching silver plated rack

265-477


$80 | Sold for: $80
סנטרפיס, בסיס קערת נחושת מוכספת רגליות עם פיגורות מלאכים, צלחת זכוכית במרכז, ופיגורת דולפין מעל, קוטר 34 ס"מ
Centerpiece, silvered copper bowl base, legs with figurines of angels, glass plate in the center, and a dolphin figure on top, 34 cm in diameter

265-478


$30 | Sold for: $30
קערה אובלית מצופה כסף עם עבודת ריקוע, חסרה ידית, גובה 9 ס"מ, 32.5X26 ס"מ
Silver plated oval bowl, with hammer work, missing handle, height 9 cm, 32x26 cm