245-1084


$25
סיכה "מכבי רוסיה" Maccabi- Russia
Pin "Maccabi-Russia"

245-1085


$50
אות השרות הנאמן, גרמניה שנות ה30
Decoration for "Loyal Services" Germany 1930's

245-1086


$50
אות אדמה ודם, ניתן לנאמנות של חקלאים גרסת Mecklenburg Blut und Boden, קוטר 3.9 ס"מ
Loyalty medal given to farmers, "Mecklenburg Blut und Boden" version, diameter 3.9 cm

245-1087


$50
לוט תגיות, סמלים וכפתורים, צבאות ערב: ירדן, מצרים וכו'
Lot of military insignias of Arab armies: Jordan, Egypt etc.

245-1088


$50 | Sold for: $50
אות צלב האם, גרמניה 16.12.1938 Mutter Kreuz , אורך 4.5 ס"מ(פגמים)
"Mutterkreuz" Cross of Honor of the German Mother, Germany 16.12.1938 (damages), length 4.5 cm

245-1089


$70
אות צלב האם, גרמניה, חתום 1938 Mutter Kreuz
Mutter Kreutz, Germany, marked 1938

245-1090


$50
שני אותות, מזכרת לרגל חתונות מלכותיות, אנגליה: א. 1858 ב. 1937
Two decorations, souvenir on the occasion of royal weddings, England, a. 1858, b. 1937

245-1092


$50
25 כפתורים וסמלים, צבא ארה"ב
25 buttons and badges, US military

245-1093


$60 | Sold for: $60
לוט 8 סמלי כומתה, 7 אותות ו-7 כפתורים, צבא בריטניה, שנות ה30-40
Lot of 8 beret insignias, 7 badges and 7 buttons, British Army, 1930's-40's

245-1094


$60 | Sold for: $60
תג צבא דרום לבנון
South Lebanon badge

245-1095


$70
לוט תשעה סמלים, תגים של יחידות או"מ ששירתו באזור תאילנד: סמל כומתה, ותג, תגים שלהולנד, אירלנד, ונורווגיה, תג וסמל כומתה כללי, כנפי צניחה קנדה ונוסף
Nine insignias, badges of UN units who served near Thailand, beret insignia, and badge, insignias of the Netherlands, Ireland and Norway, general beret badges, paratrooper wings and another

245-1096


$60
לוט סמלים, תגיות וכפתורים של יחי' צבאות ערב: מצרים, ירדן, הרשות הפלשתינאית וכו', ס"ה 25 פריטים
Lot of badges, insignias and buttons of Arab militaries: Egypt, Jordan, the Palestinian Authorities etc., total of 25 items

245-1097


$120
10 אותות ו-4 דרגות וסמלי כובע צבא רומניה, מלפני מלחמת העולם הראשונה עד שנות ה80
10 decorations and 4 rank and beret insignias, Romanian military, pre WWI until the 1980's

245-1099


$25
אות צבא פולין
Military decoration, Poland

245-1100


$60
שני אותות, רוסיה, 1918
Two decorations, Russia 1918

245-1101


$30
אות צבא בריטניה: The Defence Medal- 1939-1945
Military decoration, Britain: The Defence Medal- 1939-1945

245-1102


$60
אות צבא בריה"מ, כיבוש קניגסברג 1945, עם תעודה
USSR army medal,for the capture of Koenigsberg, 1945, with certificate

245-1103


$40
חמש מדליות (אותות), זכרון הוענקו לווטרנים לציון גמר מלחמת העולם השניה, ע"י בריה"מ, כ"א עם תעודה
Five medals, awarded by the UUSR, to veterans, to mark the end of WWII, each with certificate

245-1104


$60
אות צבא, ברית המועצות, מיוחד, הוענק לארמיית "גוורדיה", עם תעודה
Special army medal, USSR,awarded to the "Gvardia" field army, with certificate

245-1105


$40
אות צבא בלגיה Habilete Moralite Bekwaammeid Zsoelizkneid
Belgian Habilete Moralite medal Bekwaamheid Zedelijkheid

245-1106


$90
שלושה אותות, אוסטריה, מלחמת העולם הראשונה
Three decorations, Austria, WWI

245-1107


$40
ארבע מדליות של צבא בריה"מ: זכרון יסוד הצבא האדום, 50, 60, 70 שנה, 100 להולדתו של גנרל צ'וקוב, כ"א עם תעודה
Four medals of USSR army: in memory of founding the Red Army, 50, 60, 70 100 anniversaries, each with certificate

245-1108


$90 | Sold for: $90
צלב הברזל, גרמניה 1914 עם ענף אלון
Iron Cross, Germany, 1914, with an oak branch

245-1109


$40
אות צבא בריה"מ, על השתתפות בלוחמה, מלחמת העולם השניה, עם תעודה
USSR army medal, participating in the fighting, WWII, with certificate

245-1110


$90
ששה אותות צבא צרפת, מלחמת העולם הראשונה והשניה
Six French military decorations, WWI and WWII

245-1111


$40
אות הצבא האדום, מלחמת ארץ האבות שנות ה60, עם תעודה
Red Army medal, "Fatherland war", the 1960's, with certificate

245-1112


$90
אות צבא General de Div. Ignacio Comuniort, Cuerpo de Defensores dela Republica, Servisios Distinguiros desde 1836
Military decoration, General de Div. Ignacio Comuniort, Cuerpo de Defensores dela Republica, Servisios Distinguiros desde 1836

245-1113


$40 | Sold for: $40
חמש סיכות, ברית המועצות זכרון למלחמת העולם השניה, ואות "ווטרן העבודה", + שלוש תעודות
Five pins, USSR, for WWII, and work veteran meda, with three certificates

245-1114


$100
חמישה אותות צבא, איטליה מלחמת העולם הראשונה (4), ושניה (1)
Five military decorations, Italy, WWI (4), WWII (1)

245-1115


$50
צלב הברזל, גרמניה 1914
Iron Cross, Germany, 1914

245-1116


$120 | Sold for: $120
אות Honeur et Patrie, צרפת
Honneur et Patrie medal, France

245-1117


$50
אות צבא בריה"מ, נצחון על יפן עם תעודה
USSR army medal, victory over Japan, with certificate

245-1118


$120
אות Ordre nationale, צרפת 3.12.1963
Ordre Nationale medal, France 3.12.1963

245-1119


$50
לוט אותות, דרגות וסמלי צבא ברית המועצות: 3 דרגות חיל הים, 2 אותות, 2 סמלי חיל שריון, 3 דרגות יצוג, ו-4 כפתורים
Lot of military decorations, ranks and badges, Soviet Union: 3 naval corps ranks, 2 decorations, 2 armored corps badges, 3 honorary ranks, and 4 buttons

245-1120


$200
שני אותות של רפובליקת חוף השנהב כסף ואמייל, וכן צילום של רא"ל צבי צור וקצין בצבא חוף השנהב
Republique de Cote D'Ivorie
Two badges of the Republic of Cote d’Ivoire, silver and enamel, also a photograph of lt. general Tzvi Tzur and an Ivory Coast military officerRepublique de Cote D'Ivorie

245-1121


$50 | Sold for: $50
אות צבא בריטניה, מלחמת העולם הראשונה, 1914-1918, צד ב' - ג'ורג' ה-5
British military decoration, WWI, obverse: 1914-1918, reverse: George V