255-2050


$25
תליון עם אסימון ז'יטון משחק The Playboy Club, London 1976
Pendant with a gambling token (chip), The Playboy Club, London 1976

255-2051


$40
סרט שרוול דגל צרפת עם צלב "וישי"
Brassard, Vichy France flag

255-2052


$25
כפתור מדים Royal Corps of Signals וטבעת אלומיניום עם סמל המלוכה הבריטית, כתר
Uniform button, Royal Corps of Signals, and an aluminum ring with the coat of arms of the Monarchy of the United Kingdom of Britain, crown

255-2053


$80
סיכת זהב 9K, סמל חיל הים המלכותי Royal Navy
9k gold pin, with the Royal Navy emblem

255-2054


$40 | Sold for: $220
דגל ירדן, מלחמת ששת הימים
Flag of Jordan, six day war

255-2055


$120
ששה אותות-סמלים, תולדות שוויץ 100 שנה איחוד שוויץ, ג'נבה 1914, Albert I מלך בלגיה גולה בשוויץ, 850 שנה שוויץ 1948, תערוכת הכפר השוויצי, פאריז, 1900, General Josef 1914 ונוסף
Six badges-emblems, History of Switzerland, 100 year of a united Switzerland, Geneva 1914, Albert I King of Belgium exiled in Switzerland, 850 years to Switzerland 1948, the Swiss Village Exhibition, Paris 1900, General Josef 1914, and another

255-2056


$60
לוט גדול של סיכות, סמלים שטרות, מטבעות וכו', כל העולם
Large lot of pins, emblems, banknotes, coins etc., from around the world