248-2191


$50
שבעה קטלוגים לתערוכות של אמנים ישראלים: רות שלוס, 1990, אברהם נתון, 1970, אתי לב, 1995, צפורה ברנר, 1987, עודד פינגירש, 1996, יוסל ברגנר, 1963, רותם הורם, 1996
Seven exhibition catalogs of Israeli artists: Ruth Shalom, 1990, Abraham Naton, 1970, Etti Lev, 1995, Zippora Brenner, 1987, Oded Feingersh, 1996, Yossl Bergner, 1963, Ruth Horam, 1996

248-2192


$60
חמישה ספרים מאויירים ע"י אמנים ישראלים: אביגדור אריכא, 1985, נתן אלתרמן, שיר עשרה אחים, ציורים פנחס שער, אבא קובנר, אדמת החול, צייר יוסל ברגנר, ליאור רוט, רפרודוקציות, 1976, אברהם נתון, 1969
Five books illustrated by Israeli artists: Avigdor Arikha, 1985, Nathan Alternan, Shir Asara Achim, paintings Pinchas Shaar, Abba Kovner, Admat Hachol, painted Yossl Bergner, Lior Rot, reproductions, 1976, Abraham Naton, 1969

248-2193


$50
אהבת שמשון, מצוייר בידי שרגא וויל הוצ' מקרא סטודיו, עם ליטוגרפיה חתומה של ש. וו.
לאה גולדברג
Ahavat Shimshon, illustrated by Shraga Weil, publ. Mikra Stufio, with signed lithograph by S. W.Lea Goldberg

248-2194


$200
יומן הציורים של ציפורה ברנר 1944-1972, (כתב יד מקורי) עם תיעוד של מתי צויירה תמונה, נושא, למי ניתנה / נמכרה וכו'
Painting journal of Zippora Brenner,(original manuscript) 1944-1972, documenting when was a painting created, subject, to whom was the painting given/sold etc.

248-2195


$80
שמן על קרטון, נוף גלילי 34X50
Oil on cardboard, Galilean landscape, 34X50

248-2196


$40
רישום פחם, דיוקן פאול בן חיים 30.5X24.6
Charcoal drawing, portrait of Paul Ben Chaim, 30.5X24.6

248-2197


$120
שמן על בד, דומם, פרחים 60X79
Oil on canvas, still life, flowers, 60X79

248-2198


$50
אקוורל, נוף, חתום בעברית ובאנגלית, 34X49
אבניאל מרדכי 1900-1989
Aquarelle, landscape, signed in Hebrew and English, 34X49Avniel Mordechai 1900-1989

248-2199


$50
אקוורל, הר מירון, חתום
אבניאל מרדכי 1900-1989 Avniel Mordechai
Watercolor, Mt.Meron , signedAvniel Mordechai 1900-1989

248-2200


$50
אקוורל, טבריה, חתום
אבניאל מרדכי 1900-1989 Avniel Mordechai
Watercolor, Tiberias, signedAvniel Mordechai 1900-1989

248-2201


$120
שמן על בד, יצור מיתולוגי חתום 1966 (פגמים) 32X35
אברדם אלפרד 1894-1963
Oil on canvas, mythological creature, signed 1966 (damages), 32X35Aberdam Alfred 1894-1963

248-2202


$220 | Sold for: $300
שמן עם פסטל, עכו העתיקה חתום, 44X60
אברמוביץ פנחס 1909-1986
Oil with pastel, Ancient Acre, signed, 44X60Abramovitz Pinchas 1909-1986

248-2204


$50
הדפס צבוע בפסטל, סמטה בעיר העתיקה, חתום ביד, 52X38
איזנשר יעקב 1896-1980
Pastel colored print, alley in the Old City, hand signed, 52X38Eisenscher Yaacov 1896-1980

248-2205


$40
שמן על מזונית, חוה והנחש 69X49
אליעז אורי נ. 1931
Oil on Masonite, Eve and the serpent, 69X49Eliaz Uri b. 1931

248-2206


$40
רישום טוש, נגנים, חתום 95X57
בינדר בוריס Binder Boris
Ink Drawing, musicians, signed, 95X57Binder Boris

248-2207


$80
ליטוגרפיה, כלי מטבח, חתום 243/275, 57X48
ברגנר יוסל נ. 1920
Lithograph, kitchen ware, signed 243/275, 57X48Bergner Yosl b. 1920

248-2208


$60
ליטוגרפיה, כלים מתעופפים חתום AP, 43X50
ברגנר יוסל נ. 1920
Lithograph, flying implements, signed AP, 43X50Bergner Yosl b. 1920

248-2209


$60 | Sold for: $65
אקוורל, נער, חתום על דף המסגרת Haifa E. Berlin-Joel
Berlin-Joel E.ברלין יואל
Watercolor, a boy, signed on frame paper,Haifa E. Berlin-LoelBerlin-Joel E.

248-2210


$40 | Sold for: $65
פיגורת ברונזה, דרור, חתום גובה 7 ס"מ
גור אילנה
Bronze sparrow figure, signed, hight 7 cmGur Ilana

248-2211


$90
ליטוגרפיה, רחוב, חתום 87/100, 56X76
גרבוז יאיר
Lithograph, street, signed 87/100, 56X76Garbuz Yair

248-2212


$180
אקוורל, תל אביב בחורף, חתום
הלפרין אלחנן
Aquarelle, Tel Aviv in winter, signedHalperin Elchanan

248-2213


$50 | Sold for: $50
שמן על בד, מרגניות, חתום 35X49
לאופר מיליה נ. 1923
Oil on canvas, pimpernels, signed, 35X49Laufer Milia b.1923

248-2214


$60
אקוורל עם טוש, בתים ביפו חתום 62, 28X38
לבני דן
Aquarelle with ink, houses in Jaffa, signed 62, 28X38Livni Dan

248-2215


$40
רישום עפרון, אישה על סירה חתום
לישנסקי בתיה
Pencil drawing, woman on a boat, signedLishanski Batia

248-2216


$100
שמן על בד, בתים בצפת, חתום 60X74
מייסל א.ב.
Oil on canvas, houses in Safed, signed, 60X74Meisl E.B

248-2217


$120 | Sold for: $120
שמן על בד, בית בנוף סוריאליסטי חתום, 42X40
נובוגרדר יעקב נ. 1939
Oil on canvas, house in surrealistic landscape, signed, 42X40Nowograder Jacob b. 1939

248-2218


$120
גואש, דומם, חתום 48X31
סגלה רחל
Gouach, still life, signed, 48X31Segala Rachel

248-2219


$60 | Sold for: $60
שמן על קרטון, נוף כפרי, חתום 38X55
פרלמוטר זולדן, 1922-?
Oil on cardboard, rural landscape, signed, 38X55Perlmutter Zoltan 1922-?

248-2220


$60 | Sold for: $60
שמן על בד, נוף סוריאליסטי חתום
קון זאב
Oil on canvas, surreal landscape, signedKun Zev

248-2221


$150
ליטוגרפיה, חזון יחזקאל, חתום 94/200, 54X70
ראובן רובין
Lithograph, Yehezkel’s vision, signed, 94/200, 54X70Rubin Reuven 1893-1974

248-2222


$50
שמן על בד, אגרטל עם פרחים 60X38
רוזנטל חיים1938-2011
Oil on canvas, flowers in a vase, 60X38Rosenthal Chaim 1938-2011

248-2223


$90
אקוורל, דומם, חתום 63X48
רוטנברג סידון
Watercolor, still life, signed, 63X48Rutenberg Sidon

248-2224


$300
רישום פחם, נוף עם ברוש, חתום 1977, 100X69
שביט-בנטואיץ רחל Shavit-Bentwich Rachel b. 1929
Carbon drawing, scenery with cypress, signed 1977, 100X69Shavit-Bentwich Rachel b. 1929

248-2225


$300 | Sold for: $300
אקוורל, דמות בנוף אירופאי חתום, 43X36
שטיינהרדט יעקב 1887-1968
Aquarelle, figure in European landscape, signed, 43X36Steinhardt Jakob 1887-1968

248-2226


$50 | Sold for: $50
שמן על בד, נוף חתום 50X70
שמר אביבה
Oil on canvas, landscape, signed, 50X70Shemer Aviva