224-1002


$25
זוג מלחיות פורצלן, עם דוגמת ציפורים
Pair of porcelain salt shakers, with bird pattern

224-1018


$25
אגרטל קרמיקה, יפן, שנות ה60 חתום (פגמים)
Ceramic vase, Japan, 1960’s, marked (damages)

224-1021


$25
אגרטל קרמיקה תוצ Hyalyn ארה"ב, עם תבליט בעיצובו של Georgio Aviael, חתום
Ceramic vase, by Hyallyn, USA, with embossment designed by Georgio Aviael, marked

224-1034


$25
אגרטל קרמיקה תוצ Koninklijk-Goedewaager, Gouda Holland חתום
Ceramic vase, by Koninklijk Goedewaager, Gouda Holland, marked

224-1035


$25
קופסת פורצלן תוצ Rosenthal Selb Bavaria
Porcelain box by Rosenthal Selb Bavaria

224-1037


$25
קופסת פורצלן לסוכר, עיצוב מיוחד
Porcelain sugar box, special design

224-1070


$25
קערת פורצלן תוצ Rosenthal דוגמת מולייר, עם תמונות פרחים
Porcelain bowl, by Rosenthal, Moliere pattern, with floral images

224-1074


$25
צלוחית קרמיקה עבודת Delft עם ציור יד, נוף עם טחנת רוח
Ceramic saucer, Delft craft, hand painted landscape with windmill

224-1090


$25
צלוחית פורצלן תוצ Rosenthal סדרת Studio line, עם ציור "Siesta" בעיצוב של Bjorn Winblad , חתום
Porcelain saucer by Rosenthal, Studio line, with a drawing "Siesta", designed by Bjorn Winblad, marked

224-1602


$40
סנטרפיס, צלחת פורצלן תוצ Ilmenau עם הזהבה, על בסיס רגלית מצופה כסף
Centerpiece, porcelain plate, by Ilmenau, with gilding, on a silver plated stem

224-1603


$220
קופסת קרמיקה עבודת קאפו די מונטה עם תבליטי פוטי בכרם גפנים
Ceramic box by Capodimonte, embossed with Putti in a vineyard

224-1604


$40
קופסת פורצלן עם מכסה, עליו פרחים תוצ קפו די מונטה
Porcelain box with lid, on it flowers, by Capodimonte

224-1605


$280
קופסת קרמיקה, עבודת קאפו די מונטה עם תבליט, סצינות מהמיתולוגיה הקלאסית
Ceramic box by Capodimonte

224-1606


$40
כוס בירה מפורצלן עם מכסה פיוטר בעיצובו של Franz v. Dofregger
Porcelain beer mug with pewter lid, design by Franz v. Dofregger

224-1607


$300
פלק קרמיקה, עבודת קאפו די מונטה תבליט המראה את אדם, חוה והמלאך
Ceramic plaque by Capodimonte, embossed with a depiction of Adam, Eve and the Angel

224-1608


$65
פלק קרמיקה, ציפורים ופרחים חתום מאחור מ.ג.
Ceramic plaque, flowers and birds, signed M G on back

224-1609


$400
קופסת קרמיקה גדולה, עבודת קאפו די מונטה, עם עבודת תבליט, סצינות מהמיתולוגיה הקלאסית
Large ceramic box by Capodimonte, embossed with scenes from classic mythology

224-1610


$90
מע' כלי פורצלן תוצ Meissen דוגמת גפנים, כולל: ארבעה ספלים עם תחתיות, שש צלחות עוגה
Porcelain dish set by Meissen, vine pattern, comprised of: four cups with saucers, six cake plates

224-1611


$120
סרוויס פורצלן חלקי תוצ Rosenthal לקפה, כולל: קנקן קפה, קנקן תה, קנקן מים, שבעה ספלים עם שבע תחתיות, חמישה ספלי מוקה עם שבע תחתיות, ארבע צלחות עוגה, פלטה
Porcelain coffee service, by Rosenthal: coffeepot, teapot, water pitcher, seven cups with seven saucers, five mocha cups with seven saucers, four cake plates and a platter

225-1002


$25 | Sold for: $45
קערת קרמיקה עבודת Delft
Ceramic bowl, Delft work

225-1008


$25 | Sold for: $40
אגרטל פורצלן תוצ Royal Copenhagen עם תמונת נוף כפרי, דנמרק, חתום
Porcelain vase by Royal Copenhagen, with a rural landscape image, Denmark, hallmarked

225-1013


$25 | Sold for: $35
סלסלת פורצלן מיניאטורית תוצ Meissen, חתום, עם תבליטי פרחים
Miniature porcelain basket, Meissen, with floral embossments, hallmarked

225-1020


$25
צלוחית וספל, פורצלן, תוצ Meissen
Porcelain plate and cup, Meissen

225-1025


$25 | Sold for: $30
קופסת פורצלן עם מכסה תוצ Carltonware, אנגליה, עם תמונת ציפור מעל סל פירות
Porcelain box with lid, by Carltonware, England, image of a bird over a fruit basket

225-1031


$25 | Sold for: $30
קופסת סוכריות, פורצלן, גווני ירוק ע"ג לבן, תוצ Alka, בווריה
Porcelain candy box, green shade on white, by Alka, Bavaria

225-1036


$25
צלחת פורצלן עם ציור נוף, מפל מים חתום J. Volinov
Porcelain plate with landscape drawing, waterfall, marked J. Volinov

225-1044


$25
צלחת קרמיקה קובלט עם הזהבה
Ceramic plate, cobalt with gilding

225-1049


$25 | Sold for: $50
סלסלת פורצלן עם ציורי פרחים תוצ Dresden, חתום
Porcelain basket with floral drawings, Dresden, hallmarked

225-1055


$25
זוג צלחות פורצלן, כ"א עם ציור ציפורים ע"פ דוגמאות של אמצע המאה ה19 (עם פגמים מתוקנים)
Pair of porcelain plates, each with a bird drawing after mid 19th c patterns, (with mended damages)

225-1063


$25
צלחת פורצלן תוצ Meissen עם תמונת פרחים והזהבה (פגומה)
Porcelain plate, Meissen, with a floral image and gilding (damaged)

225-1068


$25
צלחת פורצלן תוצ Rosenthal סדרת מריה, דוגמת פירות
Porcelain plate by Rosenthal, Maria series, fruit pattern

225-1072


$25 | Sold for: $25
קערית פורצלן תוצ Herend הונגריה עם צביעת יד כתומה והזהבה
Small porcelain bowl by Herend, Hungary, hand painted orange and gilding

225-1080


$25 | Sold for: $35
קערית פורצלן תוצ Herend הונגריה עם צביעת יד ירוקה והזהבה
Small porcelain bowl by Herend, Hungary, hand painted green and gilding

225-1088


$25 | Sold for: $25
ספל עם תחתית, אבנית, תוצ Bzyonia (Villeroy and Boch)
Stoneware cup and saucer, by Bzyonia (Villeroy & Boch)

225-1092


$25 | Sold for: $25
צלחת קרמיקה מעוטרת
Ornamented ceramic plate

225-1096


$25 | Sold for: $25
צלחת פורצלן תוצ Meissen עם ציורי פרחים, המאה ה19
Porcelain plate, Meissen, with a floral image, 19th c

225-1101


$25
זוג אגרטלי פורצלן תוצ Royal KPM בווריה, גרמניה
Pair of porcelain vases by Royal KPM, Bavaria, Germany

225-1106


$25 | Sold for: $30
כלי חרדל, פורצלן תוצ Meissen העיר מכסה מצופה כסף
Porcelain mustard container, made in Meissen, silver plated lid

225-1111


$25 | Sold for: $25
קנקן לקפה, פורצלן לבן סגנון אר-דקו
White porcelain coffeepot, Art Deco style

225-1115


$25
צלחת אבנית עם תמונת פרי פטל תוצ Villeroy a. Boch, המאה ה19
Stoneware plate with raspberry image

225-2104


$40 | Sold for: $55
פיגורת פורצלן תוצ Rudolstadt נערה עם פרחים, פגמים
Porcelain figurine, made in Rudolstadt, young girl with flowers, damages

225-2105


$80 | Sold for: $85
קופסת סיגריות, פורצלן ומתכת תוצ Rosenthal, גרמניה, שנות ה20
Cigarette case, porcelain and metal, by Rosenthal, Germany, 1920’s

225-2106


$40
סרוויס פורצלן חלקי, צ'כוסלובקיה, שנות ה20: כולל מרקיה, רטביה, שלוש צלחות הגשה ו 5+5 צלחות (פגמים קלים ותיקונים)
Partial porcelain service, Czechoslovakia, 1920’s, containing: soup tureen, gravy boat, two platters and 7+7 plates

225-2107


$90
בסיס מנורה מפורצלן תוצ Rosenthal גרמניה, שנות ה20, דוגמת אר-דקו
Porcelain lamp base, by Rosenthal, Germany, 1920’s, Art Deco style

225-2108


$40 | Sold for: $40
ספל מוקה עם תחתית, פורצלן עם ציור מראה האנדרטה של קובלנץ ליד הבודנזה
Porcelain mocha cup and saucer, with a drawing of the Koblenz monument near the Bodensee

225-2109


$90
חלק מסרוויס קפה תוצ Herend הונגריה: קנקן חלב, ארבעה ספלים, שש תחתיות וצלוחית, ס"ה 12 חלקים
Part of a coffee service by Herend, Hungary: milk jar, four cups, six saucers and a small plate, total of 12 pieces

225-2110


$40
כלי לרוטב עם מכסה ומצקת פורצלן, סוף המאה ה19
Porcelain gravy dish with lid and ladle, late 19th c

225-2111


$90
זוג מחזיקי פרחים, פורצלן, כ"א צורת עגלה עם קרן שפע ומלאך קטן, המאה ה19 (פגמים)
Pair of porcelain flower holders, each cart shaped with a cornucopia and a small angel, 19th c (damages)

225-2112


$40 | Sold for: $55
סלסלת פורצלן תוצ Herend הונגריה עם צביעת יד כתומה והזהבה
Small porcelain basket by Herend, Hungary, hand painted orange and gilding

225-2113


$120
סרוויס קפה מפורצלן תוצ Manifattura Ginori איטליה, המאה ה19, כולל קנקן, קופסת סוכר ו-12 ספלים עם 11 תחתיות
Porcelain coffee service, by Manifattura Ginori, Italy, 19th c, comprises: coffeepot, sugar box and 12 cups with 11 saucers

225-2114


$50 | Sold for: $50
קופסת פורצלן צורת כרית עם כלב מעל
Pillow shaped porcelain box with a dog on top

225-2115


$120 | Sold for: $120
צלחת פורצלן תוצ Nymphenburg בווריה
Porcelain plate, Nymphenburg, Bavaria

225-2116


$60
קנקן קפה וצלחת פורצלן תוצ צ'כוסלובקיה
Porcelain coffeepot and plate, made in Czechoslovakia

225-2117


$150
כלי פורצלן עם ציפוי כסף אר-נובו, צרפת, סוף המאה ה19
Silver plated porcelain vessel, Art Nouveau, France, late 19th c

225-2118


$60 | Sold for: $60
צלחת קרמיקה תוצ Blue Delft עם ציור ע"פ Frans Hals
Ceramic plate, by Blue Delft, with a drawing after Frans Hals

225-2119


$200 | Sold for: $200
צלחת פורצלן עם תמונת פרחים רוסיה, סוף המאה ה19
Porcelain plate with floral image, Russia late 19th c

225-2120


$70 | Sold for: $85
פיגורת פורצלן תוצ Rudolstadt רקדנית, שנות ה20 (פגמים רבים מתוקנים)
Porcelain figurine, made in Rudolstadt, dancer, 1920’s (multiple repaired damages)

225-2121


$200
"כיור" עשוי פורצלן תוצ TK צ'כוסלובקיה, שנות ה20
Porcelain “sink”, by TK, Czechoslovakia 1920’s

225-2574


$40 | Sold for: $40
זוג פריטי פורצלן תוצ Meissen צורת "נעלי בית" (אחד מתוקן)
Pair of Meissen porcelain articles, slippers shaped (one repaired

225-2575


$80
קופסת פורצלן תוצ Herend הונגריה עם אפליקצית ורדים על המכסה, צביעת יד כתומה-ורודה והזהבה
Porcelain box by Herend, Hungary, with rose application on the lid, hand painted orange, pink and gilding

225-2576


$40
זוג אריחים הולנדים בסגנון המאה ה18 על פי Joh. Luyken (אחד שבור)
Pair of Dutch tiles, 18th c style, after Joh. Luyken, (one broken)

225-2577


$90 | Sold for: $90
זוג גביעי אבנית תוצ Wedgewood אנגליה, דוגמת Arts a. Crafts, סוף המאה ה19
Pair of stoneware goblets, by Wedgewood, England, Arts & Crafts style, late 19th c

225-2578


$40
קערית פורצלן תוצ Herend הונגריה, עם צביעת יד ורודה והזהבה
Small porcelain bowl by Herend, Hungary, hand painted pink and gilding

225-2579


$90 | Sold for: $90
קערת פורצלן תוצ Limoges עם תמונות פרחים (טרנספרפרינט, גימור ידני), בסיס מתכת
Limoges porcelain bowl, with floral images, (transfer print, manual finish), metal base

225-2580


$40
סרוויס מוקה קטן מפורצלן עם ציורי פרחים כולל: קנקן, כלי סוכר, קנקן חלב, ושני ספלים עם שלוש תחתיות, תוצ RW
Small porcelain mocha service with floral drawings, comprises: coffeepot, sugar bowl, milk jar and two cups with three saucers, by RW

225-2581


$120
מחזיק קולמוס, פורצלן תוצ Meissen עם ציורי מיניאטורה והזהבה
Porcelain quill pen holder, Meissen, with miniature drawings and gilding

225-2582


$50 | Sold for: $50
שלושה ספלים עם תחתיות כ"א וצלוחית פורצלן, תוצ Meissen העיר!, דוגמת צוויבלמוסטר
Three porcelain cups with saucers and a small plate, made in Meissen, Zwiebelmuster pattern

225-2583


$120 | Sold for: $120
שש צלחות פורצלן תוצ Meissen המאה ה19, עם ציורי פרחים
Six porcelain plates, by Meissen, 19th c, with floral drawings

225-2584


$60 | Sold for: $60
שני פריטי אבנית, פלטת הגשה וצלוחית עגולה, עם עבודת תבליט אר-נובו, סוף המאה ה19
Two stoneware article: serving platter and a round saucer, with Art Nouveau embossment, late 19th c

225-2585


$140
צלחת מצויירת ביד עם תמונת אניית מפרש, תוצ Delft
Hand painted plate with an image of a sailing ship, made in Delft

225-2586


$60 | Sold for: $65
פיגורת פורצלן, גרמניה, תחילת המאה ה20, זוג מלאכים מנגנים
Porcelain figurine, Germany, early 20th c, angels making music

225-2587


$160
פיגורת קרמיקה תוצ Schlaggenwald צ'כוסלובקיה, כלב ציד, חתום
Ceramic figurine by Schlaggenwald, Czechoslovakia, hunting dog, marked

225-2588


$70 | Sold for: $70
ספל פורצלן תוצ למנוסוב לנינגרד צורת ראש אישה, צבעוני ביותר
Porcelain cup by Lamanosov, Leningrad, in the shape of a woman’s head, very colorful

225-2589


$200
סט חלקי של קופסאות קרמיקה לאיחסון מוצרי מזון למטבח (אורז, קמח, מלח תבלינים וכו), גרמניה, תחילת המאה ה20, ס"ה 14 כלים
Partial set of ceramic boxes for food storage in the kitchen (rice, flour, salt, spices etc.), Germany, early 20th c, total of 14 vessels

225-2590


$80
אגרטל פורצלן תוצ Meissen , עם תמונות פרחים, חתום
Meissen porcelain vase, with floral images, hallmarked

225-2591


$240 | Sold for: $240
פיגורת פורצלן עתיקה, איש עם סל המאה ה18 (תיקונים רבים)
Antique porcelain figurine, man with basket, 18th c (multiple repairs)

225-3451


$190 | Sold for: $280
מערכת אוכל ל-12 סועדים, פורצלן תוצ Giafio, Norway, דגם Market
Porcelain dinner service for 12, by Giafio, Norway, model Market

225-3452


$25
מרקיה, כלי רוטב ושש צלחות מרק פורצלן
Soup tureen, gravy boat and six soup plates, porcelain

225-3453


$25
צלחת פורצלן על רגלית מתכת מצופה כסף
Porcelain plate on a silver plated metal stem

225-3454


$25
ספל עם תחתית, פורצלן תוצ Langebrach, בווריה, עם ציור דגל "בווריה"
Porcelain cup and saucer, by Langebrach, Bavaria, with a drawing of the Bavarian flag

225-3455


$25
פיגורת פורצלן, ילד וילדה בתלבושת הולנדית על ספסל
Porcelain figurine, boy and girl in Dutch costume on a bench

225-3456


$25 | Sold for: $30
שבעה פריטי פורצלן תוצ Rosenthal בווריה, כולל קערות, צלוחיות וכו'
Seven porcelain articles by Rosenthal, Bavaria, including bowls, saucers etc

225-3457


$25 | Sold for: $30
ארבע קופסאות פורצלן: תוצ Villeroy a. Boch, Egon Fuerstenberg, Limoges, Capodimonte
Four porcelain boxes, by Villeroy a. Boch, Egon Fuerstenberg, Limoges, Capodimonte

225-3458


$25 | Sold for: $25
שני פעמונים עשויים פורצלן ארנב וטבח
Two porcelain candlesticks, rabbit and cook

225-3459


$25
זוג פמוטי פורצלן תוצ Karlovarsky צ'כוסלובקיה
Pair of porcelain candlesticks, by Karlvarsky, Czechoslovakia

225-3460


$25 | Sold for: $35
כד קרמיקה גדול עם ציור אלף נשות שלמה
Large ceramic jar with a drawing of Salomon’s thousand wives

225-3461


$25
בקבוק פורצלן עתיק לשנפס
Antique porcelain Schnaps bottle

225-3462


$25
ארבע פיגורות ביסק: פרוטומות של המלכה ויקטוריה, Burns, D'Israeli, ונוספת
Four bisque figurines, busts of Queen Victoria, Burns, D’Israeli and another

225-3463


$25 | Sold for: $25
תשעה ספלי מוקה, חלקם עם תחתיות תואמות
Nine mocha cups, some with matching saucers

225-3464


$25 | Sold for: $30
שלושה פריטי פורצלן תוצ Czhel, רוסיה סמובר עם קנקן קטן, פמוט וקנקן
Three porcelain articles, by Czhel, Russia: Samovar with small teapot, candlestick and pitcher

225-3465


$25 | Sold for: $65
כלי פורצלן לעטים, תוצ Meissen עם דוגמת דרקון כתום
Porcelain vessel for pens, Meissen, with orange dragon pattern

225-3466


$25 | Sold for: $30
ארבעה מחזיקי קיסמים, פורצלן תוצ Rosenthal, בווריה
Four porcelain toothpick holders, by Rosenthal, Bavaria

225-3467


$65 | Sold for: $65
סרוויס קפה עתיק, פורצלן עם ציור יד, פרחים, כולל: קנקן, קופסת סוכר, שני ספלים עם ארבע תחתיות
Antique hand painted porcelain coffee service, floral, comprises: coffeepot, sugar box, two cups with four saucers

225-3469


$25 | Sold for: $80
סרוויס קרמיקה תוצ Arabia, פינלנד כולל: קנקן, קופסת סוכר, כלי חלב ושמונה X ספל+תחתית+צלחת לעוגה
Ceramic service by Arabia, Finland, comprises: coffeepot, sugar box, milk jar, eight x cups + saucers + cake plates

225-3470


$25 | Sold for: $25
קופסה ושלוש צלחות קרמיקה תוצ Waechterobach, בווריה, מערב גרמניה, דוגמת "Manila"
Ceramic box and three plates, by Waechterobach, Bavaria, West Germany, “Manila” pattern

225-3471


$25
קערת קרמיקה עם גלזורה עבודת מיוליקה
Glazed ceramic bowl, Majolica work

225-3472


$25 | Sold for: $100
סנטר פיס אבנית, עם ציורי ציפורים בסיס וידיות מוזהבים
Stoneware centerpiece, with bird drawings, gilt base and handles

225-3473


$25
פיגורת קרמיקה עם תלבושת בד רועה כבשים
Ceramic figurine with cloth costume of a shepherd

225-3474


$25 | Sold for: $25
אגרטל קרמיקה תוצ Royal Dux פגמים
Ceramic vase, by Royal Dux, damages

225-3475


$25 | Sold for: $75
סנטר פיס אבנית, עם ציורי פרחים בסיס וידיות מוזהבים
Stoneware centerpiece, with floeal drawings, gilt base and handles

225-3476


$25 | Sold for: $30
שבעה פריטי Delft, הולנד
Seven Delft articles, Netherlands

2344


$40
פיגות פורצלן תוצ Royal Doulton דגם The Kiss Girl, חתום
Porcelain figure, Royal Doulton, The Kiss Girl, marked

2345


$25
פיגורת קרמיקה קטנה, סוס
Ceramic horse figurine

2346


$30
צלחת קישוט תוצ Graf v. Henneberg גרמניה, עם ציור זוג אצילים
Decorative plate, Graf von Henneberg, Germany, painted with an image of a couple of noble people

2347


$50
פיגורת ביסק, עירום אישה שברים ותיקונים
Bisque figure, female nude, cracks and repairs

2348


$50
פיגורת פורצלן תוצ KPM שועל, פגום ומתוקן, 5.5X14.5
KPM porcelain figure of a fox, damaged and repaired, 5.5X14.5

2349


$25 | Sold for: $25
מסכת קרמיקה תוצ Cortendorf מערב גרמניהף אורך 11 ס"מ
Ceramic mask, Cortendorf, West Germany, length 11 cm

2351


$30 | Sold for: $30
אגרטל עשוי קרמיקה, עם פיגורת לטאה, גובה 205 מ"מ
Ceramic vase, with a lizard figure, height 205 mm

2352


$45
שתי פיגורות תוצ Royal Doulton עיצוב Peggy Davis דמות Sara
Two figures, Royal Doulton, design Peggy Davis, shape of Sara

2353


$65
פיגורת קרמיקה, זקנה עם כבשה חתום
Th. Bataille
Ceramic figure, old woman with a sheep, signedTh. Bataille

2354


$40 | Sold for: $40
קופסת פורצלן עם פרזול דוגמת פרחים (ורדים מעל)
Porcelain box with decorative floral (roses) metal work on top

2355


$40
פיגורת ביסק, בסיס מנורה תוצ Andrea- Occupied Japan, גובה 255 מ"מ
Bisque figure, lamp base, Andrea- Occupied Japan, height 255 mm

2356


$80
פיגורת פורצלן תוצ Rudolstadt גברת עם פרחים, יד מתוקנת, גובה 19 ס"מ
Porcelain figure, Rudolstadt, lady with flowers, repaired hand, height 19 cm

2357


$50
סט קערות קרמיקה, כולל קערה גדולה וחמש קעריות, גלזורה חומה (חיצוני) וגווני בז' חום (פנימי)
Set of ceramic bowls, comprises: one large bowl and five small bowls, (exterior) brown glazing, (interior) shades of beige brown

2358


$80
קנקן קטן, פורצלן, עם תבליטים דמויות סיניות, מכסה פיוטר, גובה 15 ס"מ
Small porcelain pitcher, with embossments, Chinese figures, pewter lid, height 15 cm

2359


$120
פיגורת ביסק, אישה יושבת גובה 29 ס"מ
Bisque figure of a seated woman, height 21 cm

2360


$45 | Sold for: $45
פיגורת פורצלן תוצ Lladro ספרד, נערה ויאטנמית עם סלי דגים, פגם קל, חתום
Porcelain figure, Lladro, Spain, Vietnamese girl with baskets of fish, minor damage, marked

2361


$50
פיגורת קרמיקה, נער שליח עם מכתב, חתום BB
Ceramic figure, messenger boy with a letter, signed BB

2362


$40 | Sold for: $50
אגרטל פורצלן תוצ Delft הולנד, גובה 29 ס"מ
Porcelain vase, Delft, Netherlands, height 29 cm

2364


$50
פיגורת פורצלן תוצ Royal Dux ילד וילדה
Porcelain figure, Royal Dux, boy and girl

2365


$150
גביע אבנית, מזכרת ל-600 שנה לבניית הקתדרלה של קלן , גרמניה, 1848, פגם קל, גובה 25 ס"מ
Stoneware cup, souvenir commemorating 600 years to the construction of the Cologne Cathedral, Germany, 1848, minor damage, height 25 cm

2366


$90
שלושה פריטי פורצלן תוצ Limoges שני אגרטלים וכלי אובלי עם מכסה, על גבי הכלים דוגמת פרחים, חתום
Three Limoges porcelain objects, two vases and an oval vessel with a lid, with floral patterns, marked

2367


$50
שתי פיגורות קרמיקה: אישה טווה צמר, אישה סורגת קרושה
Two ceramic figures: woman spinning wool, woman crocheting

2369


$60
אגרטל אבנית, סגנון וודג'ווד כחול עם תבליטים לבנים, גובה 20 ס"מ
Wedgewood style stoneware vase, blue with white embossments, height 20 cm

2370


$50 | Sold for: $50
קערית פורצלן, כלי למברשת דוגמת blue a. white, עם ציורי אנשי קרקס, סין, המאה ה-19, גובה 8 ס"מ
Porcelain bowl, for holding a brush, blue & white style, with painted images of circus folk, China, 19th century, height 8 cm

2371


$220 | Sold for: $220
פיגורת ביסק, פרוטומה של אישה תוצ Copeland- Art Union of London, גובה 32 ס"מ
Bisque figure, protome of a woman, Copeland- Art Union of London, height 32 cm

2372


$90
פיגורה-בקבוק, פורצלן אנגלי צורת מריה סטיוארט (סדק), גובה 23 ס"מ
English porcelain figure-bottle, Mary Stuart shaped, (crack), height 23 cm

2373


$120
קערה ומגש מאורך, פורצלן עם תמונות פרחים, תוצ' Meissen, גרמניה, שנות ה30
Bowl and elongated tray, porcelain, with floral images, Meissen, Germany, 1930's

2374


$120
קנקן תה, אבנית שחורה, תוצ Jasperware Wedgewood, עם עבודת תבליט, מוטיבים מיתולוגיים (פגם קל)
Black stoneware teapot, Jasperware Wedgewood, with embossment work, mythological motifs (minor damage)

241-2228


$25 | Sold for: $30
פיגורת פורצלן תוצ GP גרמניה שנות ה20
Porcelain figurine, by GP Germany, 1920’s

241-2229


$25 | Sold for: $30
זוג פלקי פורצלן עתיקים לויסקי ושרי, תוצ Crown Staffordshire, עבור T. Goode a. Co, London, בקופסה תואמת
Pair of antique porcelain plaques, for whiskey and sherry, by Crown Stafford, for T. Goode & Co. London, in matching box

241-2230


$60 | Sold for: $70
קנקן חלב קטן, פורצלן, תוצ Kosnizof, רוסיה הצארית, סוף המאה ה19
Small porcelain milk jar, Kosnizof, Tsarist Russia, late 19th c

241-2231


$25 | Sold for: $30
פיגורת פורצלן, צ'כיה, שנות ה60 עירום אישה
Porcelain figurine, Czech Republic, 1960’s, female nude

241-2232


$25
שני פריטי פורצלן תוצ Herend הונגריה, סלסלה וצלוחית
Two porcelain artifacts, by Herend, Hungary, basket and saucer

241-2233


$60 | Sold for: $90
זוג בסיסי פורצלן, עם תמונות פרחים והזהבה (פגמים)
Pair of porcelain bases, with floral images and gilding (damages)

241-2234


$25
פיגורת ביסק, דמות גבר ע"פ Daumier (פגם מתוקן)
Bisque figure, male form after Daumer (repaired damage)

241-2235


$30 | Sold for: $30
פיגורת פורצלן תוצ Lladro, ספרד נערה, פגם קל
Porcelain figure, by Lladro, Spain, young girl (minor damage)

241-2236


$25
אגרטל צורת גביע, ביסק, תוצ Wedgewood, אנגליה, עם מוטיבים קלאסיים
Goblet shaped bisque vase, Wedgewood, England, with classical motifs

241-2238


$50
בקבוק ליין עשוי קרמיקה צורת פודל ירוק
Ceramic bottle for wine, in the shape of a green poodle

241-2239


$40 | Sold for: $40
פיגורת פורצלן תוצ' Nao ספרד, ילדה עם כלבלב
Porcelain figure, by Nao, Spain, little girl with puppy

241-2240


$25 | Sold for: $40
שלוש +שלוש צלוחיות פורצלן תוצ Rosenthal, דוגמת פרחים, בגוונים שונים
3+3 porcelain small plates, by Rosenthal, floral pattern, in various shades

241-2241


$90
עשרה פלקי פורצלן עתיקים ליינות ומשקאות חריפים
Ten antique porcelain plaques, for wines and alcoholic beverages

241-2242


$90
כלי קרמיקה לסידור פרחים עם פיגורת פאן מעל, חתום WPMD
Ceramic artifact for flower arrangements, with a Pan figure on top, marked WPMD

241-2243


$50
פיגורת פורצלן, גדי וילד, תוצ Weidenheim , חתום (פגם קל)
Porcelain figurine, a kid and boy, Weidenheim, marked (minor damage)

241-2244


$25
צלחת פורצלן תוצ Rosenthal דוגמת Chippendale, עם קובלט והזהבה, תמונת זוג בחיזור
Rosenthal porcelain plate, Chippendale pattern, with cobalt and gilding, image of a courting couple

241-2245


$150
פמוט פורצלן תוצ גרמניה, תחילת המאה ה20 (משמש לבסיס מנורת חשמל), תמונות מלאכים ופירות (תיקונים)
Porcelain candlestick, made in Germany, early 20th C. (in use as a base for an electric lamp), images of angels and fruit (repairs)

241-2246


$220
צלחת קרמיקה עתיקה, מרכז אירופה מתוארך 1739, שוליים מסולסלים, גוונים של ירוק וחום (P-300), קוטר 28 ס"מ
Antique ceramic plate, central Europe, dated 1739, twirled edges, shades of green and brown (P-300), 28 cm in diameter

241-2247


$50 | Sold for: $50
פיגורת פורצלן, תוצ Lladro ספרד, נערה עם טלה
Porcelain figure, by Lladro, Spain, young girl with a lamb

241-2248


$35 | Sold for: $40
מע' צלחות עוגה, פורצלן תוצ Rosenthal, דוגמת Chippendale, כ"א עם תמונת סצינת אוהבים, כולל: צלחת גדולה ו-5 צלחות קטנות
Porcelain cake plate set, by Rosenthal, Chippendale pattern, each with a lovers scene image, comprises: a cake platter and 5 small plates

241-2249


$220
פמוט פורצלן, בסיס מנורה עם פיגורת מלאך, גרמניה, סוף המאה ה19
Porcelain candlestick, lamp base with angel figurine, Germany, 19th c

241-2250


$220
אגרטל קרמיקה תוצ Moorcroft אנגליה, חתום
Ceramic vase by Moorcroft, England, marked

241-2251


$50 | Sold for: $50
פיגורת פורצלן תוצ Bing a Gondel דנמרק, דב קרח, חתום, אורך כ-20 ס"מ
Porcelain figurine by Bing a Gondel, Denmark, ice bear, marked, length appr. 20 cm

241-2252


$50 | Sold for: $50
תשעה פריטי פורצלן וקרמיקה שני אגרטלים, קנקן קטן, פלטת הגשה, וחמש צלחות, דוגמאות שונות
Nine porcelain and ceramic articles: two vases, coffeepot, platter and five plates, various patterns

241-2253


$220
כד קישוט עשוי פורצלן עם תמונת טרנספרפרינט, אוהבים, והזהבה, בסיס וידיות ברונזה
Porcelain decoration jug, with a transfer print image of lovers, with gilding, bronze handles and base

241-2254


$240
אגרטל קרמיקה תוצ Moorcroft אנגליה, חתום
Ceramic vase by Moorcroft, England, marked

241-2255


$90
פיגורת פורצלן גרמנית, נגן לאוטה, חתום
Porcelain figure, Germany, lute player, marked

241-2256


$60 | Sold for: $90
סרוויס קפה חלקי, פורצלן תוצ Alp צ'כוסלובקיה, כולל: קנקן, כלי סוכר, קנקן חלב ושלושה ספלים עם תחתיות
Partial Alp porcelain coffee service, Czechoslovakia, comprises: coffeepot, sugar bowl, milk jar and three cups with saucers

241-2257


$750
כד קישוט עשוי פורצלן עם ציור יד, נערים מעשנים, והזהבה, מכסה ובסיס ברונזה מוזהבת
Porcelain decoration jug, hand painted image of smoking youths, and gilding, lid and base gilt bronze

245-2340


$25 | Sold for: $60
שש צלוחיות פורצלן מזכרת מטיסת סוויס אייר, Souvenir an einen Swiss Air Flug
Six porcelain saucers, souvenir from a Swiss air flight, Souvenir an einen Swiss Air Flug

245-2341


$60 | Sold for: $25
כלי פורצלן תוצ Herend הונגריה, חתום, גובה 15.5, קוטר 19 ס"מ
Porcelain vessel, Herend, Hungary, hallmarked, height 15.5 cm, 19 cm in diameter

245-2342


$25
אגרטל פורצלן קטן תוצ Royal Copenhagen דנמרק, עם ציור פרח ופרפר
Small porcelain vase, Royal Copenhagen, Denmark, painted with a flower and a butterfly

245-2343


$25 | Sold for: $30
סט כלים לרוטב סלט, קרמיקה תוצ' Delft, הולנד: מגש קטן, כלי לחומץ וכלי לשמן
Set of ceramic vessels for salad dressing, Delft, Netherlands: small tray, vinegar jar and oil jar

245-2344


$25
פיגורת פורצלן תוצ Nao ספרד שחקן גולף, דגם מס 0451
Porcelain figurine, by Nao Spain, golfer, model no' 0451

245-2345


$60
מחזיק מעטפות, פורצלן, תוצ' אוסטריה
Porcelain envelope holder, made in Austria

245-2346


$25
שני ספלי מוקה, כ"א עם תחתית הזהבה וציורים של דמויות מיתולוגיות
Two mocha cups with saucers, gilded and painted with mythological figures

245-2347


$40 | Sold for: $220
צלוחית קרמיקה, מיוליקה ציורי יד פרחים, על רקע לבן
Ceramic plate, Majolica, hand painted flowers on white ground

245-2348


$120 | Sold for: $90
פרוטומת ביסק, הנערה עם ההינומה חתום, גובה 34 ס"מ
Raphael Monti
Bisque protome, young girl with veil, signed, height 34 cmRaphael Monti

245-2349


$90
סרוויס תה מקרמיקה, גלזורה שיש ירוק והזהבה, כולל: קנקן, כלי חלב, כלי סוכר ועשרה ספלים עם תחתיות
Ceramic tea service, green marble glazing and gilding, including: teapot, milk jar, sugar bowl and ten teacups and saucers

245-2350


$25
צלחת פורצלן תוצ Bing a. Grondahl דנמרק, Olympiade-Muenchen 1972
Bing & Grondhal porcelain plate, Denmark, Olympiade-Muenchen 1972

245-2351


$25
שני קנקנים ליין תפוחים פרנקפורט א.מ. עשויים אבנית
Two stoneware cider jugs, Frankfurt am Main

245-2352


$40
פיגורת ביסק, הסופר מקסים גורקי גובה 31 ס"מ
Bisque protome of writer Maxim Gorky, height 31 cm

245-2353


$90 | Sold for: $90
קנקן פורצלן עתיק, המאה ה18 עם ציורי יד סינים
Antique porcelain pitcher, 18th C., Chinese hand painted images

245-2354


$25 | Sold for: $25
צלחת פורצלן עתיקה, המאה ה19 תוצ Schlaggenwald
Antique Schlaggenwald porcelain plate, 19th C.

245-2355


$60
צלחת קרמיקה, מיוליקה המאה ה18-19, פגם מתוקן
Ceramic plate, Majolica, 18th-19th C. (repaired damage)

245-2356


$120 | Sold for: $120
פיגורת פורצלן עתיקה, עושה חביות, המאה ה18 (פגם קל)
Antique porcelain figure of a cooper, 18th C. (minor damage)

245-2357


$120
פמוט פורצלן תוצ גרמניה, תחילת המאה ה20 (משמש לבסיס מנורת חשמל), תמונות מלאכים ופירות (תיקונים)
Porcelain candlestick, made in Germany, early 20th C. (in use as a base for an electric lamp), images of angels and fruit (repairs)

245-2358


$40
שלוש צלחות פורצלן, ארצות שונות
Three porcelain plates, various countries

245-2359


$25
צלחת קרמיקה עם סמלי (מגני) ארצות בנ-לוקס
Ceramic plate with the Benelux coats of arms

245-2360


$60 | Sold for: $60
שלוש פיגורות פורצלן תוצ Nao ספרד אישה עם תינוק ושני ילדים מתפללים
Porcelain figurine, by Nao Spain, praying boy,

245-2361


$120
קערית פורצלן עתיקה, המאה ה18 עם ציורי פרחים
Small antique porcelain bowl, 18th C., painted with flowers

245-2362


$40
שתי צלחות פורצלן, סדרת Pan Am Pioneer Flights, series 1 plate 4
Two porcelain plates, Pan Am Pioneer Flights, series 1 plate 4

245-2363


$70
צלחת קרמיקה "מיוליקה" צרפתית, מראה עיר
Ceramic plate, French Majolica, cityscape

245-2364


$180
פיגורת פורצלן תוצ Royal Dux צ'כיה, עגלון רומי עם עגלה וסוסים, חתום, אורך 40 ס"מ
Royal Dux porcelain figure of a Roman carter with cart and horses, Czech Republic, marked, length: 40 cm

245-2365


$180
כד קישוט עשוי פורצלן עם תמונת טרנספרפרינט, אוהבים, צבע אמייל ורוד והזהבה, בסיס וידיות ברונזה
Porcelain decoration jug, with a transfer print image of lovers, pink enamel color with gilding, bronze handles and base

245-2366


$50
שני כלי פורצלן תוצ' Royal Copenhagen דנמרק: פמוט וקופסה עם ציורים דוגמת פרחים
Two porcelain artifacts, Royal Copenhagen, Denmark, candlestick and a box, painted with floral pattern

245-2367


$40
צלחת קרמיקה, ציור יד ע"ג רקע צהוב
Ceramic plate, hand painted on yellow ground

245-2368


$75
פיגורת פורצלן גרמנית, נגן לאוטה, חתום
Porcelain figure, Germany, lute player, marked

245-2369


$600
כד קישוט עשוי פורצלן עם ציור יד, נערים מעשנים, צבע אמייל תכלת והזהבה, מכסה ובסיס ברונזה מוזהבת
Porcelain decoration jug, hand painted image of smoking youths, light blue enamel color and gilding, lid and base gilt bronze

245-2370


$50
ארבעה ספלי מוקה, כ"א עם תחתית עם ציורי דרקונים
Four mocha cups with saucers, painted with dragons

246-2194


$25 | Sold for: $25
צלחת פורצלן תוצ Lindner בווריה
Lindner porcelain plate, Bavaria

246-2195


$25 | Sold for: $35
פיגורת פורצלן קווקזית, ילדה מוזגת תה, חתום
Caucasian porcelain figure, little girl pouring tea, marked

246-2196


$25
קופסת קרמיקה עם ידית, עבודת מיוליקה
Ceramic box with handle, Majolica work

246-2197


$35
אגרטל פורצלן תוצ Hutschenreuter גרמניה, מסדרת Lorenz, עם הזהבה
Porcelain vase, by Hutschenreuter Germany, from the Lorenz series, with gilding

246-2198


$120 | Sold for: $120
פיגורת פורצלן תוצ Herend הונגריה, שנות ה50-60, זוג עגורים
Porcelain figure, Herend, Hungary, 1950's-60's, pair of cranes

246-2199


$90
אגרטל קרמיקה, אנגליה, סוף המאה ה19, אר-נובו, פרחים מצוירים על רקע כחול
Ceramic vase, England, late 19th C., Art Nouveau, painted flowers on blue ground

246-2200


$25
חלק מכד פורצלן תוצ' Meissen, פרצוף שד
Segment of a Meissen porcelain jar, daemon's face

246-2201


$25 | Sold for: $25
פיגורת ביסק, בווריה על האריה 10 ס"מ
Bisque figure, Bavaria on the lion, 10 cm

246-2202


$25
כד קרמיקה תוצ H.J. Wood Burslem אנגליה, Martha Gunn Toby
Martha Gunn Toby jug, H.J. Wood, Burslem, England

246-2203


$40 | Sold for: $50
בסיס מנורה, אגרטל פורצלן תוצ J.K. Carlsbad, אוסטריה, עם תמונת זוג אוהבים
Lamp base, porcelain vase, by J.K. Carlsbad, Austria, with an image of a couple of lovers

246-2204


$120
פיגורת פורצלן תוצ Herend הנסיכה והצפרדע, חתום, 27 ס"מ
Porcelain figure, Herend, the princess and the frog, signed, 27 cm