264-338


$30
תיקי מגולף מעין הנמר גובה 21 ס"מ
Tiki figure carved of tiger's eye, height 21 cm

264-339


$30
תיקי מגולף מעין הנמר גובה 21.5 ס"מ
Tiki figure carved of tiger's eye, height 21.5 cm

264-340


$50
פיגורת עץ אפריקנית, אישה עם נחש, גובה 86 ס"מ
African wooden figurine, woman with a snake, height 86 cm