255-2312


$30
צמיד בדוי עתיק, כסף נמוך
Antique Bedouin bracelet, low silver

255-2313


$70
כלי בדואי לקליית פולי קפה עשוי ברזל, עם ידית מתקפלת
Bedouin iron utensil for roasting coffee beans, with extendable handle

255-2314


$40 | Sold for: $55
תכשיט בדוי, מחרוזת עם תליונים ממטבעות כסף פרסיים
Piece of Bedouin jewelry, string with pendants made from Persian silver coins

255-2315


$120 | Sold for: $120
שמלה בדואית רקומה
Embroidered Bedouin dress

255-2316


$40
תכשיט בדוי עתיק לתליה מהמצח נחושת מוכספת (פגמים)
Antique piece of Bedouin jewelry, to be worn on the forehead, silvered copper (damages)

255-2317


$90
תליון כסף עם לוחית קורניאול עליו פסוק מהקוראן
Silver pendant, with a carnelian disc, on it a verse from the Quran

255-2318


$30
פמוט לתליה, גב צלחת עם כיתוב ערבי
Hanging candlestick, plate back inscribed in Arabic

255-2319


$120 | Sold for: $130
אסטרולב איסלמי, ברונזה עם חמש לוחות (שלם)
Islamic bronze Astrolabe, with five tympans (plates), complete

255-2320


$50
חמישה אבני חותם איסלמיים, חרוטים על קורניאול מאות ה-18 עד ה-20
Five Islamic signet stones, engraved on carnelian, 18th-20th c.

255-2321


$120
טבעת כסף עם לוחית קורניאול עליו פסוק מהקוראן
Silver ring. with a carnelian disc, on it a verse from the Quran

255-2322


$80 | Sold for: $80
אסטרולב איסלמי ברונזה עם 5 לוחות (חסר פין)
Islamic bronze Astrolabe, with five tympans (plates), missing a pin

255-2323


$375
שאל אפגני עם רקמת חוטי כסף עשירה פגמים קלים
Afghan shawl with rich silver thread embroidery, minor damages

255-2324


$90
מסבחה עשוייה חרוזים אדומים
Masbaha (prayer beads), made from red beads

255-2325


$600
אריג עותמאני מאזור האיים היוונים המאה ה19, דוגמה פרחונית (ראה Thomson )
Ottoman fabric from the Greek isles region, 19th C., floral pattern (see Thomson)

255-2326


$120 | Sold for: $120
שמלה בדואית רקומה
Embroidered Bedouin dress

255-2327


$600 | Sold for: $600
שמלה רקומה, עבודת יד, אזור דמשק, דרום סוריה
Hand embroidered dress, Damascus region, southern Syria

255-2328


$40 | Sold for: $40
שלוש קופסאות טבק עם עבודות אמייל על המכסה
Three tobacco boxes, with enamel work on the lid

255-2329


$40
מחרוזת חרוזי קרן עתיקה
Antique string of horn beads

255-2330


$40 | Sold for: $40
שלוש קופסאות טבק, אחת כסף, עבודה מזרחית
Three tobacco boxes, one silver, oriental work

255-2332


$100 | Sold for: $100
אריג טורקמני, תחילת המאה ה20
Turkmenian fabric, early 20th C.

255-2333


$120
בד איקט, בוכרה, 276X206
Ikat cloth, Bukhara, 276x206

255-2334


$120
בד איקט, בוכרה (פגם) 208X350
Ikat cloth, Bukhara (damage), 208x350

255-2335


$700
צ'רפי טורקמני (בגד נשים) פשתן רקום, אדום-צהוב חום ע"ג כחול כהה, בעיק שימש כלבוש לכלה, עם שרוולי דמה
Turkmenian women's' dress, embroidered flax, red-yellow brown on dark blue, mainly used as a dress for a bride, with mock sleeves

255-2336


$400 | Sold for: $400
קפטן נשים בוכרי, עבודת רקמת יד פנים בד איקט
Bukharan woman’s caftan, hand embroidered, inside Ikat material

255-2337


$1300
פמוט קנדלברה, חמישה קנים כסף עם ריקוע עבודת יד אומן, פרס, 2021 גרם
Five arm candelabra, silver with artisan's hammered ornaments, Persia, 2021 gm

255-2339


$30
קמע עתיק בתוך קופסת פליז
Antique amulet inside a brass box

255-2340


$30
קופסת קמע איסלמי עתיק, כסף עם שיבוץ אבני חן
Antique Islamic amulet box, silver set with gemstones

255-2341


$50
תליון קמע, חרוט ע"ג לוחית נחושת אובלית
Pendant amulet, engraved on an oval copper disc

255-2342


$30
קמע איסלמי עתיק, כסף עם חריטת כיתוב
Antique Islamic amulet, silver with engraved inscription

255-2343


$60
קופסת קמע אפגנית, כסף עם שיבוץ
Afghan amulet box, silver with setting

255-2344


$30
קמע איסלמי עתיק, חרוט על דיסקית כסף (פגום)
Antique Islamic amulet engraved on a small silver disc (damaged)

255-2345


$160
קופסת קמע, עבודת פיליגרן יד אומן תימן
Amulet box, artisan filigree work, Yemen

255-2346


$75
תליון -קופסה (לקמע), הודו-ג'יאפור, 65 גרם
Amulet locket, Jaipur India, 65 gm

255-2347


$40
קופסת קמע, הודו, כסף עם שיבוץ
Amulet box, India, silver with setting

255-2348


$80
רקמה הודית, קישוט תולה עם שילוב מראות נגד עין הרע, שנות ה20-30 של המאה ה20
Indian needlepoint, hanging ornament, with integrated images against the evil eye, 1920's-30's

255-2349


$25
שני הדפסים הודים: Vindavana ו Govinda כ"א 24X17
Two Indian prints, Vindavana and Govinda.

255-2350


$300
צמיד הודי, כסף נמוך רוחב 10 ס"מ
Indian bracelet, low silver, width 10 cm

255-2351


$100
צמיד-חישוק, כסף, הודו 111 גרם, רוחב 3.4 ס"מ
Silver bracelet-bangle, India, 111 gm, width 3.4 cm