268-252


$50
לוט של חומר נלווה שהוגש לצירי הקונגרס הציוני הכ"ב, באזל, דצמבר 1946, כולל 7 חוברות: הטכניון חיפה, האוניברסיטה העברית ירושלים, קרן היסוד, חב' הכשרת הישוב, י-ם, הסוכנות היהודית לא"י, המשרד המרכזי לישוב יהודי גרמניה של הסוכנות היהודית,חב א"י להתישבות חקלאית בע"מ וכן שתי הזמנות: א. של הקק"ל ב. הקונגרס היהודי-אמריקאי
Lot of supplementary material handed to the delegates of the 22nd Zionist Congress in Basel, Dec. 1946, including 7 pamphlets: the Technion Haifa, the Hebrew University, Jerusalem, Keren Hayesod, the Jewish Agency…

268-253


$100
קונגרסציון Congrezion ביולטין הקונגרס בבאזל, 12.12.46, חוברת סטנסיל, מס 3 עד מס 13, 24.12.46, של הקונגרס הציוני הכ"ב, הקונגרס הציוני הראשון אחרי מלחמת העולם השניה
Congrezion, bulletin of the Zionist Congress in Basel, 12.12.46, stencil booklet no' 3-13, 24.12.46, of the 22nd Zionist Congress, first one after WWII

268-254


$50
שמונה קבלות "שקל": חמישה של הסתדרות הציונית העולמית: לונדון, תרפ"ה, תרצ"ה, ארץ ישראל, תש"ה, פולין, 1936 (2), הסתדרות המזרחי, גרמניה, תרי"ג, ארץ ישראל, תרע"ח (2)
Eight "Shekel" receipts, the World Zionist Union, London, 5685, 5695, Eretz Israel, 5705, Poland, 1936 (2), Histadrut Hamizrachi, Germany, 5613, Eretz Israel, 5678 (2)

268-256


$25 | Sold for: $25
קופת קק"ל עם מפת ישראל מצד אחד ודגל ישראל בצד שני, שנות ה80, 12.4X9.3X4.8 ס"מ
JNF cash box, with mapof Israel on one side and Israeli flag on the other, 1980's, 12.4x9.3x4.8 cm

268-257


$25 | Sold for: $25
קופת קק"ל עם מפת הארץ וצד ב', חלוץ, מהדורת 2001, מאה שנה לקק"ל, 14.2X9.4X4.8 ס"מ
JNF cash box, with a map of Israel, pioneer on the reverse side, 2001 edition, 100 years to the JNF, 14.2x9.4x4.8 cm

268-258


$25 | Sold for: $25
קופת קק"ל עם מפת ישראל כולל ציון גבולות הנגב, צד ב' דגלים, ישראל, שנות ה90, 14.3X9.5X4.9 ס"מ
JNF cash box, with a map of Israel with indicated borderlines of the Negev, flags on the reverse side, 1990's, 14.3x9.5x4.9 cm

268-259


$25
פניה מודפסת ל"נאמנים" An die Vertreuensmaenner בעניין יסוד קרן הקימת בקונגרס החמישי
To the trustees, An die Vertauensmaenner, regarding the founding of the Keren Hakayemet at the fifth congress