265-333


$35
שתי תעודות פדיון טלגרמה לטובת הקק"ל , תרפ"ח (כתמים)
Two proceeds certificates telegrams in favor of the JNF 5688 (stained)

265-334


$25 | Sold for: $35
שלושה גליונות 4X5 בולי דואר קק"ל מדינת היהודים עם מפת החלוקה, ערכים 5,10, ו-25 מא"י
Three sheets of stamps x54, JNF postal stamps, State of the Jews with the partition map, values: 5, 10 and 25

265-335


$280 | Sold for: $280
קופת קק"ל עשויה פורצלן, ייצור מיוחד של Tiffany a Co ניו יורק יוצר ביפן
Porcelain JNF collection box, special product by Tiffany & Co., N.Y. manufactured in Japan