256-2026


$25
שטר 1952 ע"ס לירה ישראלית אחת מצב K-VG
בנק לאומי לישראל בע"מ
Banknote 1952 IU one Israeli Lira, K-VGBank Leumi L'Israel

256-2027


$40
ארבעה שטרות, 1968: 5 ל"י XF-UNC מ שחור, 10 ל"י XF-UNC מ.שחור, 50 ל"י XF-UNC מ. כחול, 100 ל"י XF מספר קטן
בנק ישראל
Four Banknotes, 1968: 5 Li XF-UNC, black "Mem", 10 Li XF-UNC black "Mem", 50 Li Xf-UNC blue "Mem", 100 Li XF small numberBank of Israel

256-2028


$25
חמישה שטרות: חצי ל"י 1/א, XF-UNC, לירה אחת 8/פ, XF-UNC, חמש ל"י XF-UNC N/2, עשר ל"י, Fine נקודות חלודה, 1'/ט, 50 ל"י VG-Fine חלודה 1/פ ירוק
בנק ישראל 1958-1960
Five Banknotes: half LI 1/Alef XF-UNC, one Lira 8/Pe XF-UNC, five LI N/2 XF-UNC, Ten Li Fine foxing dots, 1/Tet, 50 Li VG-Fine foxing 1/Pe greenBank of Israel

256-2029


$40
חמישה שטרות, 1973-1975 ע"ס 5,10,50,100,500 ל"י, מצבים XF-UNC
בנק ישראל
Five banknotes, 1973-1975, IAO 5, 10, 50, 100,500 IL, XF-UNC conditionBank of Israel

256-2030


$25 | Sold for: $25
שטר ע"ס 500 מיל, 1940, VG
בנק אנגלו פלשתינה בע"מ
Banknote IAO 500 mil, 1940, VGAnglo-Palestine Bank

256-2031


$45
ארבעה שטרות 1955 500 פרוטה VG נ, 1 ל"י VG -ע, 5 ל"י Fine - א, 10 ל"י Fine-VF ו/כ
בנק ישראל
Four Banknotes 1955: 500 Pruta VG, 1 Li VG "Ain", 5 Li Fine "Alef", 10 Li Fine-VF "Vav"/"Kaf"Bank of Israel

256-2032


$25
שלושה שטרות 1958, ע"ס חצי, 1, ו-5 ל"י, מצב UNC
בנק ישראל
Three banknotes, 1958, IAO 1/2, 1 and 5 IL, UNC conditionsBank of Israel

256-2033


$80
ארבעה שטרות 1968 5 ל"י XF-UNC מ שחור, 10 ל"י XF-UNC מ.כחול, 50 ל"י XF-UNC מ. כחול, 100 ל"י VF-XF מ. אדום
בנק ישראל
Four Banknotes, 1968: 5 Li XF-UNC, black "Mem", 10 Li XF-UNC blue "Mem", 50 Li Xf-UNC blue "Mem", 100 Li VF-XF red "Mem"Bank of Israel

256-2034


$25
שני שטרות 1968, ע"ס 5, 10 ל"י מצבים VG-Fine
בנק ישראל
Two banknotes, 1968, IAO 10 IL, VG-Fine conditionBank of Israel

256-2035


$200 | Sold for: $200
סט רפליקות, כסף סטרלינג שטרות בנק אנגלו-פלשתינה, מהדורה מוגבלת של 1200, בקופסה מקורית
החברה הממשלתית
Set of sterling silver replicas of Anglo-Palestine bank banknotes, limited edition of 1200, in original caseIsrael Coins and Medals Corp.