265-352


$500
זוג סיכות, זהב לבן 14K, כ"א עם שיבוץ של 5 אמרלדים ו-20 יהלומים קטנים, כ-30 נק' כ"א, ס"ה 15.6 גרם
Pair of 14k white gold brooches, each set with 5 emeralds and 20 small diamonds, 30 pts. each, total of 15.6 gm.

265-353


$800
סיכת זהב K18, דוגמת סלסלת פרחים, איטליה, שנות ה-50, משובצת ב-6 יהלומים קטנים, כ"א עם 6 אבני חן מסביב, 17.9 גרם
18K Gold pin shaped like a flower basket, Italy, the 1950's, set with 6 small diamonds, each circled by 6 gemstones, 17.9 gm

265-358


$550 | Sold for: $600
שרשרת לשעון, זהב 18K, תחילת המאה ה20, תיקוני בדיל, 18.8 גרם
Watch chain, 18K gold, early 20th century, soldered repaires, 18.8 gm

265-360


$600
סיכת זהב לבן 18K, משובצת ביהלומים: אחד של 20 נק', 2 של 5 נק', וכן 62 של 1-3 נק', 9.4 גרם
18K white gold brooch, set with diamonds: 1X20 pt., 2X5pt, and 62X 1-3 pt, 9.4 gm

265-370


$350 | Sold for: $375
טבעת זהב 18K, עם לוח למונוגרמה ויהלום בגט קטן, לגבר, 12.1 גרם
18K gold ring with monogram tablet and small baguette diamond, for men, 12.1 gm

265-371


$100 | Sold for: $100
שרשרת זהב 9K, עם תליון עשוי מקונכיה עם שילוב זהב , אורך תליון 3.5 ס"מ, אורך שרשרת 40 ס"מ
9k gold chain with pendant made from a seashell set with gold, pendant length 3.5 cm, chain length 40 cm

265-372


$450 | Sold for: $450
טבעת מונוגרמה, זהב 18K עם האותיות A.L, לגבר, 16.2 גרם
18K gold monogram ring, with the letters A.L, for men, 16.2 gm

265-373


$325
טבעת זהב לבן 10K משובצת ב-Star Saphire, ושלושה יהלומים, 5 נק' כ"א, 13.2 גרם
10k white gold ring set with a star sapphire, and three diamonds 5 pts. each, 13.2 gm

265-374


$50
תליון ענבר טחון, עם "תכליל" חיפושית
Ground amber pendant with incased bug

265-375


$280 | Sold for: $280
שרשרת זהב 9K, עם תליון עשוי קורל אדום מגולף וזהב 14K, אורך תליון 4 ס"מ, אורך שרשרת 44 ס"מ, 6.6 גרם
9k gold chain with pendant made from carved red coral and 14k gold, pendant length 4 cm, chain length 44 cm, 6.6 gm

265-376


$400 | Sold for: $400
סיכת זהב 14K, עם שיבוץ 7 יהלומים OMC 10 נק', 3-4 נק' (5), 2 נק', 12.2 גרם
14k gold brooch, set with 7 OMC diamonds, 10 pts., 3-4 pts. (5), 2 pts., 12.2 gm

265-377


$190 | Sold for: $190
ענק כסף 800, הונגריה הסוגר עם פיליגרן ושיבוץ אבני חן, אורך 37 ס"מ
800 silver necklace, Hungary, clasp with filigree and gemstones, length 37 cm

265-378


$30 | Sold for: $30
סיכת "מילי פיורה" ונציאנית עתיקה
Antique Venetian "Millefiori" brooch

265-379


$50
שלוש טבעות, כסף נמוך או מתכות אחרות עם שיבוצי ענבר
Three rings, low silver or other metals, set with amber

265-380


$900
טבעת זהב לבן K18 משובצת בתשעה ספירים כחולים כ80 עד 90 נק' ו-13 יהלומים קטנים כ-2 נק' כ"א, 10.7 גרם
18k white gold ring set with nine blue sapphires 80-90 pts. and 13 small diamonds 2 pts. Each, 10.7 gm

265-381


$1100
סיכת זהב 14K, עם אמייל לבן וכחול ושיבוץ קמאו מגולף עדין, המראה את שלוש הגרציות, 22.2 גרם
14k gold brooch, with white and blue enamel set with a delicate cameo carving showing the three graces, 22.2 gm

265-382


$100 | Sold for: $100
סיכת זהב 9K, אנגליה, עם שלושה מגיני דוד, המרכזי משובץ בשש פנינים ורובי
9k gold brooch, England, with three stars of David, the central one set with six pearls and a ruby

265-383


$25 | Sold for: $25
מחזורת מלאכית
String of malachites

265-384


$400
זוג חפתים, זהב 18K עם שיבוץ ג'ייד 13.5 גרם
Pair of 18K gold cufflinks set with jade, 13.5 gm

265-385


$220 | Sold for: $220
ענק עשוי כסף מוזהב ורובינים
Necklace, gilt silver with rubies

265-386


$190 | Sold for: $190
תליון קריסטל הרים מגולף צורת לב, עם מתפס ושרשרת זהב, אורך תליון 3.5 ס"מ, אורך שרשרת 40 ס"מ
Carved mountain crystal pendant, heart shaped, with golden clasp and chain, pendant length 3.5 cm, chain length 40 cm

265-387


$100
סיכת זהב 14K, משובצת בגרנטים, 4.2 גרם
14K gold brooch, set with garnets, 4.2 gm