223-1078

ארבעה עשר סמלי ודרגות צה"ל שונים, תקופות שונות, מצבים שונים

Fourteen emblems and badges, IDF, various periods, various conditions

Start Price: $25 Sold for: $35