223-1098

אות בונים חופשיים Steward 1927

Free mason badge: "Steward 1927"

Start Price: $40 Sold for: $40