223-1391

צלחת כסף עם עבודת חריטה "בנה אל ישועתי",

Silver plate engraved with: "Bne El Yeshuati"

Start Price: $260